ico

Rada Rodziców

Jesteś tutaj: Home » Rada Rodziców
PREZYDIUM RADY RODZICÓW :
Przewodnicząca – p. Monika Szymczak
Zastępca Przewodniczącego – p. Ewelina Lewandowska
Sekretarz – p. Katarzyna Prys
Skarbnik – p. Sylwia Burnas
Członek Komisji – p. Ewa Kirszka
Komisja Rewizyjna: p. A. Wesołowska, p. P. Konecki

Informujemy, że w r. szk 2017/18 składki na Radę Rodziców w wysokości 50 zł od rodziny można wpłacać na konto Rady Rodziców podając w tytule: imię i nazwisko dziecka/ dzieci oraz klasę/klasy.
Numer konta Rady Rodziców: 83 1240 1864 1111 0010 2661 9292.

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
dla uczniów SP 46 w Szczecinie
Ubezpieczyciel: InterRiskViennaInsuranceGroup
Składka: 37, 80 zł płatna u wychowawców klasy do dnia 17.10.2016r.
Świadczenia:
– Suma ubezpieczenia: 13.000 zł
– Ochrona ubezpieczeniowa przez cały rok, 24h na dobę, na całym świecie
– Wypłata świadczenia za pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub w wyniku choroby od 1-go dnia  pobytu w szpitalu (75 zł dziennie)
– Objęcie ubezpieczeniem uczniów uprawiających sport w ramach SKS i UKS
– Wypłata za śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – 13.000 zł
– Śmierć ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego – 5.000 zł
– 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – 13.000 zł
– Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku, za 1% uszczerbku na zdrowiu 1% sumy ubezpieczenia – 13.000 zł
– Koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych – 3.900 zł
– Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych – 3.900 zł
– Zdiagnozowanie sepsy u ubezpieczonego – 1300 zł jednorazowo
– Śmierć rodzica ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – 1300 zł
– Pogryzienie przez psa, pokąsanie przez inne zwierzęta, ukąszenie i użądlenie przez owady – 130 zł
– Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku (wizyty lekarskie, badania, zakup środków opatrunkowych itd.) – 1300 zł
– Uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku (tzw. bólowe) – 200 zł