ico

Rada Rodziców

Jesteś tutaj: Home » Rada Rodziców
PREZYDIUM RADY RODZICÓW :
Przewodnicząca – p. Monika Szymczak
Zastępca Przewodniczącego – p. Ewelina Lewandowska
Sekretarz – p. Katarzyna Prys
Skarbnik – p. Sylwia Burnas
Członek Komisji – p. Ewa Kirszka
Komisja Rewizyjna: p. A. Wesołowska, p. P. Konecki

Informujemy, że w r. szk 2018/19 składki na Radę Rodziców w wysokości 50 zł od rodziny można wpłacać u Wychowawcy klasy, Skarbnika lub na konto Rady Rodziców do 30.04.2019r. podając w tytule: imię i nazwisko dziecka/ dzieci oraz klasę/klasy.
Numer konta Rady Rodziców: 83 1240 1864 1111 0010 2661 9292.
 
 
Monika Szymczak
Przewodnicząca Rady Rodziców
tel. 504 250 853

Ubezpieczenie NNW w Hestii Biznes
na rok szkolny 2018/2019
 Składkę na ubezpieczenie należy zapłacić do dnia 15 października na 3 sposoby:
1)Na konto Rady Rodziców
Numer konta Rady Rodziców: 83 1240 1864 1111 0010 2661 9292
W tytule wpisując imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
2) U Wychowawcy
3) U Skarbnika
  Przedmiot ubezpieczenia
Ochrona ubezpieczeniowa NNW działa przez cały rok szkolny, łącznie z wakacjami, feriami zimowymi, przez 24 godziny na dobę. Obowiązuje na terenie kraju (RP) oraz za granicą. Ubezpieczamy dzieci, uczniów i personel od wypadków mogących nastąpić na terenie placówki oświatowej, w drodze na zajęcia i z powrotem, na wycieczce i w życiu prywatnym.
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych między innymi w wyniku :
1)  Skutków padaczki rozpoznanej przed dniem objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową oraz padaczki będącej następstwem chorób lub nieszczęśliwych wypadków zaistniałych przed tym dniem
2)  Udziału w bójce
Pozostałe wyłączenie zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Hestia Biznes PAB/OW027/1601
zobacz  WARIANTY UBEZPIECZEŃ
Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne pod linkiem:
https://cdn.bsbox.pl/files/hestia/ODY7MDA_/455f0a783d1efd9876c3be938e0c6fbd_documents.pdf