Rekrutacja

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie w zakładce “Szkoły i organy prowadzące – Rekrutacja” podane są wszystkie informacje i terminy związane z rekrutacją do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.

Nabór do szczecińskich szkół ponadpodstawowych odbywać się będzie przez stronę internetową:

https://nabor.pcss.pl/szkolaponadpodstawowa

Termin złożenia wniosku, w tym zmiany wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej:

9.05.2022 r. – 31.05.2022 r. do godz. 15:00

Dokumenty do pobrania

Spotkanie rodziców przyszłych pierwszoklasistów
10cze

Spotkanie rodziców przyszłych pierwszoklasistów

Serdecznie zapraszamy rodziców / opiekunów dzieci przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 na spotkanie organizacyjne, które

Rekrutacja dla szkół ponadpodstawowych
18mar

Rekrutacja dla szkół ponadpodstawowych

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie w zakładce “Szkoły i organy prowadzące - Rekrutacja”

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2022/2023
01mar

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2022/2023

W związku z rozpoczęciem w dniu 01.03.2022 r. rekrutacji do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023,

Rekrutacja do klasy 1 szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023
01mar

Rekrutacja do klasy 1 szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023

Przypominamy, że termin złożenia wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z obowiązującymi

Zapraszamy do kontaktu

Główny numer do sekretariatu