Stołówka szkolna

 

Opłaty za czerwiec

Opłata za obiady w czerwcu 2023r. wynosi : KLASY   1 -8   14 DNI  X  5,00  = 70,00 zł

Wpłat należy dokonywać w terminie: od  22.05.2023  – do  02.06.2023

Płatność za obiady należy dokonać wyłącznie przelewem na rachunek bankowy:
Szkoła Podstawowa Nr 46 Nr konta: 31 1020 4795 0000 9102 0278 3306

W tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko dziecka, numer obiadowy oraz okres za jaki dokonywana jest wpłata.

Bardzo prosimy o przestrzeganie terminu wpłat, ponieważ tylko te dzieci, które mają opłacone w terminie będą mogły korzystać  ze stołówki szkolnej.

W naliczaniu opłat uwzględniono dzień 09.06.2023r. ustanowiony przez Dyrektora Szkoły dniem wolnym od zajęć

Obiady w roku szkolnym 2022/2023

Z nowym rokiem szkolnym obowiązują zawsze nowe numery obiadowe dla każdego dziecka, w związku z tym prosimy nie regulować należności za obiady na numerach zeszłorocznych. Aby korzystać z posiłków należy dostarczyć wypełnione dokumenty do intendenta żywieniowego osobiście celem uzyskania informacji o nadanym numerze obiadowym. Dokumenty wysyłane drogą elektroniczną są nieczytelne i sprawiają nam dużo trudności.

Ilość miejsc jest ograniczona ze względu na przepustowość kuchni i stołówki szkolnej w związku z tym pierwszeństwo korzystania z posiłków mają: dzieci świetlicowe, dzieci osób samotnie wychowujących, dzieci przysposobionych, MOPR, klasy IV i oddział przedszkolny (dzieci osób pracujących).

W dniach 01.09.2022 – 05.09.2022r, w godzinach 7: 00 – 13: 00     przyjmowane będą wypełnione dokumenty na korzystanie z obiadów szkolnych   oraz wnioski o przekazanie odpisów za niewykorzystane obiady na konto bankowe dzieci z pierwszeństwem korzystania z posiłków.

W dniu 6.09.2022 r. w godzinach od 7: 00 – 13: 00 pozostali uczniowie w zależności od ilości miejsc.

Wszelkich informacji o wysokości opłaty i gdzie należy wpłaty dokonać uzyskać będzie można przy zapisie dziecka na obiady.

Bardzo prosimy nie wysyłać samowolnie bez zapisu dokumentów drogą elektroniczną.

Wrzesień jest miesiącem rozpoczynającym pracę szkoły, dlatego z góry przepraszamy za utrudnienia.

Dokumenty można pobrać ze strony internetowej szkoły lub wydrukowane przy wejściu głównym do szkoły. Oddział przedszkolny informację uzyska od wychowawcy.

Obiady dla oddziałów szkolnych i posiłki dla oddziału przedszkolnego wydawane będą od dnia 07.09.2022 r.

 

Zapraszamy do kontaktu

Główny numer do sekretariatu


+48 91 422 20 07