Rada Rodziców- wpłaty

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 50 zł od rodziny. Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać na konto:

83 1240 1864 1111 0010 2661 9292

W tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka/dzieci oraz klasę/ klasy do których uczęszcza/uczęszczają

(przy więcej niż jednym dziecku proszę o podanie wszystkich dzieci, podzielimy proporcjonalnie na każdą klasę)

Udostępnij:

Facebook
Twitter