ico

Konkursy

Jesteś tutaj: Home » Konkursy

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSACH

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:  

 


zakres tematyczny Albus-język angielski
zakres tematyczny Albus-język niemiecki

Zmiana terminu konkursu Olimpusek z języka angielskiego

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami od dnia 20.03.2021 r. konkurs Olimpusek z języka angielskiego dla uczniów klas 1 – 3 zostanie przeprowadzony w późniejszym terminie.VIII edycja konkursu pn. „Poszukiwacze Smaków”

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza VIII edycję konkursu pn. „Poszukiwacze smaków”.

Celem konkursu jest:

 1. poszukiwanie produktów/potraw tradycyjnych, charakterystycznych dla danej rodziny, miejscowości, regionu;

 2. zobrazowanie kulinarnych odrębności kulturowych, pielęgnowanych w rodzinnych domach;

 3.  identyfikacja i gromadzenie wiedzy o tradycyjnych produktach/potrawach z terenu województwa zachodniopomorskiego;

 4. kultywowanie tożsamości regionalnej;

 5. pielęgnowanie kulinarnych więzi międzypokoleniowych;

 6. poszukiwanie produktów/potraw, które mogłyby zostać wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Konkurs odbywa się jednoetapowo. Jeden uczestnik może przesłać do konkursu tylko jedno pisemne zgłoszenie, opisujące produkt/potrawę, sporządzone na formularzu zgłoszeniowym.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone tylko produkty/potrawy, które spełniają poniższe kryteria:

 1. przepis i metody ich wytwarzania znane są w rodzinie uczestnika konkursu od co najmniej dwóch pokoleń;

 2.  są wytwarzane przez członków rodziny uczestnika konkursu w sposób ciągły lub okresowy (np. systematycznie lub z okazji różnych świąt, uroczystości);

 3. są związane z tradycją, kulturą, czy pochodzeniem rodziny uczestnika konkursu.

 

Chętnych zapraszam do kontaktu z opiekunem konkursu pod adresem: pkrzeslak@lekcje.sp46.szczecin.pl w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Zgłoszenia przyjmuję do 22 marca 2021r.

 
zalacznik nr1 do uchwaly regulamin VIII edycji konkursu poszukiwacze smaków

olimpusek zakres programowy


 
zakres tematyczny Galileo-język angielski
zakres tematyczny Galileo-język niemiecki

UWAGA!

Jeżeli przeprowadzenie konkursu w poszczególnych szkołach nie będzie możliwe, Komitet Organizacyjny Konkursu może zdecydować o jego przeprowadzeniu za pośrednictwem Internetu, we współpracy ze Szkolnymi Koordynatorami Konkursu. W takiej sytuacji Komitet wyznacza datę i czas konkursu oddzielnie dla każdej kategorii lub poziomu wiekowego. Ponadto z uwagi na brak kontroli, nie przyznaje się nagród, o których mowa wyżej. Zamiast nagród przewidziane są upominiki dla uczestników wskazanych przez Szkolnych Koordynatorów Konkursu.

Czas rozwiązywania testu za pośrednictwem Internetu zostaje wydłożony do 90 minut.


Każdemu dziecUku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka.
Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.
Samorząd Uczniowski zachęca wszystkich uczniów do poszerzenia swoich wiadomości o prawach dziecka w  załączniku ,pt. Prezentacja o prawach dziecka oraz do udziału w konkursach opisanych  poniżej.
Szkoła Podstawowa nr 11 im. UNICEF – u w Szczecinie zaprasza do udziału w XIV Ogólnopolskim Festiwalu UNICEF, który odbędzie się dnia 11 grudnia 2020r. Celem organizowanego festiwalu jest popularyzacja praw dziecka oraz priorytetów działalności humanitarnej prowadzonej przez UNICEF POLSKA.
W związku z organizacją Festiwalu ogłaszamy cykl konkursów dla uczniów szkół podstawowych z całego kraju, (w tym roku w formie zdalnej) którego myślą przewodnią jest popularyzacja praw dziecka, podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na temat ochrony prawnej przysługującej z racji bycia niepełnoletnim członkiem społeczeństwa polskiego oraz uwrażliwienie na potrzeby dzieci z całego świata, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
W tym roku zapraszamy do udziału w dwóch konkursach:
– Konkurs plastyczny dla klas 0-3 i 4-8
– Konkurs na poetycki mem  dla klas 4-8
 

Zainteresowani uczniowie  proszeni są o kontakt mailowy z p.Wawer lub na strumieniu Samorządu Uczniowskiego w Classroomie w celu wypełnienia karty zgłoszenia i oświadczenia RODO. mwawer@lekcje.sp46.szczecin.pl )

 

Prace należy odesłać w formie elektronicznej do M.Wawer do 3 grudnia 2020. Prosimy też o zapoznanie się z regulaminami konkursów w załącznikach .

 


 
 
KONKURSY   PRZEDMIOTOWE   DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
 
Zapraszamy chętnych uczniów  do wzięcia udziału w konkursach kuratoryjnych
z  następujących przedmiotów: język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, historia, WOS, biologia, chemia, geografia i fizyka.
 
