ico

Konkursy

Jesteś tutaj: Home » Konkursy

KONKURSY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:  


pobierz:  KONKURSY: KL.IV-VII
 KONKURSY: KL. I-III
 KONKURSY SPORTOWE

Konkurs na  WALENTYNKĘ w języku angielskim
Zapraszamy  uczniów klas 2-7 do udziału w konkursie literacko-plastycznym na wykonanie kartki   walentynkowej z życzeniami w  JĘZYKU ANGIELSKIM.
Zasady konkursu:
Każdy uczestnik samodzielnie wykonuje jedną kartkę dowolną techniką z wybranych przez siebie materiałów;
Praca powinna zawierać 1-2 zdania z życzeniami (kl.2-3), krótki tekst literacki (w języku angielskim) z okazji Walentynek (kl.4-7);
Oceniane będą pomysł, estetyka wykonania, samodzielność oraz poprawność językowa.
Termin składania prac u nauczycieli języka angielskiego do 14.02.2018r.
G.Nowak, P. Krześlak, M.Wawer

Zachęcamy do udziału w konkursie “Bajki dla dzieci” – KLIKNIJ i sprawdź szczegóły.

Olimpusek 2018 język angielski – sesja zimowa
Zapraszamy uczniów z klas I-III szkoły podstawowej do wzięcia udziału w sesji zimowej olimpiady Olimpusek z języka angielskiego.Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i zostanie przeprowadzona  09-01-2018 r. (wtorek) o godz.13.40  w sali  39. Opłata 9 zł.
Zasady ogólne:
 1. Olimpiady OLIMPUSEK z języka angielskiego przeznaczone są dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej.
 2. Olimpiady zostaną przeprowadzone na podstawie materiałów przygotowanych przez kadrę pedagogiczną Olimpusa.
 3. Olimpiada OLIMPUSEK z języka angielskiego pozwoli uczniom sprawdzić wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów.
 4. Olimpiady zawierają zestawy 21 zadań konkursowych o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.Pytania konkursowe zawierają co najmniej jednąprawidłową odpowiedź.
 5. Czas trwania olimpiad to 50 minut + 15 minut na sprawy organizacyjne.
f .Opłatę za udział w konkursie można wpłacać wcześniej do nauczyciela języka angielskiego lub w dniu konkursu.
g.Do dnia 01-03-2018 r. organizator zobowiązuje się przekazać do szkół wyniki i nagrody.
h.Olimpusek – sprawdź zakres programowy
   Marzena Wawer
Przemysław Krześlak

KONKURS
POD SKRZYDŁAMI DOBREGO ANIOŁA
REGULAMIN
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie kl 1-8
2. Uczestnik indywidualnie i samodzielnie tworzy pracę plastyczną przestrzenna.
3. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora.
( anioły zostaną wystawione do sprzedaży w dniu 11.12.2017 na kiermaszu szkolnym, a uzyskane fundusze przeznaczone na cel charytatywny).
4. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.
5. Trzy najpiękniejsze prace zostaną nagrodzone. Dyplomy zostaną wręczone podczas Jasełek szkolnych.
6. Prace zbiorowe nie będą oceniane.
Organizatorzy Elżbieta Buczkowska, Sylwia Łastowska.

KARTKA BOŻONARODZENIOWA
LIST DO ŚW.MIKOŁAJA W JĘZYKU ANGIELSKIM DLA KLAS 2-3 i  4-6
Serdecznie gratulujemy wyróżnionym uczniom, którzy wzięli udział w konkursie.
Na etapie szkolnym  dyplomy i nagrody otrzymują:
 DOMINIKA REMBIŚ kl 3a
MARTA DRZAZGA     kl 4a
JULIA JÓZKOWSKA  kl 6c
SARA KĘDZIERSKA-BIEŁOWIEC kl 6a
 Wszystkie prace zakwalifikowały się do etapu międzyszkolnego. Powodzenia!

Regulamin konkursu:
 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III.Każdy uczestnik może dostarczyć jedną wykonaną pracę.Autorem pracy może być tylko jeden uczeń.
 • Wymagania: płaski format prac, A4, technika i materiały dowolne.
 • Prace oceniać będzie jury.Każda praca plastyczna powinna być opisana – imię i nazwisko dziecka, klasa.Prace nieopisane i wykonane niezgodnie z regulaminem nie wezmą udziału w konkursie.Oddanie opisanych prac jest jednoznaczne z : akceptacją regulaminu, wyrażeniem zgody przez opiekunów prawnych ucznia na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodą na prezentowanie pracy plastycznej.
  Prace należy składać do 14.12.2017 r. w świetlicy szkolnej.
  Organizatorzy powiadomią laureatów o wynikach konkursu. Zdjęcia zwycięskich prac zostaną opublikowane na stronie SP 46.Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni.
  Kryteria oceny: zgodność pracy z tematem,pomysł i oryginalność,estetyka wykonania, samodzielność wykonania.
                                                             Serdecznie zapraszamy   
Wychowawcy świetlicy  SP 46:
                       Katarzyna Borzycka,  Paulina Swiątkowska,  Halina Zamiatowska     

Szkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem “Dla Niepodległej” – zmiana terminu
Informujemy, że z przyczyn obiektywnych Szkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem “Dla Niepodległej” zostaje przesunięty  na 14 grudnia b.r.
Organizatorzy

Szkolny konkurs literacki “ZŁOTE PIÓRO”
W poniedziałek 27 listopada 2017 r. w sali nr 21 na trzeciej godzinie lekcyjnej odbędzie się listopadowa edycja szkolnego konkursu literackiego “Złote Pióro”.
W tym miesiącu proponujemy temat poświęcony naszym małym ojczyznom: “Po wielu latach wspominam miasto mojego dzieciństwa…”
Zapraszamy !

Konkurs językowo-plastyczny dla uczniów kl.4-6
LIST DO ŚW.MIKOŁAJA  W JĘZYKU ANGIELSKIM
Warunki uczestnictwa:
 • Konkurs przeznaczony dla uczniów klas 4-6 (osobno oceniany każdy poziom)
 • Uczestnicy konkursu muszą napisać list do św.Mikołaja w języku angielskim oraz zaadresować odpowiednio kopertę(adres w j.angielskim)
  W liście powinny znajdować się, np. informacje o sobie, o swojej rodzinie, oraz co chcesz dostać na święta od Mikołaja i dlaczego.
 • Długość listu:
  Klasy 4 :minimum 8 zdań
  Klasy 5:minimum 10 zdań
  Klasy 6:minimum 12 zdań
 • Listy i koperty mogą być ozdobione, aby przyciągały uwagę i były ciekawsze wizualnie.
 • Technika :dowolna
 • Jeden uczeń wykonuje samodzielnie 1 list. Każda szkoła może dostarczyć po 5 listów z każdego poziomu .Postaraj się ,aby Twój list przeszedł etap szkolny konkursu.
 • Termin : do 4 grudnia – listy oddajemy nauczycielom j.angielskiego
 • Wyniki zostaną podane 15.12.2017r.
 • Wręczenie nagród w ZS 16 w szczecinie 19.12.2017r.
 Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!!! 
Nauczyciele języka angielskiego

