Stołówka szkolna

Harmonogram wydawania obiadów
od poniedziałku do czwartku

Harmonogram wydawania obiadów
w piątek

Opłaty za obiady w czerwcu

Opłata za obiady dla uczniów klas I-VIII wynosi: 15 dni x 5,00 zł = 75,00 zł.
Wymagany termin zapłaty za czerwcowe obiady: od 23 maja do 3 czerwca.

Wymagany termin zapłaty za czerwcowe obiady: od 23 maja do 3 czerwca.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2021/2022 wpłat za czerwcowe obiady należy dokonać najpóźniej do 03.06.2022 r. Po tym terminie wpłaty nie będą już przyjmowane.

Odpisy obiadowe za czerwiec 2022 r. będą odsyłane na konta bankowe po rozliczeniu miesiąca czerwca.

UWAGA! 17 czerwca jako dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich

Zwrot kosztów za niewykorzystane posiłki

Szanowni Rodzice,
Odpisy obiadowe za niewykorzystane obiady z powodu choroby lub objęcia kwarantanną zostaną
odesłane Państwu na konto bankowe.

Zapraszamy do kontaktu

Główny numer do sekretariatu