Dzień: 20 września, 2022

Europejski Dzień Języków Obcych 2022

Zapraszamy wszystkich uczniów z klas 4-8 do udziału w szkolnych obchodach Europejskiego Dnia Języków Obcych, który odbędzie się 26 września. Wydarzenie to ma zwrócić uwagę na bogactwo języków w Europie, którymi posługują się

Czytaj więcej »

Ubezpieczenie NNW uczniów

Nowy rok szkolny zazwyczaj wiąże się z koniecznością wykupienia nowej polisy NNW dla swojego dziecka. Informujemy, że zarówno Szkoła jak i Rada Rodziców nie pośredniczy w ubezpieczeniu NNW uczniów. Jednak

Czytaj więcej »

Rada Rodziców- wpłaty

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 50 zł od rodziny. Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać na konto: 83 1240 1864 1111 0010 2661 9292 W tytule proszę

Czytaj więcej »