Nauczyciele języka angielskiego  zachęcają do uczestnictwa w międzyszkolnym konkursie organizowanym przez SP 11:
KARTKA BOŻONARODZENIOWA W JĘZYKU ANGIELSKIM
DLA KLAS 2-3
VI międzyszkolny konkurs językowo-plastyczny organizowany
przez SP 11 w Szczecinie
Warunki uczestnictwa:
 • Kartka musi zawierać życzenia lub wierszyk świąteczny w języku angielskim.1 osoba przygotowuje samodzielnie 1 kartkę Bożonarodzeniową. (max. 10 prac z jednej szkoły- bez znaczenia ile prac z klasy 2, a ile z 3).
 • Technika, rozmiar i kształt prac dowolny. Gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie wykonał pracy samodzielnie, kartka zostaje zdyskwalifikowana.
 • Termin dostarczania prac: do 4 grudnia 2017r. –do swojego nauczyciela języka angielskiego
  Opis prac:
 • Prace należy opisać na odwrocie DRUKOWANYMI literami: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, opiekun. Prace, które nie będą posiadały tych informacji będą odrzucane!
  Zasady oceniania:
Komisja dokona oceny prac wg następujących kryteriów:
– poprawność językowa,
– pomysłowość, sposób wykonania,
– ogólny wyraz artystyczny,
– dobór technik plastycznych do wieku.
Najlepsze prace zostaną nagrodzone (miejsca 1-3, oraz min. 3 wyróżnienia).
Wyniki konkursu zostaną podane 12.2017r. na stronie internetowej szkoły: www.sp11.szczecin.pl oraz rozesłane e-mailem do osób nagrodzonych. Wręczenie nagród odbędzie się 19.12 2017r.

OLIMPUS z języka angielskiego odbędzie się 9 listopada 2017 r. o godz. 14.40 w sali 18. Szczegółowych informacji  udzielają nauczyciele  jęz. angielskiego.

MIĘDZYNARODOWY KONKURS INFORMATYCZNY “BÓBR” odbędzie się w dniach 14-15 listopada. Zapraszamy do uczestnictwa uczniów z klas IV – VII. Zgłoszenia przyjmują nauczyciele informatyki  do 10 listopada. Zadania z poprzednich edycji konkursu są dostępne na stronie: https://www.bobr.edu.pl/
Termin konkursu:
Klasy VII – 14 listopada godz.12.00-13.00 s.32
klasy IV – VI – 15 listopada godz.12.00-13.00 s.32

OLIMPUS Z MATEMATYKI-SESJA JESIENNA: konkurs odbędzie się 7 listopada. Olimpiada Olimpus w sesji jesiennej z matematyki przeznaczona jest dla uczniów IV, V, VI i VII klas szkoły podstawowej Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji jesiennej jedna odpowiedź, dwie, trzy lub wszystkie mogą być poprawne. Także może zdarzyć się tak, że żadna z odpowiedzi nie będzie poprawna.
załącznik: ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU 

Zapraszamy do wzięcia udziału w nowej edycji konkursu wideo w języku angielskim „VIDEO IT – THE COMPETITION”. Waszym celem jest zebranie grupy zorganizowanych przyjaciół i nakręcenie krótkiego (nie więcej jak 5 min.) filmu który musi kończyć się zwrotem „And again the day is saved by …”.
W filmach zaprezentujcie codzienne sytuacje w niecodzienny sposób. Wykreujcie bohatera, który jest w stanie sprawić, że na twarzach pojawi się uśmiech u oglądających, a spokój u ratowanych. Dialogi, co oczywiste, jak i wszelkie napisy towarzyszące w filmach muszą być w języku angielskim. Prace należy oddać do organizatora na nośnikach najpóźniej do końca maja. Nagrodą w konkursie jest voucher do pizzerii dla całej grupy😊
GOOD LUCK!!!
ZAŁĄCZNIKI:
Regulamin  konkursu
Zgoda rodziców

Szkolny etap konkursu kuratoryjnego z matematyki oraz j. polskiego odbędzie się w poniedziałek 16 października 2017 r. Szczegóły u nauczycieli matematyki i polonistów.

MULTITEST z języka angielskiego – 20 PAŹDZIERNIKA (2017) –zgłoszenia i wszelkie informacje u nauczycieli języka angielskiego.

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO  – język angielski (etap szkolny) – 17 pażdziernika godz.10.00 sala 18. Informacje i zgłoszenia u nauczycieli języka angielskiego. W załączniku zakres materiału.

zakres wiedzy i umiejętności


KONKURSY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017:  


Zapraszamy chętnych uczniów klas 4- 6 z naszej szkoły do udziału
w Szkolnym Konkursie  Piosenki
Do pobrania:
REGULAMIN Szkolnego Konkursu Piosenki
KARTA ZGŁOSZENIA do Szkolnego Konkursu  Piosenki

 


Termin nadsyłania prac na Konkurs Fotograficzny “Bryły obrotowe w przyrodzie” zostaje przedłużony do 12 maja 2017 r.
Organizatorzy


Szkolny konkurs czytelniczy w języku angielskim
„I LIKE READING”.
 Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie czytelniczym w języku angielskim „I  LIKE  READING”. Celem konkursu jest między innymi rozwijanie umiejętności czytelniczych w języku angielskim, utrwalenie składni oraz słownictwa.
Konkurs będzie polegał na wykonaniu  zadania  wyznaczonego odpowiednio dla każdego poziomu od klas 1 do 6.Szczegóły konkursu w regulaminie. Przygotowanie prac do końca maja.Zachęcamy uczniów do czytania, jest to doskonałą okazja do spotkania z literaturą anglojęzyczną.
Nauczyciele języka angielskiego
Regulamin:
 • Co trzeba zrobić?
  Należy przeczytać jedną książeczkę w języku angielskim z biblioteki (klasy 4-6)  Uczniowie klas 1-3 zapoznają się z książeczkami angielskimi dostępnymi u nich w salach, w utworzonych tam  Kącikach Czytelniczych (Read me box ) .
 • Jakie zadanie trzeba wykonać?
  Po przeczytaniu książki każdy z was ma za zadanie:
Klasa I- III– narysować ulubioną scenę, postać lub inną, według Was, fascynującą rzecz i ją podpisać. Forma wykonania jest dowolna, a format maksymalnie A3. PAMIĘTAJCIE! Ma to być obraz plus słowo.
(na odwrocie  pracy napisz imię ,nazwisko i klasę oraz tytuł wybranej książeczki)
Klasa IV– opisać ulubioną scenę lub postać z waszej książki. Praca ma mieć od  30 do 50 słów i oczywiście ma to być opis w języku angielskim.
Klasa V– opisać ulubioną scenę lub postać z waszej książki. Praca ma mieć od 60 do 100 słów i oczywiście ma to być opis w języku angielskim.
Klasa VI– napisać nowe, alternatywne zakończenie do Waszej książki. Zakończenie ma być napisane w języku angielskim i ma mieć od 80 do 120 słów.
Do kiedy należy oddać prace?
Prace oddajemy nauczycielom języka angielskiego do końca maja . Prace oddane po terminie nie będą brane pod uwagę. Pamiętajcie podpisać  prace:  imię, nazwisko i klasa + tytuł wybranej książki i autora .

