Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca – p. Monika Szymczak
Zastępca Przewodniczącego – p. Waldemar Kulpiński
Skarbnik – p. Sylwia Burnas

Składki:

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Wysokość: 50 zł od rodziny

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać na konto:

83 1240 1864 1111 0010 2661 9292

W tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka/dzieci oraz klasę/ klasy do których uczęszcza/uczęszczają

(przy więcej niż jednym dziecku proszę o podanie wszystkich dzieci, podzielimy proporcjonalnie na każdą klasę)

Zapraszamy do kontaktu

Główny numer do sekretariatu