Pedagog szkolny

Pedagodzy naszej szkoły

Maria Grądek
Iwona Kicińska

Pedagog szkolny to rzecznik praw ucznia, dla którego celem nadrzędnym jest dobro dziecka.  Jest otwarty na jego potrzeby, a swoimi działaniami zmierza do rozwiązania jego problemów.  Nie zastępuje rodziców ani wychowawców, ale wspomaga ich w udzielaniu pomocy, korzystając ze współpracy specjalistów i takich instytucji jak MOPR, Sąd Rodzinny, Policja, CPP, Straż Miejska.  Zadania, jakie stoją przed pedagogiem, mieszczą się w obszarze wychowania, profilaktyki, opieki oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Uczniu, przyjdź do pedagoga gdy:
  • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
  • nie potrafisz porozumieć się z dorosłymi lub rówieśnikami,
  • masz problemy rodzinne,
  • nie potrafisz poradzić sobie z sytuacją, w jakiej się znalazłeś,
  • chciałbyś swój czas poświęcić na pomoc innym.
Rodzicu, odwiedź pedagoga, gdy:
  • jesteś zaniepokojony zachowaniem swojego dziecka,
  • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
  • znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej,
  • nie wiesz do kogo zwrócić się o pomoc.

Drogi Uczniu, Szanowny Rodzicu! Szukanie pomocy jest oznaką siły, a nie słabości!

Czekam na Was – Uczniowie i Rodzice w swoim gabinecie, mieszczącym się na parterze szkoły.

Dyżury:

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8:45 – 11:45
13:30 – 15:00

8:30 – 13:30

8:00 – 10:30
14:30 – 16:00

8:30 -9:30
10:30 – 14:00

7:00 – 12:30

Zapraszamy do kontaktu

Główny numer do sekretariatu