 


 Eliminacje do konkursu języka angielskiego The Lord of English odbędą się w czwartek 30 marca 2017 w sali 20 o godzinie 14:40 – 15:20. Konkurs  odbędzie się 5 kwietnia 2017 roku. Chętni zapisują się u p. Krześlaka do środy 29 marca.
Zapraszam
Przemysław Krześlak

Konkurs języka angielskiego THE BIG CHALLENGE odbędzie się 4 kwietnia 2017 we wtorek w salach 31 i 32. Konkurs rozpoczyna się od godziny 8:15. Szczegółowy harmonogram umieszczony zostanie na tablicy ogłoszeń przy s.32 w przyszłym tygodniu. MIĘDZYSZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY
dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych
“BRYŁY OBROTOWE W PRZYRODZIE”
,,Temu, kto nie zna matematyki, trudno spostrzec głębokie piękno przyrody”
R. Feynman

ORGANIZATOR: 
Szkoła Podstawowa nr 46 w Szczecinie
CELE KONKURSU:
Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i matematycznych
– Zwrócenie uwagi na występowanie zagadnień matematycznych w otaczającym nas świecie
– Zachęcanie do obserwowania i podziwiania przyrody
– Rozwijanie u uczniów dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie związków matematycznych w przyrodzie
– Uświadomienie życiowej użyteczności matematyki
WARUNKI KONKURSU:
uczestnicy wykonują fotografie obiektów przyrodniczych, w którym można dostrzec bryły obrotowe
– prace powinny być wykonane indywidualnie
– fotografie w formie papierowej mogą być wykonane dowolną techniką
– format zdjęcia nie powinien być mniejszy  niż  15 cm  X 21 cm
– do pracy należy dołączyć wizytówkę zawierającą informacje:
imię i nazwisko autora
nazwa i adres szkoły
imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem   którego wykonano pracę, nr tel. kontaktowego
fotografię wraz z wizytówką prosimy przesyłać  pocztą (z dopiskiem „ Bryły obrotowe”) na adres placówki:
Szkoła Podstawowa nr 46
Felczaka 13
71-417 Szczecin
lub dostarczyć  osobiście do sekretariatu szkoły w godz. 8.00 – 15.30
– spośród nadesłanych prac jury wyłoni laureatów konkursu
– przy ocenie prac stosowane będą następujące kryteria: zgodność z  tematem, estetyka (kompozycja, jakość zdjęcia), oryginalność  pomysłu (ciekawe, nietypowe uchwycenie tematu)
– laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz  dyplomy
– organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac nadesłanych na konkurs bez konieczności ich zwrotu
– uczestnik może nadesłać jedną  fotografię
– każdy uczestnik biorący udział w konkursie automatycznie akceptuje  regulamin i jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie danych (imienia i nazwiska autora oraz opiekuna,  nazwy szkoły) na stronie internetowej SP 46
TERMINY:
dostarczenie prac: do 24 kwietnia  2017 r.
ogłoszenie wyników: do 28 kwietnia 2017 r.  na stronie internetowej szkoły:   sp46.szczecin.pl ;    opiekunowie laureatów konkursu  dodatkowo zostaną powiadomieni  telefonicznie.
Dyplomy i nagrody zostaną wysłane pocztą.
Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować bezpośrednio do organizatorów:
                                     symetriawprzyrodzie@wp.pl
 
 Organizatorzy  konkursu:
Ewa Czerniakiewicz
Hanna Lango
Sylwia Zielińska
Magdalena Zawacka – Walczak
Donata Ćmielewska
 

II Międzyszkolny  Konkurs Plastyczno – Techniczny  “Papierowy Świat Origami” rozstrzygnięty!
Dziękujemy uczniom oraz opiekunom za udział w Konkursie. Nadesłaliście przepiękne prace, imponujące dokładnością oraz starannością wykonania. Gratulujemy wszystkim uczestnikom wspaniałych pomysłów i niezmiernej cierpliwości w składaniu kartek!
Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie,  po burzliwej naradzie jury wyłoniło finalistów:
I miejsce: Bartłomiej Bożys SP 35
II miejsce:  Dobrochna Piaskowska SP 1
III miejsce: Dominika Szustak SP 56
Wyróżnienia:
Marcel Bieluń SP 41
Julia Kubik SP 35
Gratulujemy Zwycięzcom oraz Opiekunom – zapraszamy wraz po odbiór nagród we wtorek 07 lutego 2017 o godz. 15.00 do sali nr 17. Wszystkich zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie już za rok!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w zakładce “Galerie”.

Organizatorzy

Szczegóły i regulamin – ZOBACZ

WALENTYNKA 2017
Zapraszamy  uczniów klas 2-6 do udziału w konkursie literacko-plastycznym na wykonanie kartki walentynkowej z życzeniami w jęz. angielskim.
Zasady konkursu :
 1. Każdy uczestnik samodzielnie wykonuje jedną kartkę dowolną techniką z wybranych przez siebie materiałów
 2. Praca powinna zawierać 1-2 zdania z życzeniami (kl.2-3) ,krótki tekst literacki (w języku angielskim) dotyczący wyrażania uczuć (kl.4-6)
 3. Oceniane będą pomysł, estetyka wykonania, samodzielność oraz poprawność językowa.
 4. Termin składania prac u nauczycieli języka angielskiego do 28.01.2017r.
G.Nowak,P.Krześlak,M.Wawer

Eliminacje szkolne do konkursu języka angielskiego organizowanego przez XIII LO w Szczecinie odbędą się w środę  11.01.2017 w sali nr 18. Zapraszamy do udziału osoby chętne.

 

Olimpusek 2017 język angielski – sesja zimowa
Zapraszamy uczniów z klas II-III szkoły podstawowej do wzięcia udziału w sesji zimowej olimpiady Olimpusek z języka angielskiego.
Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i zostanie przeprowadzona
            09-01-2017 r. (poniedziałek) o godz.13.40-14.45 w sali 17.
 Opłata 9 zł. ZAPRASZAMY.