W załącznikach – ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI z poszczególnych przedmiotów oraz TERMINY  kolejnych etapów konkursów.
 
Zgłoszenia do konkursów i dodatkowe informacje u nauczycieli przedmiotów.
 
terminarz konkursów
JĘZYK POLSKI
JĘZYK ANGIELSKI
JĘZYK NIEMIECKI
MATEMATYKA
BIOLOGIA
GEOGRAFIA
CHEJMIA
FIZYKA
HISTORIA
WOS
Konkurs  fizyczny dla uczniów szkół podstawowych
Informujemy, że podczas etapu rejonowego konkursu fizycznego uczestnicy mogą używać linijki i prostego kalkulatora.
W przypadku organizacji formy zdalnej dopuszcza się jedynie możliwość korzystania ze standardowego kalkulatora. Korzystanie z kalkulatora dostępnego na komputerze/laptopie itp. jest zabronione.


zakres tematyczny OLIMPUS

 

zakres tematyczny Galileo-język niemiecki

zakres tematyczny Galileo-język angielski
KANGUR MATEMATYCZNY

 
OLIMPUS 2020- sesja ZIMOWA
Zapraszamy uczniów z klas IV-VIII szkoły podstawowej do wzięcia udziału w sesji ZIMOWEJ  olimpiady z następujących przedmiotów:
Opłata 10 zł. ZAPRASZAMY.
Zasady ogólne
1.    Olimpiady przeznaczone są dla uczniów od klasy IV szkoły podstawowej do III klasy liceum. Olimpiady zostaną przeprowadzone na podstawie materiałów przygotowanych przez kadrę pedagogiczną Olimpusa.
2.    Olimpiada będzie testem JEDNOKROTNEGO wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których jedna odpowiedź może być poprawna. Uczeń ma także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie.
3.    W testach zawarte będą pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.
4.    Do dnia 09-03-2020 r. organizator zobowiązuje się przekazać do szkół wyniki i nagrody.
5.    Zakres programowy NA STRONIE https://www.olimpus.edu.pl/sesja-zimowa
 

ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU W XX KONKURSIE  MATEMATYCZNYM  XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO dla uczniów szkół podstawowych pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
 
 1. Organizatorem konkursu matematycznego dla uczniów szkół podstawowych, jest XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie.
 2. Konkurs organizowany jest w dwóch oddzielnych kategoriach: dla uczniów klas IV – VI oraz uczniów klas VII – VIII.
 3. Eliminacje szkolne 16 stycznia godz. 14.45 sala 44.
 4. Zapisy do dnia 14 stycznia u nauczycieli matematyki.
 5.  Zakres wiedzy i umiejętności wymagany na etapie szkolnym zawiera załącznik 1 i załącznik 2
Zapraszamy
zakres wiedzy i umiejętności
 

KARTKA BOŻONARODZENIOWA W JĘZYKU ANGIELSKIM
DLA KLAS 1-3
1. Warunki uczestnictwa:
 • Kartka musi zawierać życzenia lub wierszyk świąteczny w języku angielskim.
 • 1 osoba przygotowuje samodzielnie 1 kartkę Bożonarodzeniową. Wierszyki i rymowanki mogą być krótkie. W klasie 1 wystarczy napis Wesołych Świąt w języku angielskim na okładce i w środku kartki.
 • Technika, rozmiar i kształt prac dowolny. Gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie wykonał pracy samodzielnie, kartka zostaje zdyskwalifikowana.
 • 2.Termin dostarczania prac:
do 13 grudnia 2019r. – do swojego nauczyciela języka angielskiego w naszej szkole
      3.Opis prac:
 • Prace należy opisać na odwrocie: imię i nazwisko autora, klasa,
 • 4.Zasady oceniania:
Komisja dokona oceny prac wg następujących kryteriów:
– poprawność językowa,
– pomysłowość, sposób wykonania,
– ogólny wyraz artystyczny,
– dobór technik plastycznych do wieku.
 
Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.
Nauczyciele języka angielskiego

Konkurs językowo – plastyczny dla uczniów kl.4 -8
LIST DO ŚW. MIKOŁAJA  W JĘZYKU ANGIELSKIM
Warunki uczestnictwa:
 • Konkurs przeznaczony dla uczniów klas 4 – 8 (osobno oceniany każdy poziom)
 • Uczestnicy konkursu muszą napisać list do św. Mikołaja w języku angielskim oraz zaadresować odpowiednio kopertę (adres w j. angielskim)
 • W liście powinny znajdować się, np. informacje o sobie, o swojej rodzinie, oraz co chcesz dostać na święta od Mikołaja i dlaczego.
 • Długość listu:
Klasy 4: minimum 8 zdań 
Klasy 5: minimum 10 zdań
Klasy 6: minimum 12 zdań
Klasy 7: minimum 14 zdań 
Klasy 8: minimum 16 zdań
 • Listy i koperty mogą być ozdobione, aby przyciągały uwagę i były ciekawsze wizualnie.
 • Technika: dowolna
 • Jeden uczeń wykonuje samodzielnie 1 list.
Termin: do 13 grudnia – listy oddajemy nauczycielom j. angielskiego
Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!!!
Nauczyciele języka angielskiego


