Wyniki głosowania na patrona szkoły

Informujemy, że w wyniku głosowania na patrona naszej szkoły, które zakończyło się 5.01.2024 r. zostały wyłonione następujące kandydatury:

1. IRENA SENDLEROWA
2. WISŁAWA SZYMBORSKA
3. ALEKSANDER DOBA
Dziękujemy wszystkim uczniom, radzie rodziców i nauczycielom za zaangażowanie i ciekawe propozycje.
Od dnia 29.01.24 r.  zacznie się popularyzacja w/w osób, a po niej dalszy etap wyboru naszego patrona.

Udostępnij:

Facebook
Twitter