Stołówka szkolna

Harmonogram wydawania obiadów
od poniedziałku do czwartku

Harmonogram wydawania obiadów
w piątek

Opłaty za listopad

Opłata za obiady dla klas 1-8 w listopadzie 2022 r. wynosi: 19 dni  x  5,00  = 95,00 zł.

Wpłat dokonać w terminie od 21.10.2022 – do 31.10.2022

W przypadku nieuiszczenia opłaty we wskazanym terminie wydawanie obiadów będzie wstrzymane. W naliczeniu należności za obiady uwzględniono dzień 2 listopada dodatkowy dzień  wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ustalonych  przez dyrektora szkoły.

Dla dzieci z oddziału przedszkolnego: należność za wyżywienie podana będzie wychowawcy.

Obiady w roku szkolnym 2022/2023

Z nowym rokiem szkolnym obowiązują zawsze nowe numery obiadowe dla każdego dziecka, w związku z tym prosimy nie regulować należności za obiady na numerach zeszłorocznych. Aby korzystać z posiłków należy dostarczyć wypełnione dokumenty do intendenta żywieniowego osobiście celem uzyskania informacji o nadanym numerze obiadowym. Dokumenty wysyłane drogą elektroniczną są nieczytelne i sprawiają nam dużo trudności.

Ilość miejsc jest ograniczona ze względu na przepustowość kuchni i stołówki szkolnej w związku z tym pierwszeństwo korzystania z posiłków mają: dzieci świetlicowe, dzieci osób samotnie wychowujących, dzieci przysposobionych, MOPR, klasy IV i oddział przedszkolny (dzieci osób pracujących).

W dniach 01.09.2022 – 05.09.2022r, w godzinach 7: 00 – 13: 00     przyjmowane będą wypełnione dokumenty na korzystanie z obiadów szkolnych   oraz wnioski o przekazanie odpisów za niewykorzystane obiady na konto bankowe dzieci z pierwszeństwem korzystania z posiłków.

W dniu 6.09.2022 r. w godzinach od 7: 00 – 13: 00 pozostali uczniowie w zależności od ilości miejsc.

Wszelkich informacji o wysokości opłaty i gdzie należy wpłaty dokonać uzyskać będzie można przy zapisie dziecka na obiady.

Bardzo prosimy nie wysyłać samowolnie bez zapisu dokumentów drogą elektroniczną.

Wrzesień jest miesiącem rozpoczynającym pracę szkoły, dlatego z góry przepraszamy za utrudnienia.

Dokumenty można pobrać ze strony internetowej szkoły lub wydrukowane przy wejściu głównym do szkoły. Oddział przedszkolny informację uzyska od wychowawcy.

Obiady dla oddziałów szkolnych i posiłki dla oddziału przedszkolnego wydawane będą od dnia 07.09.2022 r.

Deklaracja obiadowa

Wniosek o wypłatę odpisów

Z nowym rokiem szkolnym obowiązują zawsze nowe numery obiadowe dla każdego dziecka, w związku z tym prosimy nie regulować należności za obiady na numerach zeszłorocznych. Aby korzystać z posiłków należy dostarczyć wypełnione dokumenty do intendenta żywieniowego osobiście celem uzyskania informacji o nadanym numerze obiadowym. Dokumenty wysyłane drogą elektroniczną są nieczytelne i sprawiają nam dużo trudności.

Ilość miejsc jest ograniczona ze względu na przepustowość kuchni i stołówki szkolnej w związku z tym pierwszeństwo korzystania z posiłków mają: dzieci świetlicowe, dzieci osób samotnie wychowujących, dzieci przysposobionych, MOPR, klasy IV i oddział przedszkolny (dzieci osób pracujących).

W dniach 01.09.2022 – 05.09.2022r, w godzinach 7: 00 – 13: 00     przyjmowane będą wypełnione dokumenty na korzystanie z obiadów szkolnych   oraz wnioski o przekazanie odpisów za niewykorzystane obiady na konto bankowe dzieci z pierwszeństwem korzystania z posiłków.

W dniu 6.09.2022 r. w godzinach od 7: 00 – 13: 00 pozostali uczniowie w zależności od ilości miejsc.

Wszelkich informacji o wysokości opłaty i gdzie należy wpłaty dokonać uzyskać będzie można przy zapisie dziecka na obiady.

Bardzo prosimy nie wysyłać samowolnie bez zapisu dokumentów drogą elektroniczną.

Wrzesień jest miesiącem rozpoczynającym pracę szkoły, dlatego z góry przepraszamy za utrudnienia.

Dokumenty można pobrać ze strony internetowej szkoły lub wydrukowane przy wejściu głównym do szkoły. Oddział przedszkolny informację uzyska od wychowawcy.

Obiady dla oddziałów szkolnych i posiłki dla oddziału przedszkolnego wydawane będą od dnia 07.09.2022 r.

Deklaracja obiadowa

Wniosek o wypłatę odpisów

Zwrot kosztów za niewykorzystane posiłki

Szanowni Rodzice,
Odpisy obiadowe za niewykorzystane obiady z powodu choroby lub objęcia kwarantanną zostaną
odesłane Państwu na konto bankowe.

Zapraszamy do kontaktu

Główny numer do sekretariatu