 
EKO CHOINKA
 WEWNĄTRZSZKOLNY KONKURS NA EKOLOGICZNĄ CHOINKĘ
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 W SZCZECINIE

CEL KONKURSU:

 • – kształtowanie świadomości ekologicznej u uczniów
 • – promowanie idei upcyklingu
 • – rozwijanie zdolności oraz wyobraźni uczniów
 • – poszukiwanie twórczych i oryginalnych rozwiązań wykorzystania odpadów

PRZEDMIOT KONKURSU

 • – Konkurs skierowany jest  do uczniów  Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie
 • – Obowiązują 2 kategorie wiekowe:
 • – Klasy 1- 3
 • – Klasy 4-8
 • – Zadanie polega na wykonaniu dowolną techniką choinki
  z wykorzystaniem różnego rodzaju surowców takich jak: materiały naturalne biodegradowalne (np. słoma, kora, itp.), oraz wtórnym wykorzystaniu papieru, tektury, tkanin, tworzyw sztucznych, aluminium, szkła
 • – Każda klasa może zgłosić  do konkursu tylko 1 Eko Choinkę- drzewko ekologiczne wykonane według własnego pomysłu
 • – EKO CHOINKA powinna samodzielnie stać i mieć formę zwartą, a jej elementy powinny być solidnie ze sobą połączone, aby możliwa była ekspozycja w holu szkoły. Po rozstrzygnięciu konkursu drzewko może być elementem świątecznej dekoracji w klasach.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 • – Prace należy wykonać i dostarczyć do pani S. Zielińskiej – sala 20- do 6 grudnia 2019 r.
 • – Prace zgłoszone w ramach konkursu oceniać będzie Szkolna Komisja Konkursowa
 • – Prace konkursowe oceniane będą z zastosowaniem następujących kryteriów:
 • – zgodność pracy z tematem konkursu
 • – walory ekologiczne, m.in. dobór materiałów i surowców, z których wykonana jest praca konkursowa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ideę upcyklingu
 • – walory artystyczne, m.in. oryginalność dzieła, kompozycja, kolorystyka, technika, estetyka i staranność wykonania
 • – Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 11 grudnia 2019 r.

TERMINARZ KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46 W ROKU  SZKOLNYM 2019/2020
                                                       
konkursy przedmiotowe dla klas IV-VIII
konkursy edukacja wczesnoszkolna 

OLIMPUS 2019 MATEMATYKA– sesja JESIENNA
Zapraszamy uczniów z klas IV-VIII szkoły podstawowej do wzięcia udziału w sesji jesiennej  olimpiady z matematyki.
Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i odbywa się w dniu 05-11-  2019 r.
Czas trwania olimpiady jest określony i wynosi kolejno 65 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.
 1.  Uczestnicy na olimpiadę przynoszą tylko niebieskie lub czarne   długopisy. Na olimpiadę matematyczną oprócz przyborów do pisania uczestnik przynosi kartkę do obliczeń oraz przybory do konstrukcji geometrycznych.
 2. Do każdego pytania w teście podane są cztery odpowiedzi A, B, C, D. Jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. Także może zdarzyć się tak, że żadna z odpowiedzi nie będzie poprawna.
 3. Wszystkie poprawne odpowiedzi należy zaznaczyć na karcie odpowiedzi poprzez zamalowanie pola.
 4. Na karcie odpowiedzi znajduje się także pole brak odpowiedzi. Uczeń, który nie chce odpowiadać na dane pytanie, zamalowuje pole brak odpowiedzi.
 5. Każda odpowiedź udzielona na dane pytanie podlega ocenie. Za poprawnie udzieloną odpowiedź, uczeń otrzymuje 1 pkt., za błędną -1 pkt. Za zaznaczenie brak odpowiedzi otrzymuje 0 pkt.
 6. Aby żaden z uczniów nie uzyskał w końcowej punktacji ujemnego wyniku, otrzyma przed konkursem 120 punktów. Odpowiadając na wszystkie pytania błędnie uczeń otrzyma 0 punktów w końcowej klasyfikacji, a gdy odpowie na wszystkie poprawnie otrzyma 240 pkt.
                                                   Życzymy powodzenia!  Nauczyciele matematyki
Zakres tematyczny

OLIMPUS 2019 język angielski – sesja JESIENNA
Zapraszamy uczniów z klas IV-VIII szkoły podstawowej do wzięcia udziału w sesji jesiennej  olimpiady z języka angielskiego.
 
Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i zostanie przeprowadzona
06-11la-2019 r. (środa). Godzina i sala zostanie podana wkrótce.
Opłata 10 zł. ZAPRASZAMY.

 

Zasady ogólne
 1. Olimpiady przeznaczone są dla uczniów od klasy IV szkoły podstawowej do III klasy liceum. Olimpiady zostaną przeprowadzone na podstawie materiałów przygotowanych przez kadrę pedagogiczną Olimpusa.
 2. Olimpiada będzie testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. Uczeń ma także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie.
 3. W testach zawarte będą pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.
 4. Do dnia 07-01-2020 r. organizator zobowiązuje się przekazać do szkół wyniki i nagrody.
 5. Zakres programowy w załączniku.
      G. Nowak, P. Krześlak,, M. Wawer
 

zakres tematyczny OLIMPUS

 


 
 
KONKURSY   PRZEDMIOTOWE   DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
 
Zapraszamy chętnych uczniów  do wzięcia udziału w konkursach kuratoryjnych
z  następujących przedmiotów: język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, historia, WOS, biologia, chemia, geografia i fizyka.
 