Zasady ogólne:
 1. Olimpiady OLIMPUSEK z języka angielskiego przeznaczone są dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej.
 2. Olimpiady zostaną przeprowadzone na podstawie materiałów przygotowanych przez kadrę pedagogiczną Olimpusa.
 3. Olimpiada OLIMPUSEK z języka angielskiego pozwoli uczniom sprawdzić wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów.
 4. Olimpiady zawierają zestawy 21 zadań konkursowych o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.Pytania konkursowe zawierają co najmniej jednąprawidłową odpowiedź.
 5. Czas trwania olimpiad to 50 minut + 15 minut na sprawy organizacyjne.
 6. 7.Opłatę za udział w konkursie można wpłacać wcześniej do nauczyciela języka angielskiego lub w dniu konkursu.
 7. Do dnia 01-03-2017 r. organizator zobowiązuje się przekazać do szkół wyniki i nagrody.
  8.Zakres programowy:
Klasa I
 1. Przedstawianie się (imię, wiek, samopoczucie).
  2. Liczby od 0 do 10.
  3. Kolory.
  4. Członkowie rodziny.
  5. Zabawki.
  6. Zwierzątka domowe, gospodarskie i egzotyczne.
  7. Podstawowe przybory szkolne.
  8. Polecenia: usiądź, wstań, otwórz, zamknij, powtórz, przeczytaj, narysuj itd.
  9. Pożywienie.
  10. Ubrania.
  11. Słownictwo związane z Bożym Narodzeniem.
  12. Czasownik have got i like w formie twierdzącej.
  13. Zaimki osobowe he, she.
  14. Części ciała.
  15. Podstawowe zwroty grzecznościowe.
  16. Podstawowe przymiotniki.
  17. Pomieszczenia w domu.
Uwaga!
W klasie I dopuszcza się czytanie uczniom poleceń oraz wariantów odpowiedzi.
Klasa II
Zakres programowy dla klasy I oraz następujące zagadnienia:
 1. Liczby od 0 do 20.
  2. Opis postaci i zwierząt – przymiotniki.
  3. Dni tygodnia.
  4. Wyposażenie domu.
  5. Codzienne czynności.
  6. Słownictwo związane z Wielkanocą.
  7. Określenie położenia przedmiotów.
  8. Czasowniki: be; have/have got; can; like, love w formie pytającej i przeczącej
  9. Opis pogody.
  10. Opisy samopoczucia.
  11. Umiejętności np. jeździć na rolkach, jeździć na rowerze itd.
  12. Zaimek wskazujący this i these.
  13. Polecenia w formie przeczącej.
  14. Zaimki osobowe he i she.
  15. Nazwy pojazdów.
  16. Formy czasowników w 3 os. liczby pojedynczej.
Klasa III
Zakres programowy dla klasy I i II oraz następujące zagadnienia:
 1. Liczby od 0 do 100.
  2. Sport i wypoczynek.
  3. Pory roku.
  4. Miesiące.
  5. Czynności wykonywane w trakcie mówienia.
  6. Określenia czasu.
  7. Przymiotniki dzierżawcze (my, your, her, his, its itd.)
  8. Zaimki osobowe w liczbie pojedynczej mnogiej.
  9. Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
  10. Słownictwo związane z Halloween.
  11. Dopełniacz saksoński.

 

                                                                                                                        Grażyna Nowak
   Marzena Wawer

Podsumowanie konkursu  “Świąteczna bombka”

 

III Ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy
“ŹRÓDŁA MARZEŃ -SOURCES OF DREAMS”2017
Nagrody główne:
Osiem dwunastodniowych pobytów w jednym z polskich zamków
(Gniew, Czocha, Moszna, Kliczków,
Krasiczyn, Giżycko, Baranów Sandomierski)!
Pani Aneta Gawriłow zachęca do wzięcia udziału w konkursie w wybranej lub kilku grupach tematycznych:
1)
I kategoria: uczniowie szkół podstawowych oraz klasy I i II gimnazjum:
 a. literatura autorstwa J. K. Rowling -seria książek o przygodach Harry’ego Pottera(HarryPotter i Kamień Filozoficzny, Harry Potter i Komnata Tajemnic, Harry Potter i Więzień Azkabanu, Harry Potter i Czara Ognia,Harry Potter i Zakon Feniksa, Harry Potter i Książę Półkrwi, Harry Potter i Insygnia Śmierci).
 b. literatura autorstwa J. Flanagana –seria Zwiadowcy(Ruiny Gorlanu, Płonący most, Ziemia skuta lodem, Bitwa o Skandię, Czarnoksiężnik z Północy, Oblężenie Macindaw, Okup za Eraka, Królowie Clonmelu, Halt w niebezpieczeństwie, Cesarz Nihon-Ja, Zaginione historie, Królewski zwiadowca).
 c. literatura autorstwa C. S. Lewisa –seria „Opowieści z Narnii” (Lew, czarownica i stara szafa, Książę Kaspian, Podróż „Wędrowca do Świtu”, Srebrne krzesło, Koń i jego chłopiec, Siostrzeniec czarodzieja, Ostatnia bitwa).
2)
II kategoria: uczniowie klas III gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych:
 a. literatura autorstwa J. R. R. Tolkiena(Powrót Cienia, Drużyna Pierścienia, Zdrada Isengardu, Podróż do Mordoru, Wojna o Pierścień, Powrót Króla, Hobbit, czyli tam i z powrotem).
3)
Dopuszcza się, aby uczeń z I kategorii wiekowej wystartował w II kategorii wiekowej, ale nie odwrotnie.
4)
Dopuszcza się, aby jeden uczeń wystartował w więcej niż jednej kategorii wiekowej i zakresie tematycznym tylko w I etapie. W przypadku zakwalifikowania się do finału jednego ucznia w więcej niż jednej kategorii,musi on wybrać kategorię i zakres finałowy.
Wpisowe wynosi 7 zł.
Zgłoszenia przyjmowane są do 6 marca 2017 r.

bombka


UWAGA, UCZNIOWIE!
ZMIANA TERMINU KONKURSU RECYTATORSKIEGO NA 14 GRUDNIA 2016 R.
ORGANIZATORZY

rec


 Olimpus język polski odbędzie się 9 stycznia 2017 r.
Wpłaty – 9 zł – do 7 grudnia u p. Gawriłow w s. 21.

letter

mik


kl2zdkl2

 


Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Języka Angielskiego klasy szóste SP 46, w którym to dacie upust swojej kreatywności i pokażecie, że jesteście przyszłymi zdobywcami OSCARÓW!  Każda klasa tworzy grupę lub grupy, które zajmą się opracowaniem scenariusza i nagraniem krótkiego filmu na podstawie dialogu lub zebranych sytuacji opisanych w podręczniku do nauki języka angielskiego “STEPS in ENGLISH 3”. Każda grupa/film walczy o nagrodę główną – voucher do wykorzystania w pizzerii. Dodatkowo wiele innych nagród rzeczowych. Na stworzenie i oddanie filmu organizatorowi macie czas do końca kwietnia. Pamiętajcie!!! W konkursie mogą brać udział tylko te filmy, których twórcy dostarczą podpisane oświadczenia/zgody do organizatora. Regulamin i zgody dostępne są na stronie szkoły. Zapraszamy do udziału – zapewniamy was, że będzie to niezapomniana przygoda!
DO POBRANIA:
Regulamin szkolnego konkursu video
Zgoda na udział w konkursie

