Pedagog szkolny

Plan pracy specjalistów SP 46 w roku szkolnym 2023/2024

Dni tygodniamgr Maria Grądek
pedagog szkolny
gab. 108
mgr Monika Korzeniowska
pedagog specjalny
gab. 101
mgr Maciej Błaszków
psycholog szkolny
gab. 101
mgr Wojciech Król
nauczyciel wspomagający
gab. 101
Poniedziałek07:15 - 12:15
zaj. kor.-komp.
11:00- 11:45
---
Wtorek11:00 - 16:00-08:00 16:00
lub 07:20 - 15:20
-
Środa07:00 - 12:0010:00 - 14:00--
Czwartek11:00 - 16:0008:15 - 12:15-08:35 - 09:05
11:50 - 12:20
Piątek07:00 - 12:00
zaj.kor. - komp
10:05-10:50
10:50-11:35
07:30 - 12:3008:30 - 13:30
lub 07:20 - 12:10
09:55 - 10:55

Pedagodzy naszej szkoły

Maria Grądek - Pedagog szkolny
monika korzeniowska - pedagog specjalny
Maciej błaszków - psycholog szkolny
Wojciech król - Nauczyciel wspomagający

Pedagog szkolny to rzecznik praw ucznia, dla którego celem nadrzędnym jest dobro dziecka.  Jest otwarty na jego potrzeby, a swoimi działaniami zmierza do rozwiązania jego problemów.  Nie zastępuje rodziców ani wychowawców, ale wspomaga ich w udzielaniu pomocy, korzystając ze współpracy specjalistów i takich instytucji jak MOPR, Sąd Rodzinny, Policja, CPP, Straż Miejska.  Zadania, jakie stoją przed pedagogiem, mieszczą się w obszarze wychowania, profilaktyki, opieki oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Uczniu, przyjdź do pedagoga gdy:
  • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
  • nie potrafisz porozumieć się z dorosłymi lub rówieśnikami,
  • masz problemy rodzinne,
  • nie potrafisz poradzić sobie z sytuacją, w jakiej się znalazłeś,
  • chciałbyś swój czas poświęcić na pomoc innym.
Rodzicu, odwiedź pedagoga, gdy:
  • jesteś zaniepokojony zachowaniem swojego dziecka,
  • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
  • znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej,
  • nie wiesz do kogo zwrócić się o pomoc.

Drogi Uczniu, Szanowny Rodzicu! Szukanie pomocy jest oznaką siły, a nie słabości!

Czekam na Was – Uczniowie i Rodzice w swoim gabinecie, mieszczącym się na parterze szkoły.

Dyżury:

Lista organizacji udzielających pomocy w różnych, trudnych sytuacjach życiowych:

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałabyś/chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, poniżej znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc – zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, dzwoń na numer: 997 lub 112

Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „niebieska linia”

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałabyś/chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, poniżej znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc – zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

Telefon: 800 12 00 02

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych:

Ogólnopolska bezpłatna poradnia telefoniczna dla osób przeżywających kryzys emocjonalny prowadzona przez instytut psychologii zdrowia polskiego towarzystwa psychologicznego.

Telefon: 116 123

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:

Ogólnopolski, anonimowy i bezpłatny telefon zaufania prowadzony przez fundację dajemy dzieciom siłę.

Telefon: 116 111

Dziecięcy telefon zaufania rzecznika praw dziecka:

Działa całodobowo przez siedem dni w tygodniu.

Telefon: 800 12 12 12

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci:

Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

Telefon: 800 100 100

Telefon dla kobiet doświadczających przemocy:

Bezpłatne, anonimowe wsparcie prawne i psychologiczne dla kobiet doświadczających przemocy – psychicznej fizycznej, ekonomicznej i seksualnej – w rodzinie i poza nią. Przy telefonie dyżurują ekspertki feminoteki, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-20:00.

Telefon: 888 88 33 88

Telefon interwencyjny centrum praw kobiet:

Całodobowy telefon interwencyjny dla kobiet znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Połączenia z numerami telefonów pomocowych fundacji są płatne według taryfy operatora. Przedstawiciele centrum mogą oddzwonić, jeśli jest taka potrzeba.

Telefon: 600 070 717 

W czwartki między godz. 11:00-16:00 można skorzystać także z pomocy prawnej. 

Telefon: 22 621 36 37

Ogólnopolski telefon zaufania narkotyki – narkomania:

Bezpłatna infolinia dla osób z problemem narkomanii: osób używających narkotyków, uzależnionych oraz ich bliskich. Telefon czynny codziennie w godzinach 16:00-21:00, z wyjątkiem świąt państwowych. Pod numerem można otrzymać m.in. Informacje na temat systemu interwencji, leczenia i adresów konkretnych placówek

Telefon: 800 199 990

Zranieni w kościele:

Telefon wsparcia dla pełnoletnich osób, które doświadczyły przemocy seksualnej w kościele, czynny we wtorki w godz. 19:00-22:00. Osoby poniżej 18 lat, powinny zadzwonić pod numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Telefon: 800 280 900

Ośrodki interwencji kryzysowej:

Bezpłatna pomoc – psychologiczna, prawna, socjalna – w sytuacjach kryzysowych (także dla osób bez ubezpieczenia).

Szczecin – telefon całodobowy: 192 89

Zapraszamy do kontaktu

Główny numer do sekretariatu