Pedagog szkolny

Pedagodzy naszej szkoły

Maria Grądek
Iwona Kicińska

Pedagog szkolny to rzecznik praw ucznia, dla którego celem nadrzędnym jest dobro dziecka.  Jest otwarty na jego potrzeby, a swoimi działaniami zmierza do rozwiązania jego problemów.  Nie zastępuje rodziców ani wychowawców, ale wspomaga ich w udzielaniu pomocy, korzystając ze współpracy specjalistów i takich instytucji jak MOPR, Sąd Rodzinny, Policja, CPP, Straż Miejska.  Zadania, jakie stoją przed pedagogiem, mieszczą się w obszarze wychowania, profilaktyki, opieki oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Uczniu, przyjdź do pedagoga gdy:
  • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
  • nie potrafisz porozumieć się z dorosłymi lub rówieśnikami,
  • masz problemy rodzinne,
  • nie potrafisz poradzić sobie z sytuacją, w jakiej się znalazłeś,
  • chciałbyś swój czas poświęcić na pomoc innym.
Rodzicu, odwiedź pedagoga, gdy:
  • jesteś zaniepokojony zachowaniem swojego dziecka,
  • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
  • znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej,
  • nie wiesz do kogo zwrócić się o pomoc.

Drogi Uczniu, Szanowny Rodzicu! Szukanie pomocy jest oznaką siły, a nie słabości!

Czekam na Was – Uczniowie i Rodzice w swoim gabinecie, mieszczącym się na parterze szkoły.

Dyżury:

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8:45 – 11:45
13:30 – 15:00

8:30 – 13:30

8:00 – 10:30
14:30 – 16:00

8:30 -9:30
10:30 – 14:00

7:00 – 12:30

Lista organizacji udzielających pomocy w różnych, trudnych sytuacjach życiowych:

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałabyś/chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, poniżej znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc – zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, dzwoń na numer: 997 lub 112

Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „niebieska linia”

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałabyś/chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, poniżej znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc – zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

Telefon: 800 12 00 02

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych:

Ogólnopolska bezpłatna poradnia telefoniczna dla osób przeżywających kryzys emocjonalny prowadzona przez instytut psychologii zdrowia polskiego towarzystwa psychologicznego.

Telefon: 116 123

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:

Ogólnopolski, anonimowy i bezpłatny telefon zaufania prowadzony przez fundację dajemy dzieciom siłę.

Telefon: 116 111

Dziecięcy telefon zaufania rzecznika praw dziecka:

Działa całodobowo przez siedem dni w tygodniu.

Telefon: 800 12 12 12

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci:

Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

Telefon: 800 100 100

Telefon dla kobiet doświadczających przemocy:

Bezpłatne, anonimowe wsparcie prawne i psychologiczne dla kobiet doświadczających przemocy – psychicznej fizycznej, ekonomicznej i seksualnej – w rodzinie i poza nią. Przy telefonie dyżurują ekspertki feminoteki, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-20:00.

Telefon: 888 88 33 88

Telefon interwencyjny centrum praw kobiet:

Całodobowy telefon interwencyjny dla kobiet znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Połączenia z numerami telefonów pomocowych fundacji są płatne według taryfy operatora. Przedstawiciele centrum mogą oddzwonić, jeśli jest taka potrzeba.

Telefon: 600 070 717 

W czwartki między godz. 11:00-16:00 można skorzystać także z pomocy prawnej. 

Telefon: 22 621 36 37

Ogólnopolski telefon zaufania narkotyki – narkomania:

Bezpłatna infolinia dla osób z problemem narkomanii: osób używających narkotyków, uzależnionych oraz ich bliskich. Telefon czynny codziennie w godzinach 16:00-21:00, z wyjątkiem świąt państwowych. Pod numerem można otrzymać m.in. Informacje na temat systemu interwencji, leczenia i adresów konkretnych placówek

Telefon: 800 199 990

Zranieni w kościele:

Telefon wsparcia dla pełnoletnich osób, które doświadczyły przemocy seksualnej w kościele, czynny we wtorki w godz. 19:00-22:00. Osoby poniżej 18 lat, powinny zadzwonić pod numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Telefon: 800 280 900

Ośrodki interwencji kryzysowej:

Bezpłatna pomoc – psychologiczna, prawna, socjalna – w sytuacjach kryzysowych (także dla osób bez ubezpieczenia).

Szczecin – telefon całodobowy: 192 89

Zapraszamy do kontaktu

Główny numer do sekretariatu