ico

Rada Rodziców

Jesteś tutaj: Home » Rada Rodziców
Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w poniedziałek 07 października 2019 r. o godz. 17.00 w sali 21.

PREZYDIUM RADY RODZICÓW :
Przewodnicząca – p. Monika Szymczak
Zastępca Przewodniczącego – p. Waldemar Kulpiński
Skarbnik – p. Sylwia Burnas

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej nr 46 w Szczecinie jako przedstawiciel wszystkich Rodziców, zwraca się do Państwa o finansowe wsparcie naszej wspólnej działalności  i wpłaty – jak co roku – na konto Rady Rodziców kwoty  50 zł od rodziny. Dzięki Państwa pomocy i współpracy jesteśmy w stanie wspomóc szkołę naszych dzieci  w realizacji wielu projektów edukacyjnych  i wychowawczych.  Z tych pieniędzy kupowane są m.in. dodatkowe podręczniki tak, by dzieci nie musiały nosić ciężkich plecaków, sprzęt multimedialny, nagrody na  konkursy i na zakończenie roku szkolnego, bal karnawałowy klas młodszych i dyskoteki klas starszych, festyn szkolny i wiele innych.
Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać na konto:
83 1240 1864 1111 0010 2661 9292
W tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka/dzieci oraz klasę/ klasy do których uczęszcza/uczęszczają.
Dziękując za dotychczasową współpracę i licząc na Państwa zrozumienie i pomoc
Pozdrawiamy – Zarząd Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej 46

Ubezpieczenie NNW w PROAMA
na rok szkolny 2019/2020
 
Składkę na ubezpieczenie należy zapłacić do dnia 14 października na 3 sposoby:
  1. Na konto Rady Rodziców                                                                                                                            Numer konta Rady Rodziców: 83 1240 1864 1111 0010 2661 9292                                                                                                                        W tytule wpisując imię i nazwisko ucznia oraz klasę (koniecznie)
2) U wychowawcy
3) U Skarbnika klasowego
Każdy Rodzic sam wybiera wariant ubezpieczenia. Przypominamy, że ubezpieczenie NNW ucznia jest dobrowolne!!!
Szczegóły ubezpieczenia:
PROAMA  – KARTA
Proama 2
Proama – Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Proama – Tabela uszczerbków

Ubezpieczenie NNW w Hestii Biznes
na rok szkolny 2018/2019
 Składkę na ubezpieczenie należy zapłacić do dnia 15 października na 3 sposoby:
1)Na konto Rady Rodziców
Numer konta Rady Rodziców: 83 1240 1864 1111 0010 2661 9292
W tytule wpisując imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
2) U Wychowawcy
3) U Skarbnika
  Przedmiot ubezpieczenia
Ochrona ubezpieczeniowa NNW działa przez cały rok szkolny, łącznie z wakacjami, feriami zimowymi, przez 24 godziny na dobę. Obowiązuje na terenie kraju (RP) oraz za granicą. Ubezpieczamy dzieci, uczniów i personel od wypadków mogących nastąpić na terenie placówki oświatowej, w drodze na zajęcia i z powrotem, na wycieczce i w życiu prywatnym.
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych między innymi w wyniku :
1)  Skutków padaczki rozpoznanej przed dniem objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową oraz padaczki będącej następstwem chorób lub nieszczęśliwych wypadków zaistniałych przed tym dniem
2)  Udziału w bójce
Pozostałe wyłączenie zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Hestia Biznes PAB/OW027/1601
zobacz  WARIANTY UBEZPIECZEŃ
Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne pod linkiem:
https://cdn.bsbox.pl/files/hestia/ODY7MDA_/455f0a783d1efd9876c3be938e0c6fbd_documents.pdf