W załącznikach –ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI z poszczególnych przedmiotów oraz TERMINY  kolejnych etapów konkursów.
 
Zgłoszenia do konkursów i dodatkowe informacje u nauczycieli przedmiotów

ZAŁĄCZNIKI DO KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH:

BIOLOGIA
CHEMIA
FIZYKA
GEOGRAFIA
HISTORIA
JĘZYK ANGIELSKI
JĘZYK NIEMIECKI
JĘZYK POLSKI
MATEMATYKA
WOS


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSACH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019:  

Konkursy dla klas IV-VIII

Konkursy sportowe  Konkurs czytelniczy z języka angielskiego dla klas 4-8
”I like reading”
Regulamin:
– Co trzeba zrobić?
Należy przeczytać jedną książeczkę w języku angielskim z biblioteki (klasy 4-6)
–  Jakie zadanie trzeba wykonać?
Po przeczytaniu książki każdy z was ma za zadanie:
Klasa IV– narysować ulubioną scenę, postać lub inną, według Was, fascynującą rzecz  z książki (format A4)  i ją krótko opisać  na osobnej kartce .   Praca ma mieć od 20 do 40 słów i oczywiście ma to być opis w języku angielskim.
Klasa V– opisać ulubioną scenę lub postać z waszej książki. Praca ma mieć od 40 do 60 słów i oczywiście ma to być opis w języku angielskim.
Klasa VI– opisać ulubioną scenę lub postać z waszej książki LUB napisać nowe, alternatywne zakończenie do Waszej książki. Praca ma być napisana  w języku angielskim i ma mieć od 60 do 80 słów.
Klasa VII –VIII – opisać ulubioną scenę lub postać z waszej książki  LUB napisać nowe, alternatywne zakończenie . Praca ma być napisana  w języku angielskim i powinna zawierać od 80 do 100 słów.
 
Do kiedy należy oddać prace?
Prace oddajemy nauczycielom języka angielskiego do końca maja . Prace oddane po terminie nie będą brane pod uwagę. Pamiętajcie podpisać  prace:  imię, nazwisko i klasa + tytuł wybranej książki i autora .   

 
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY
dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych
“ PROSTOPADŁOŚĆ W PRZYRODZIE
,,Temu, kto nie zna matematyki, trudno spostrzec głębokie piękno przyrody.”
R. Feynman
ORGANIZATOR: 
Szkoła Podstawowa nr 46 w Szczecinie
CELE KONKURSU:
– Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i matematycznych
– Zwrócenie uwagi na występowanie zagadnień matematycznych w otaczającym nas świecie
– Zachęcanie do obserwowania i podziwiania przyrody
– Rozwijanie u uczniów dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie związków matematycznych w przyrodzie
– Uświadomienie życiowej użyteczności matematyki
 
WARUNKI KONKURSU:
 1. Uczestnicy wykonują fotografie obiektów przyrodniczych, w którym można dostrzec prostopadłość
 2. Prace powinny być wykonane indywidualnie
 3. Fotografie w formie papierowej mogą być wykonane dowolną techniką
 4. Format zdjęcia nie powinien być mniejszy  niż  15 cm  X 21 cm
 5. Do pracy należy dołączyć wizytówkę zawierającą informacje:
  imię i nazwisko autora
  nazwa i adres szkoły
  – imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem   którego wykonano pracę, nr tel. kontaktowego
  Fotografię wraz z wizytówką prosimy przesyłać  pocztą (z dopiskiem „ Prostopadłość w przyrodzie”) na adres placówki:
Szkoła Podstawowa nr 46
Felczaka 13
71-417 Szczecin
lub dostarczyć  osobiście do sekretariatu szkoły w godz. 8.00 – 15.30

 

 Spośród nadesłanych prac jury wyłoni laureatów konkursu.
– Przy ocenie prac stosowane będą następujące kryteria: zgodność z  tematem, estetyka, (kompozycja, jakość zdjęcia), oryginalność  pomysłu (ciekawe, nietypowe uchwycenie tematu).
– Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz  dyplomy.
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac nadesłanych na konkurs bez konieczności ich zwrotu.
– Uczestnik może nadesłać tylko jedną fotografię.
– Każdy uczestnik biorący udział w konkursie automatycznie akceptuje  regulamin i jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie danych (imienia i nazwiska autora oraz opiekuna,  nazwy szkoły) na stronie internetowej SP 46
 
TERMINY:
– dostarczenie prac: do 24 maja  2019 r.
– ogłoszenie wyników: do 7 czerwca 2019 r.  na stronie internetowej szkoły:szczecin.pl
– opiekunowie laureatów konkursu  dodatkowo zostaną powiadomieni  telefonicznie.
Dyplomy i nagrody zostaną wysłane pocztą.
Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować bezpośrednio do organizatorów:
                                     symetriawprzyrodzie@wp.pl
 
