Ubezpieczenie

Ubezpieczenie NNW uczniów

Informujemy, że Szkoła nie pośredniczy w ubezpieczeniu NNW uczniów.

Każdy rodzic zainteresowany ubezpieczeniem swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków, sam wybiera firmę ubezpieczeniową i dokonuje ubezpieczenia indywidualnie. Ubezpieczenie jest dobrowolne!

Rada Rodziców po przeanalizowaniu ofert otrzymanych od firm ubezpieczeniowych proponuje ubezpieczenie szkolne w firmie Compensa na rok szkolny 2021/22.

Każdy Rodzic ubezpiecza dziecko sam, poprzez utworzenie polisy wirtualnej. Dzięki temu każdy sam decyduje, który wariant wybrać.

Zapraszamy do kontaktu

Główny numer do sekretariatu