 


niepo

 
Szkoła Podstawowa nr 46 ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci z klas„O-6” pt.
„ Książka moim przyjacielem”.

roza

Cele konkursu:
– rozbudzanie twórczej inwencji dziecka, jego kreatywności oraz wzmacnianie wiary we własne możliwości
– rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych, budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi
– kształtowanie kompetencji czytelniczych, upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
Regulamin konkursu:
– konkurs zorganizowany dla dzieci z klas „O- 6” i rozpatrywany w dwóch kategoriach wiekowych :
pierwsza kategoria- 0-3 i druga kategoria – 4-6
– technika plastyczna dowolna
– format A3 lub A4, praca płaska
– praca indywidualna i samodzielna ( prace niesamodzielne nie będą oceniane )
– praca zgodna z tematyką
– każda praca powinna zawierać opis (na odwrocie pracy): imię, nazwisko, klasa
– kryteria oceny: pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne, wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych
Organizatorem konkursu jest wychowawczyni grupy „O” Paulina Grabowiec. Prace należy dostarczyć do 10.11.2016 roku. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na tablicy grup „O” dnia 21.11.2016 a nagrody rozdane na najbliższym apelu szkolnym.
ZAPRASZAM !!!

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
SZCZECIN-MOJA MAŁA OJCZYZNA” dla uczniów kl. 4 – 6
Organizator Konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa „Na Głębokiem” w Szczecinie.
   Adresat Konkursu
1. Adresatem Konkursu są uczniowie kl. 4-6 szkół podstawowych w Szczecinie.
 Przebieg Konkursu
1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 fotografie.
2. Fotografie należy nadsyłać w postaci odbitek formatu  20 x 30 cm.
3. Każda praca powinna być naklejona na kartkę brystolu (ramka), opisana w następujący sposób: imię i nazwisko autora, tytuł zdjęcia, jego krótki opis, imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna.
4. Do koperty zaadresowanej:
Publiczna Szkoła Podstawowa na Głębokiem, ul. Jaworowa 41, 71-382 Szczecin
z dopiskiem: „Konkurs Fotograficzny” należy włożyć zdjęcia i oświadczenie uczestnika (zawierające wykaz składanych prac) podpisane przez uczestnika konkursu i rodziców (w załączeniu).Kopertę można złożyć w sekretariacie szkoły (lub wysłać pocztą).
5. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane.
6. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie oraz prac zdyskwalifikowanych
z powodu nie spełnienia wyżej wymienionych wymogów.
7. Konkurs trwa do 03 listopada 2016 r. (czwartek) włącznie .
8. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
9. Organizator powołuje Komisję Konkursową, która wyłoni zwycięzców. Werdykt Komisji jest ostateczny.
10. Wszystkich uczestników wraz z rodzicami, opiekunami zapraszamy na uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu, które nastąpi w Publicznej Szkole Podstawowej „Na Głębokiem” w Szczecinie, ul. Jaworowa 41 10.11.2016 r. w godzinach popołudniowych.
Lista nagrodzonych i dokładna godzina uroczystości zostanie wysłana do szkół 07.11.2016 r.
 Postanowienia końcowe.
1. Dostarczenie prac na konkurs jest jednoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw
autorskich do zgłoszonych prac i uznaniem niniejszego regulaminu.
 Szczegółowych informacji udziela opiekun konkursu z ramienia szkoły – p. Aneta Gawriłow (s. 21)

Konkurs Moje miasto … i mój region za 100 lat
 Zapraszamy do udziału w IV ogólnopolskiej edycji konkursu „Moje miasto … i mój region za 100 lat” adresowanego do dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, młodzieży gimnazjalnej oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 Cele konkursu:
Ø  promowanie miast i regionów Polski,
Ø    kształtowanie poczucia przynależności do danego miejsca na Ziemi – swojej „ małej ojczyzny”,
Ø  kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży w dziedzinie przyszłości miasta    i regionu,
Ø    zachęcenie do podejmowania twórczych działań,
Ø    umożliwienie prezentacji własnej twórczości i konfrontacji z twórczością innych  uczestników,
Ø  rozbudzanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją,
Ø  propagowanie wśród  dzieci i młodzieży zainteresowania dziedzictwem kulturowym swojego regionu,
Ø  kształtowanie świadomego, nowoczesnego patriotyzmu jako drogi zaczynającej się od patriotyzmu lokalnego i miłości do swojego miasta i regionu,
Ø  kształtowanie aktywnej postawy współczesnego człowieka- uczestnika i współtwórcy dnia codziennego i przyszłości wspólnoty lokalnej i regionalnej.
Na prace literackie czekamy do końca października – wszelkich informacji udziela p. Aneta Gawriłow (s.21)
Warunki uczestnictwa:
 W konkursie mogą brać udział uczestnicy w następujących grupach wiekowych   i kategoriach:
 • KATEGORIA: PRACA LITERACKA
  – uczniowie klas IV – VI szkoła podstawowa
 Temat: Moje miasto… i mój region za 100 lat
Forma pracy:  praca prozą (dowolny gatunek epicki/twórcza forma wypowiedzi) lub praca poetycka (dowolny gatunek liryczny). Prace prozą i poetyckie będą oceniane odrębnie. Nagrody zostaną przyznane w obu podkategoriach: epickiej i lirycznej.
Nie dopuszcza się prac przygotowywanych zbiorowo.
–  Każda praca powinna posiadać dołączony opis zawierający:
– imię i nazwisko uczestnika, wiek/klasę, dokładną nazwę szkoły wraz z kodem pocztowym, telefon szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna. Oraz załączona zgoda o wykorzystaniu wizerunku.
– Liczba prac przesłanych do konkursu przez poszczególne placówki jest nieograniczona
– Prace konkursowe należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście do dnia 06.11.2016 r. na adres szkoły z dopiskiem: Konkurs „Moje miasto … i mój region za 100 lat” do sekretariatu szkoły w siedzibie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 A, 15-687 Białystok.
Nagrody i wyróżnienia:
Laureaci konkursu we wszystkich kategoriach merytorycznych i grupach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a ich opiekunowie listy gratulacyjne.
O terminie uroczystości finałowej nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO “PINGWIN”
Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim  konkursie z języka angielskiego PINGWIN. Jest to konkurs płatny – 9 zł.  Wpłat proszę dokonywać u nauczycieli j. angielskiego do 28.10.2016 (piątek). Konkurs odbędzie się w listopadzie.