  Organizatorzy  konkursu:
Hanna Lango, Magdalena Zawacka – Walczak,
Donata Ćmielewska, Sylwia Zielińska, Marta Poździak

ELIMINACJE SZKOLNE ANGLOFAN
do konkursu z języka angielskiego ANGLOFAN dla klas 6-8 odbędą się dnia
25 lutego od godz.10.45-11.40
w stołówce szkolnej.
Konkurs organizowany jest przez LO V.
Nauczyciele języka angielskiego

 

Galileo 2019 język angielski i niemiecki – sesja wiosenna
Zapraszamy uczniów z klas IV-VIII szkoły podstawowej do wzięcia udziału w sesji wiosennej  konkursu Galileo z języka angielskiego i niemieckiego.
Konkurs ma zasięg ogólnopolski i zostanie przeprowadzony
06-03-2019 r. (wtorek). Opłata 9 zł. ZAPRASZAMY.

Zasady ogólne:

– Konkurs Galileo z języka angielskiego i niemieckiego  przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII oraz  III gimnazjum
– Konkurs ma formę testu składającego się z 26 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa
– Czas trwania konkursu to 50 minut + 15 minut na sprawy organizacyjne.
– Opłatę za udział w konkursie można wpłacać wcześniej do nauczyciela języka angielskiego lub niemieckiego oraz w dniu konkursu do organizatora szkolnego.
– Do dnia 30-04-2019 r. organizator zobowiązuje się przekazać do szkół wyniki i nagrody.
– Zakres programowy w załączniku.
Nauczyciele języków obcych

Zakres tematyczny Galileo-język angielski
Zakres tematyczny Galileo-język niemiecki

Konkurs na  WALENTYNKĘ w języku angielskim
Zapraszamy  uczniów klas 2-8 do udziału w konkursie literacko-plastycznym na wykonanie kartki   walentynkowej z życzeniami w  JĘZYKU ANGIELSKIM .
Zasady konkursu :
 1. Każdy uczestnik samodzielnie wykonuje jedną kartkę dowolną techniką z wybranych przez siebie materiałów
 2. Praca powinna zawierać 1-2 zdania z życzeniami (kl.2-3), krótki tekst literacki (w języku angielskim) z okazji Walentynek (kl.4-8)
 3. Oceniane będą pomysł, estetyka wykonania, samodzielność oraz poprawność językowa.
 4. Termin składania prac u nauczycieli języka angielskiego do 14.02.2019r.
G.Nowak,P.Krześlak,M.Wawer
KARTKA BOŻONARODZENIOWA
W JĘZYKU ANGIELSKIM
DLA KLAS 2-3
VII międzyszkolny konkurs językowo-plastyczny organizowany
przez SP 11 w Szczecinie
 1. Warunki uczestnictwa:
  Kartka musi zawierać życzenia lub wierszyk świąteczny w języku angielskim.
  1 osoba przygotowuje samodzielnie 1 kartkę Bożonarodzeniową
  (max. 10 prac z jednej szkoły- bez znaczenia ile prac z klasy 2, a ile z 3).
  Technika, rozmiar i kształt prac dowolny. Gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie wykonał pracy samodzielnie, kartka zostaje zdyskwalifikowana.
 1. Termin dostarczania prac: do 4 grudnia 2018r. –do swojego nauczyciela języka angielskiego w naszej szkole .
 2. Opis prac:
  Prace należy opisać na odwrocie DRUKOWANYMI literami: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, opiekun. Prace, które nie będą posiadały tych informacji będą odrzucane!
 1. Zasady oceniania:
Komisja dokona oceny prac wg następujących kryteriów:
– poprawność językowa,
– pomysłowość, sposób wykonania,
– ogólny wyraz artystyczny,
– dobór technik plastycznych do wieku.
Najlepsze prace zostaną nagrodzone zostaną wyróżnione i przejdą do etapu międzyszkolnego w SP 11.
Wyniki konkursu międzyszkolnego zostaną podane 12.2018r. na stronie internetowej szkoły: www.sp11.szczecin.pl oraz rozesłane e-mailem do osób nagrodzonych.
Wręczenie nagród odbędzie się 12 2018r. w SP 11.

Konkurs Synapsik dla klas II – III odbędzie się 24 października 2018 r. (środa) w godz. 11.40 – 12.25

 Kuratoryjne konkursy  przedmiotowe

OLIMPUS 2018 język angielski – sesja JESIENNA
Zapraszamy uczniów z klas IV-VIII szkoły podstawowej do wzięcia udziału w sesji jesiennej  olimpiady z języka angielskiego.
 
Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i zostanie przeprowadzona
07-11-2018 r. (środa) .Godzina i sala zostanie podana wkrótce.
Opłata 9 zł. ZAPRASZAMY.
Zasady ogólne
 
– Olimpiady przeznaczone są dla uczniów od klasy IV szkoły podstawowej do klasy III gimnazjum.
– Olimpiady zostaną przeprowadzone na podstawie materiałów przygotowanych przez kadrę pedagogiczną Olimpusa.
– Olimpiada będzie testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań.  Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. Uczeń ma także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie.
– W testach zawarte będą pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.
– Do dnia 04-01-2019 r. organizator zobowiązuje się przekazać do szkół wyniki i nagrody.
Zobacz zakres tematyczny OLIMPUSA
G.Nowak,
P.Krześlak,
M.Wawer

KONKURSY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:  


pobierz:  KONKURSY: KL.IV-VII
 KONKURSY: KL. I-III
 KONKURSY SPORTOWE

WYNIKI MIĘDZYSZKOLNGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO matematyczno-przyrodniczego “RÓWNOLEGŁOŚĆ W PRZYRODZIE”
I miejsce: Nikola Nowak SP 46
II miejsce: Patryk Radziewicz SP 46
III miejsce: Weronika Adamiak SP 7
wyróżnienie: Natalia Kusz SP 46, Iga Rzepka SP 46

ROZSTRZYGNIĘCIE MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEO
,,LUBIĘ SZCZECIN’’
Serdecznie dziękujemy za udział w naszym konkursie. Wszystkie prace były ciekawe, ukazały piękno i atrakcyjność naszego miasta.
Nagrody otrzymują:
I miejsce: Michał Tuszyński z  klasy 1b SP nr 54,
II miejsce: Hanna Wołgusiak z klasy 3b SP nr 54 oraz Dawid Pańtak z klasy 3a SP nr 69,
III miejsce: Małgosia Filip z  klasy 2b SP nr 46.
  Pragniemy także wyróżnić  prace: Amelii Wyszyńskiej z klasy 1 SP 54, Mileny Borak z klasy 2b SP 54 oraz Antoniny Wachnickiej z klasy 2b SP 46.
                                                                                 GRATULUJEMY!
                                                               Organizatorzy: Wychowawcy Świetlicy Szkolnej SP 46
 

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA  UCZNIÓW KLAS 4-7
„LET’S PLAY KAHOOT”
Zapraszamy  na I  edycję konkursu interaktywnego z języka angielskiego. Konkurs ma charakter drużynowy i zostanie przeprowadzony za pomocą mobilnej aplikacji Kahoot. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 23- 26 kwietnia 2018 roku.
 Każdego dnia do konkursu przystąpi inna klasa.
Terminarz  konkursu:
 23.04.18 r. – klasy 5 SP –poniedziałek godz.15.30 sala 31
 24.04.18 r. – klasy 7 SP – wtorek godz.14.30 sala 32
 26.04.18 r.  – klasy 4 SP – czwartek godz.14.30 sala 18
26.04.18r. – klasy 6 SP – czwartek godz. 15.30 sala 18
Szczegóły konkursu w Regulaminie.

Szkolny konkurs czytelniczy w języku angielskim
„I LIKE READING”.
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 4-7 do wzięcia udziału w konkursie czytelniczym w języku angielskim „I  LIKE  READING”. Celem konkursu jest między innymi rozwijanie umiejętności czytelniczych w języku angielskim, utrwalenie składni oraz słownictwa. Konkurs będzie polegał na wykonaniu  zadania  wyznaczonego odpowiednio dla każdego poziomu od klas 4 do 7.
Szczegóły konkursu w regulaminie. Przygotowanie prac do końca maja.
Zachęcamy uczniów do czytania, jest to doskonała okazja do spotkania z literaturą anglojęzyczną.
Nauczyciele języka angielskiego.
Regulamin konkursu czytelniczego

 
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY
dla uczniów klas IV – VII szkół podstawowych
“ RÓWNOLEGŁOŚĆ W PRZYRODZIE
,,Temu, kto nie zna matematyki, trudno spostrzec głębokie piękno przyrody”
R. Feynman
 
ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 46 w Szczecinie
CELE KONKURSU:
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i matematycznych
 • Zwrócenie uwagi na występowanie zagadnień matematycznych w otaczającym nas świecie
 • Zachęcanie do obserwowania i podziwiania przyrody
 • Rozwijanie u uczniów dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie związków matematycznych w przyrodzie
 • Uświadomienie życiowej użyteczności matematyki
 
WARUNKI KONKURSU:
– Uczestnicy wykonują fotografie obiektów przyrodniczych, w którym można dostrzec równoległość
– Prace powinny być wykonane indywidualnie
– Fotografie w formie papierowej mogą być wykonane dowolną techniką
– Format zdjęcia nie powinien być mniejszy  niż  15 cm  X 21 cm
– Do pracy należy dołączyć wizytówkę zawierającą informacje:
 1. imię i nazwisko autora
 2. nazwa i adres szkoły
 3. imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem   którego wykonano pracę, nr tel. kontaktowego
Fotografię wraz z wizytówką prosimy przesyłać  pocztą (z dopiskiem „ Równoległość w przyrodzie”) na adres placówki:
Szkoła Podstawowa nr 46
Felczaka 13
71-417 Szczecin
lub dostarczyć  osobiście do sekretariatu szkoły w godz. 8.00 – 15.30
– Spośród nadesłanych prac jury wyłoni laureatów konkursu.
Przy ocenie prac stosowane będą następujące kryteria: zgodność z  tematem, estetyka, (kompozycja, jakość zdjęcia), oryginalność  pomysłu (ciekawe, nietypowe uchwycenie tematu).
– Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz  dyplomy.
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac nadesłanych na konkurs bez konieczności ich zwrotu.
– Uczestnik może nadesłać jedną fotografię.
– Każdy uczestnik biorący udział w konkursie automatycznie akceptuje  regulamin i jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie danych (imienia i nazwiska autora oraz opiekuna,  nazwy szkoły) na stronie internetowej SP 46
TERMINY:
 • dostarczenie prac: do 28 maja  2018 r.
 • ogłoszenie wyników: do 8 czerwca 2018 r.  na stronie internetowej szkoły: www.sp46.szczecin.pl
 • opiekunowie laureatów konkursu  dodatkowo zostaną powiadomieni  telefonicznie.
Dyplomy i nagrody zostaną wysłane pocztą.
Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować bezpośrednio do organizatorów:
                                     symetriawprzyrodzie@wp.pl
  Organizatorzy  konkursu:
Hanna Lango, Magdalena Zawacka – Walczak
Donata Ćmielewska, Sylwia Zielińska, Marta Poździak