nauczyciele


konkurs-23

POBIERZ Regulamin konkursu

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom ,którzy przygotowali  swoje prace na konkurs plastyczny„Ja i mój niepełnosprawny kolega, ja i moja niepełnosprawna koleżanka”
Nasza szkoła zgłosiła 20 prac ,w tym 5 rysunków uczniów klas 1-3 (IB, IIB, IIIB) oraz 15 prac uczniów klas 4-6 (IVC, IVB, VIA, VIB ). Wszystkie rysunki zostały dostarczone do Organizatora- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie.
Szczególne podziękowania dla wychowawczyni p. G .Garczyńskiej oraz klasy 6a za przygotowanie największej ilości starannych i pomysłowych prac.
 • Ocena prac zostanie dokonana w terminie do dnia 10.11.2016r.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 14.11.2016 r.
 • Wręczenie nagród laureatom Konkursu nastąpi w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora – nie później niż do dnia 17.11.2016 r.
E.Buczkowska,M.Wawer

tecza-logoZachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem: „Ja i mój niepełnosprawny kolega, ja i moja niepełnosprawna koleżanka”
Konkurs powstał w ramach kampanii informacyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.Pamiętaj, że kolegą, czy też koleżanką może być każda osoba – również z niepełnosprawnością.Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku szkolnym (klasy I-VI)

-technika dowolna (w tym m.in. farby plakatowe, temperowe, akwarele, pastele, kredki świecowe, ołówkowe, wycinanka, wydzieranka, kolaż);

-prace mogą być wykonane na papierze lub kartonie. Format pracy: A4

-konkurs jest bezpłatny, a ilość uczestników ze szkoły dowolna. Każdy uczeń zgłasza jedną pracę;

-organizator Konkursu Stowarzyszenie „Tęcza” zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureacie Konkursu oraz umieszczania tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w mediach i Internecie, na co przystępując do Konkursu Uczestnik oraz Szkoła wyraża zgodę.

 • Prace można przynosić do 12 października 2016 r. do pani Eli Buczkowskiej lub Marzeny Wawer. Na zwycięzców konkursu czekają nagrody!
  W załączeniu szczegółowy Regulamin Konkursu

 Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie także  na stronie: poznaj.tecza.org.pl. 

Opiekunowie SU: E.Buczkowska, M.Wawer


Zapraszam wszystkich uczniów do udziału w Konkursie na NAJPIĘKNIEJSZY RÓŻANIEC wykonany własnoręcznie.Technika i materiały dowolne,forma przestrzenna.Termin oddania prac: 7.10.2016 .Podpisane prace oddajemy Paniom Katechetkom. Najpiękniejsze prace zostaną nagrodzone.

Elżbieta Buczkowska, Longina Cywińska

 


KONKURSY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016: 


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 26 kwietnia w  pracowni komputerowej odbył się po raz pierwszy  konkurs języka angielskiego online pt. THE BIG CHALLENGE.Wyniki konkursu będą znane już już na początku maja. Aż 44 uczniów wzięło  udział w konkursie. Była to świetna zabawa, ale także nowe wyzwanie. Wszystkim gratulujemy. I z niecierpliwością czekamy na wyniki no i atrakcyjne nagrody.
Koordynatorem konkursu w naszej szkole był Przemysław Krześlak.


Wyniki  konkursu „Kula i koło w przyrodzie”

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu. Nadesłaliście trzydzieści trzy ciekawe fotografie, odznaczające się wysokim poziomem artystycznym. Wszystkie zdjęcia wyeksponujemy wkrótce  na szkolnej wystawie pokonkursowej.
Spośród zgłoszonych prac  komisja konkursowa wyłoniła najlepsze fotografie:
I miejsce Dominika Pelo
II miejsce Aleksandra Konarska
III  miejsce Aleksander Żygadło 

 Wyróżnienia:
Hanna Zielińska
Mateusz Krzemiński 

Gratulujemy
Organizatorzy konkursu

 


MIĘDZYSZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY
,,Szczecin wiosną w obiektywie dzieci’’
DLA KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ ŚWIETLIC SZKOLNYCH
W SZCZECINIE

Organizator: Wychowawcy świetlicy szkolnej SP nr 46 w Szczecinie.

Cele konkursu:

 • – rozwijanie zainteresowań i umiejętności fotograficznych
 • – rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywności
 • – uwrażliwienie na piękno naszego miasta i przyrody
 • – wyeksponowanie piękna Szczecina – rozwijanie patriotyzmu lokalnego

Regulamin konkursu:

 • – konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych oraz świetlic szkolnych dla klas I-III
 • – każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie dwa zdjęcia o wymiarach 13 × 18, 15 × 21, 20 × 30
 • – prace oceniać będzie jury
 • – każda praca powinna być podpisana – imię i nazwisko dziecka oraz opiekuna, klasa i szkoła, numer telefonu, adres mail-nie podpisane prace nie biorą udziału w konkursie
 • – prace należy składać do 27.04.2016 r. do świetlicy szkolnej SP nr 46 w Szczecinie w godzinach 07:00 – 16:30
 • – organizatorzy powiadomią uczestników o wynikach konkursu
 • – zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni
 • – prace przechodzą na własność organizatora, nie będą zwracane


Kryteria oceny:

 • – zgodność pracy z tematem
 • – pomysł
 • – oryginalność
 • – kreatywność

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny – 780088157


Serdecznie zapraszamy – wychowawcy świetlicy SP46 w Szczecinie

Elżbieta Górniewicz
Paulina Świątkowska
Halina Zamiatowska
Aleksandra Niechwiadowicz


Zapraszamy dzieci z klas 0-III  do udziału w Szkolnym Konkursie “Zdrowe Zęby”. Szczegóły w załączniku: Konkurs “Zdrowe zęby”


,,Temu, kto nie zna matematyki, trudno spostrzec głębokie piękno przyrody”

 Zachęcamy Was do uczestnictwa
w  MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych
“KULA I KOŁO W PRZYRODZIE”
organizowanym przez naszą szkołę.  Termin dostarczenia fotografii upływa 15 kwietnia 2016 r. Ogłoszenie wyników: do 22 kwietnia  2016 r.  na stronie internetowej szkoły.  Szczegółowy regulamin  konkursu: POBIERZ

Organizatorzy  konkursu:
Hanna Lango
Sylwia Zielińska
Donata Ćmielewska
Aleksandra Niechwiadowicz 


XVI DZIECIĘCY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ – ETAP SZKOLNY

Do końca marca uczniowie prezentują wybrane utwory swoim nauczycielom języka angielskiego. Następnie po konsultacjach z nauczycielami muzyki zostają wybrane dzieci w każdej grupie wiekowej ,które będą reprezentowały szkołę na Festiwalu w SP 51 w dniu 21 kwietnia. Prosimy zapoznać się z Regulaminem konkursu –POBIERZ
G.Nowak, P.Krześlak, M.Wawer

Olimpusek z języka angielskiego dla klas I-III – sesja wiosenna  

Zgłoszenia do konkursu ogólnopolskiego Olimpusek z języka angielskiego – sesja wiosenna – do 11 marca u nauczyciela j.angielskiego.Podajemy zakres programowy dla poszczególnych klas – POBIERZ

G.Nowak, M.Wawer


ŚWIETLICA SZKOLNA
ogłasza

KONKURS PLASTYCZNY DLA KLAS 0-III„WIELKANOCNA PISANKA”

jajko Szczegółowe zasady i regulamin  konkursu znajdziesz tutaj:Wielkanocna Pisanka
Prace należy składać do 11. 03. 2016 r. w świetlicy szkolnej.

                                                                          Wychowawcy świetlicy  SP 46:
                                                                             Elżbieta Górniewicz
Halina Zamiatowska
Paulina Świątkowska
Aleksandra Niechwiadowicz

 


WALENTYNKA 2016

walentynka

Zapraszamy  uczniów klas 4-6 do udziału w konkursie literacko-plastycznym na wykonanie kartki walentynkowej z życzeniami w języku angielskim

Zasady konkursu :

 1.   Każdy uczestnik samodzielnie wykonuje jedną kartkę dowolną techniką z wybranych przez siebie materiałów
 2. Praca powinna zawierać krótki tekst literacki (w języku angielskim) dotyczący wyrażania uczuć.
 3.  Oceniane będą :pomysł, estetyka wykonania ,samodzielność oraz poprawność językowa.
 4. Termin składania prac u nauczycieli języka angielskiego do 29.01.2016r.

ŚWIETLICA SZKOLNA
ogłasza SZKOLNY  KONKURS PLASTYCZNY DLA KLAS 0-III
„BEZPIECZNE I WESOŁE ZABAWY ZIMOWE”

narciarz

 Szczegółowe zasady i regulamin  konkursu znajdziesz tutaj: Konkurs Bezpieczne i  Wesołe Zabawy Zimowe.
Prace należy składać do 22. 01. 2016 r. w świetlicy szkolnej.

                                                                          Wychowawcy świetlicy  SP 46:
                                                                             Elżbieta Górniewicz
                                                                Halina Zamiatowska
                                                                Paulina Świątkowska
                                                                Aleksandra Niechwiadowicz • „Szóstoklasista na piątkę”

12 stycznia 2016 r. odbędzie się pierwszy etap konkursu, do którego może przystąpić każdy chętny szóstoklasista. I etap składa się z 20 pytań jednokrotnego wyboru.
Do kolejnego przejdą uczniowie z dwoma pierwszymi wynikami. Szczegóły i zapisy
u p. Anety Gawriłow • Olimpus język polski
  – sesja zimowa
  P. Aneta Gawriłow zaprasza osoby, które zgłosiły się do zimowej edycji konkursu 11 stycznia 2016 r. o godzinie 8.00.

 • SZKOLNY KONKURS LITERACKI “O złote pióro”szczegóły  w zakładce “Złote Pióro”


 • SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI “O mnie, o tobie, o nas” – odbędzie się 22 października 2015 r. Do udziału zapraszamy po 2 osoby z klas 0-6. Uczniowie klas 0 – 3 prezentują wiersz, zaś klas 4 – 6 fragment prozy.Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut. Szczegóły u nauczycieli polonistów.

 • OLIMPUS z j. polskiego – 02 listopada 2015 r. Zgłoszenia i wszelkie informacje u p. Anety Gawriłow i p. Bogny Beresteckiej.

  LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

  KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV – VI

   

  1.  Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV – VI.
  2. Uczestnicy konkursu muszą napisać list do Świętego Mikołaja w języku angielskim oraz zaadresować odpowiednio kopertę ( adres św. Mikołaja w języku angielskim).W liście powinny znajdować się, np. informacje o sobie, o swojej rodzinie, oraz co chcesz dostać na święta od Mikołaja i dlaczego.
  3. Szczegółowe zasady i regulamin konkursu w załączniku.
   pobierz:
   Regulamin

  ŚWIETLICA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46
  ogłasza
  MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
  DLA KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ ŚWIETLIC SZKOLNYCH
  W SZCZECINIE
  „ŚWIĄTECZNA BOMBKA”
  bombka

 • Organizator:
  Wychowawcy świetlicy szkolnej SP nr 46 w Szczecinie.
  Cele konkursu:
  • Ukazanie piękna i pielęgnowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
  • Rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych dzieci.
  • Rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywności.
  • Promowanie aktywności twórczej dzieci.
  Regulamin konkursu:
  • Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych oraz świetlic szkolnych dla klas I-III.
  • Każdy uczestnik może dostarczyć jedną wykonaną pracę.
  • Autorem pracy może być tylko jeden uczeń.
  • Wymagania: płaski format prac, A4, technika i materiały dowolne.
  • Prace oceniać będzie jury.
  • Każda praca plastyczna powinna być opisana – imię i nazwisko dziecka oraz opiekuna szkolnego, klasa, szkoła, numer telefonu, adres mail.
  • Prace nieopisane i wykonane niezgodnie z regulaminem nie wezmą udziału
  w konkursie.
  • Nadesłanie opisanych prac jest jednoznaczne z :
  1. akceptacją regulaminu,
  2. wyrażeniem zgody przez opiekunów prawnych ucznia, na przetwarzanie jego danych osobowych,
  3. wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych opiekuna szkolnego, 4. zgodą na nieodpłatne prezentowanie pracy plastycznej.
  • Prace należy składać do 11.12.2015 r. w świetlicy szkolnej SP nr 46
  w Szczecinie w godzinach 07:00 – 16:30.
  • Organizatorzy powiadomią laureatów o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród.
  • Zdjęcia prac zostaną opublikowane na stronie SP 46.
  • Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni.
  • Prace przechodzą na własność organizatora, nie będą zwracane.
  Kryteria oceny:
  • zgodność pracy z tematem
  • pomysł i oryginalność
  • estetyka wykonania
  • samodzielność wykonania
  W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny – 780088157.

  Serdecznie zapraszamy
  Wychowawcy świetlicy SP46
  Elżbieta Górniewicz
  Halina Zamiatowska
  Paulina Świątkowska
  Aleksandra Niechwiadowicz


 • tiger
  Konkurs literacko-plastyczny dla klas 1-3

  z języka angielskiego

  „Moja ulubiona postać z podręcznika do nauki języka angielskiego”

  1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 1-3 (osobno jest oceniany każdy poziom)
  2. Uczestnicy muszą narysować lub namalować (technika dowolna) ulubionego bohatera ze swojego podręcznika z języka angielskiego. (na rysunku może być więcej postaci), format pracy A4
  3. Jeden uczeń wykonuje samodzielnie jedną pracę. Prace niesamodzielne zostaną zdyskwalifikowane.
  4. Opis pracy na odwrocie: imię ,nazwisko oraz klasa .
  5. Termin oddawania prac – do końca listopada .Prace przyjmują nauczyciele języka angielskiego.