 


 
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY 

,, LUBIĘ SZCZECIN ”

DLA KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ ŚWIETLIC SZKOLNYCH
W SZCZECINIE

 Regulamin konkursu:
– Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych oraz świetlic szkolnych dla klas I-III.
– Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę.
– Technika pracy  dowolna, forma płaska, format A3, A4.
– Prace oceniać będzie jury.
– Każda praca powinna być podpisana – imię i nazwisko dziecka oraz opiekuna szkolnego, klasa i szkoła, numer telefonu szkoły lub opiekuna, adres e-mail. Prace niepodpisane nie będą oceniane.
– Nadesłanie opisanych prac jest jednoznaczne z :
1. akceptacją regulaminu,
2.wyrażeniem zgody przez opiekunów prawnych ucznia na przetwarzanie jego danych osobowych,
3. wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych opiekuna szkolnego,
4. zgodą na prezentowanie zdjęć.
– Prace należy składać do 27.04.2018 r. do świetlicy szkolnej SP nr 46
w Szczecinie w godzinach 07:00 – 16:30.
– Wyniki konkursu, nazwiska laureatów i wybrane prace będą zamieszczone na stronie internetowej SP 46.
– Organizatorzy powiadomią laureatów o wynikach konkursu.
– Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni .
– Prace przechodzą na własność organizatora, nie będą zwracane.
 Kryteria oceny:
        –  zgodność  pracy z tematem
       –  pomysł
       –  oryginalność
       –  kreatywność
        
                                W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny – 780 088 157.
                                        Serdecznie zapraszamy – Wychowawcy Świetlicy 
 
                                                                                          Katarzyna Borzycka
                                                                                          Paulina Świątkowska
                                                                                          Halina Zamiatowska
Sprawdź szczegóły konkursu

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY “MOJE MIASTO – SZCZECIN”
Tematyka konkursu powinna koncentrować się wokół hasła „Szczecin, moje miasto”, rozumianego zarówno w aspekcie historycznym jak i aktualnego obrazu miasta
I. Cele konkursu:
– Uwrażliwienie na piękno i oryginalność naszego miasta
– Rozbudzenie zainteresowania historią, kulturą i tradycją Szczecina
– Kształtowanie wśród uczestników konkursu emocjonalnego stosunku do miasta, w którym się wychowują i mieszkają.
– Zgłębianie poczucia tożsamości regionalnej.
– Rozwijanie wyobraźni i zainteresowań plastycznych.
– Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV- VII
II. Technika wykonania prac: dowolna, płaska, format A3
 Prace konkursowe będą oceniane przez powołaną przez organizatora komisję.
III. Kryterium oceny prac:
 – zgodność pracy z tematem
– wrażenie artystyczne
– wkład włożony w wykonanie pracy
– pomysłowość, walory artystyczne, estetykę prezentowanych prac.
IV. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz organizatora oraz do publikacji prac na stronie internetowej.
V . Termin dostarczenia prac: do dnia 9 kwietnia 2018 r.
VI. Ogłoszenie wyników do 20 kwietnia 2018 r.
VII. Prace dostarczamy do nauczycieli plastyki.

Galileo 2018 język angielski – sesja wiosenna
Zapraszamy uczniów z klas IV-VII szkoły podstawowej do wzięcia udziału w sesji wiosennej  konkursu Galileo z języka angielskiego.
Konkurs ma zasięg ogólnopolski i zostanie przeprowadzony 06-03-2018 r. (wtorek) o godz. 13.40  w sali  39.  Opłata 9 zł. ZAPRASZAMY.

Zasady ogólne:
– Konkurs Galileo z języka angielskiego przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VII oraz II i III gimnazjum
– Konkurs ma formę testu składającego się z 26 pytań. Do każdego pytanie podane są 4 odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa
– Czas trwania konklursu to 50 minut + 15 minut na sprawy organizacyjne.
– Opłatę za udział w konkursie można wpłacać wcześniej do nauczyciela języka angielskiego lub w dniu konkursu.
– Do dnia 26-04-2018 r. organizator zobowiązuje się przekazać do szkół wyniki i nagrody.
 Zobacz zakres tematyczny – Galileo
                                                                                           Grażyna Nowak
   Marzena Wawer
Przemysław Krześlak

Olimpusek 2018 język angielski – sesja wiosenna
Zapraszamy uczniów z klas I-III szkoły podstawowej do wzięcia udziału w sesji wiosennej olimpiady Olimpusek z języka angielskiego. Olimpiada mają zasięg ogólnopolski i zostanie przeprowadzona 27-03-2018 r. (wtorek) o godz.13.40  w  harcówce.  Opłata 9 zł. ZAPRASZAMY.
Zasady ogólne:
– Olimpiady OLIMPUSEK z języka angielskiego przeznaczone są dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej
– Olimpiady zostaną przeprowadzone na podstawie materiałów przygotowanych przez kadrę pedagogiczną Olimpusa.
– Olimpiada OLIMPUSEK z języka angielskiego pozwoli uczniom sprawdzić wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów.
-Olimpiady zawierają zestawy 21 zadań konkursowych o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.
-Pytania konkursowe zawierają co najmniej jedną prawidłową odpowiedź.
– Czas trwania olimpiad to 50 minut + 15 minut na sprawy organizacyjne.
– Opłatę za udział w konkursie można wpłacać wcześniej do nauczyciela języka angielskiego lub w dniu konkursu.
– Do dnia 16-05-2018 r. organizator zobowiązuje się przekazać do szkół wyniki i nagrody.
Zobacz zakres programowy – Olimpusek
    Marzena Wawer
Przemysław Krześlak

Konkurs na  WALENTYNKĘ w języku angielskim
Zapraszamy  uczniów klas 2-7 do udziału w konkursie literacko-plastycznym na wykonanie kartki   walentynkowej z życzeniami w  JĘZYKU ANGIELSKIM.
Zasady konkursu:
Każdy uczestnik samodzielnie wykonuje jedną kartkę dowolną techniką z wybranych przez siebie materiałów;
Praca powinna zawierać 1-2 zdania z życzeniami (kl.2-3), krótki tekst literacki (w języku angielskim) z okazji Walentynek (kl.4-7);
Oceniane będą pomysł, estetyka wykonania, samodzielność oraz poprawność językowa.
Termin składania prac u nauczycieli języka angielskiego do 14.02.2018r.
G.Nowak, P. Krześlak, M.Wawer

Zachęcamy do udziału w konkursie “Bajki dla dzieci” – KLIKNIJ i sprawdź szczegóły.

Olimpusek 2018 język angielski – sesja zimowa
Zapraszamy uczniów z klas I-III szkoły podstawowej do wzięcia udziału w sesji zimowej olimpiady Olimpusek z języka angielskiego.Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i zostanie przeprowadzona  09-01-2018 r. (wtorek) o godz.13.40  w sali  39. Opłata 9 zł.
Zasady ogólne:
 1. Olimpiady OLIMPUSEK z języka angielskiego przeznaczone są dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej.
 2. Olimpiady zostaną przeprowadzone na podstawie materiałów przygotowanych przez kadrę pedagogiczną Olimpusa.
 3. Olimpiada OLIMPUSEK z języka angielskiego pozwoli uczniom sprawdzić wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów.
 4. Olimpiady zawierają zestawy 21 zadań konkursowych o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.Pytania konkursowe zawierają co najmniej jednąprawidłową odpowiedź.
 5. Czas trwania olimpiad to 50 minut + 15 minut na sprawy organizacyjne.
f .Opłatę za udział w konkursie można wpłacać wcześniej do nauczyciela języka angielskiego lub w dniu konkursu.
g.Do dnia 01-03-2018 r. organizator zobowiązuje się przekazać do szkół wyniki i nagrody.
h.Olimpusek – sprawdź zakres programowy
 
   Marzena Wawer
Przemysław Krześlak

KONKURS
POD SKRZYDŁAMI DOBREGO ANIOŁA
REGULAMIN
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie kl 1-8
2. Uczestnik indywidualnie i samodzielnie tworzy pracę plastyczną przestrzenna.
3. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora.
( anioły zostaną wystawione do sprzedaży w dniu 11.12.2017 na kiermaszu szkolnym, a uzyskane fundusze przeznaczone na cel charytatywny).
4. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.
5. Trzy najpiękniejsze prace zostaną nagrodzone. Dyplomy zostaną wręczone podczas Jasełek szkolnych.
6. Prace zbiorowe nie będą oceniane.
Organizatorzy Elżbieta Buczkowska, Sylwia Łastowska.

KARTKA BOŻONARODZENIOWA
LIST DO ŚW.MIKOŁAJA W JĘZYKU ANGIELSKIM DLA KLAS 2-3 i  4-6
 
Serdecznie gratulujemy wyróżnionym uczniom, którzy wzięli udział w konkursie.
Na etapie szkolnym  dyplomy i nagrody otrzymują:
 DOMINIKA REMBIŚ kl 3a
MARTA DRZAZGA     kl 4a
JULIA JÓZKOWSKA  kl 6c
SARA KĘDZIERSKA-BIEŁOWIEC kl 6a
 Wszystkie prace zakwalifikowały się do etapu międzyszkolnego. Powodzenia!