  Zapraszamy

  Grażyna Nowak

  Marzena Wawer


 • Szkolny konkurs video z języka angielskiego – „VIDEO IT!!!”
  dla klas VI  SP nr 46

  REGULAMIN

 • Ogólne zasady konkursu:
  1. Konkurs przeznaczony jest dla klas 6 szkoły podstawowej nr 46 w Szczecinie.
  2. W konkursie biorą udział grupy uczniów z poszczególnych klas. Ilość osób w grupie jest dowolna.
  3. Każda klasa tworzy jeden filmik na podstawie wybranego dialogu lub sceny z podręcznika „Steps in English 3”. Istnieje możliwość dowolnej interpretacji tekstu.
  4. Filmik nie powinien trwać dłużej niż 5 minut.
  5. Ocenie podlegać będą:
  a. poprawność językowa
  b. zaangażowanie
  c. pomysłowość
  d. wykonanie
  e. montaż
  f. charakteryzacja i kostiumy
  6. Grupy stworzone wewnątrz klas powinny oddać gotowe filmiki w formacie umożliwiającym odtworzenie ich w programie Windows Media Player.
  7. Każdy film jest pracą zespołową!
  8. Filmy muszą być dostarczone do 08 stycznia 2016 roku na płycie lub pendrivie do pana Krześlaka, wraz z pisemną zgodą rodziców\opiekunów prawnych na przetwarzanie danych i publikowanie wizerunku (druk dostępny na stronie internetowej szkoły). Brak kompletu oświadczeń dotyczących uczniów występujących w filmie spowoduje wycofanie pracy z konkursu.
  9. Filmiki będą umieszczone na stronie szkoły. Organizator konkursu nie wyraża zgody na kopiowanie i/lub przetwarzanie filmu w żaden sposób.
  10. Nagrodą w konkursie będzie voucher do wykorzystania w jednej z restauracji na terenie Szczecina.

  Do pobrania : Zalacznik_nr_1_do_Regulaminu-1


   

 • Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z przyrody OLIMPUS – sesja zimowa 2016  odbędzie się w dniu 15.01.2016 r. Zgłoszenia u p. S. Zielińskiej do 09.12.2015 r. Koszt udziału – 9 zł.

 • KONKURS KURATORYJNY Z JĘZ.ANGIELSKIEGO:
  Po I etapie (szkolnym) kuratoryjnego konkursu z języka angielskiego do etapu
  II (rejonowego) przechodzą:Magowska Maura 6a – 50p.
  Kuśmirek Michał 6a – 47p.
  Szałajko Alexandra 5b – 43p.
  Poniatowska Zofia 6a – 40p. (27p. z dogrywki). Po dogrywce z kolegą z klasy, Wiktorem Plisko (25,5 p. z dogrywki), który uzyskał ten sam wynik – 40 p.Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w etapie rejonowym, który odbędzie się 18 listopada 2015 o godz. 14 w gimnazjum nr 5.

WYNIKI
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
,,MOJE MIASTO – SZCZECIN W OBIEKTYWIE DZIECI’’

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w naszym konkursie fotograficznym. Piękno naszego miasta zatrzymane zostało w Waszych pracach, choć nie wszystkie zgodne były z wymaganiami regulaminu. Jury oceniło zdjęcia zgodnie z ustalonymi kryteriami i wyłoniło laureatów :

I miejsce otrzymała Maura Domalska z klasy 2b SP 46,

II miejsce otrzymała Ola Konarska z klasy 3c SP 46,

III miejsce otrzymali: Maja Janowska z klasy 2b i Szymon Rećko z klasy 3c SP 46.

Wyróżnienie za ciekawe prace otrzymali: Marcin Bończuk, Zuzanna Kulpa i Wiktor Drozd
z klasy 1a z Zespołu Szkół Sportowych w Szczecinie.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Organizator: Wychowawcy Świetlicy Szkolnej SP 46.


 

WYNIKI
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych

SYMETRIA W PRZYRODZIE

,,Symetria jest naprawdę wokół nas – trzeba tylko uważnie patrzeć”

W dniu 14 kwietnia 2015 r. rozstrzygnięty został Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny „Symetria w przyrodzie” zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 46 w Szczecinie.
W konkursie wzięło udział 15 uczniów z 7 szkół podstawowych. Nadesłano 33 prace.
W związku z wysokim poziomem artystycznym nadesłanych fotografii jury miało trudne zadanie, typując nagrody oraz wyróżnienia. Biorąc pod uwagę kryteria takie jak: zgodność z tematem, estetyka (kompozycja, jakość zdjęcia), oryginalność pomysłu – po burzliwych obradach jury postanowiło nagrodzić następujących uczniów:

I MIEJSCE
Robert Kędziora

Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie
opiekun: p. Katarzyna Wojciechowska

II MIEJSCE
Adam Janik
Szkoła Podstawowa „Aslan” w Głogowie
opiekun: p. Alicja Smolińska

III MIEJSCE
Julia Ciszewska
Szkoła Podstawowa nr 46 w Szczecinie
opiekun: p. Sylwia Zielińska

WYRÓŻNIENIA:

Piotr Cyrak

Szkoła Podstawowa nr 14 w Szczecinie
opiekun: p. Grażyna Maciejewska

Karolina Czerniawska
Polsko – Niemiecka Szkoła Podstawowa „Nasza Szkoła” w Szczecinie
opiekun: p. Paulina Hermelin – Gubała

Dorota Olechowska
Polsko – Niemiecka Szkoła Podstawowa „Nasza Szkoła” w Szczecinie
opiekun: p. Paulina Hermelin – Gubała

Za udział w konkursie wszystkim Uczestnikom oraz Opiekunom
serdecznie dziękujemy!

Gratulujemy Zwycięzcom!

organizatorzy:
Zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych SP 46 w Szczecinie


I Olimpiada Języków Obcych „POLIGLOOTEK”

Do Olimpiady Języków Obcych “POLIGLOOTEK” przystąpiło 21 szkół podstawowych. W etapie szkolnym udział wzięło łącznie 112 uczniów klas szóstych. Z przyjemnością informujemy, że dwoje naszych uczniów: Kamil Zieliński z kl. 6b i Maksymilian Maron z kl. 6a zakwalifikowali się do etapu międzyszkolnego, który odbędzie się dnia 10 kwietnia 2015 r o godzinie 10.00 w siedzibie GM 10 przy ul. Siemiradzkiego 2.


MIĘDZYSZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

,,Moje miasto – Szczecin w obiektywie dzieci’’

DLA KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ ŚWIETLIC SZKOLNYCH
W SZCZECINIE

Organizator:
Wychowawcy Świetlicy Szkolnej Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie.

Cele konkursu:
uwrażliwienie na urodę Szczecina, wyeksponowanie piękna naszego miasta
rozwijanie zainteresowań i umiejętności fotograficznych
rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywności
rozwijanie patriotyzmu lokalnego
promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego

Regulamin konkursu:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych oraz świetlic szkolnych dla klas I-III.Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie dwa samodzielnie wykonane zdjęcia o wymiarach 13 × 18 cm, 15 × 21 cm, 20 × 30 cm.Prace oceniać będzie jury.Każda praca powinna być podpisana – imię i nazwisko dziecka oraz opiekuna szkolnego, klasa i szkoła, numer telefonu szkoły lub opiekuna, adres e-mail. Prace niepodpisane nie będą oceniane .

Nadesłanie opisanych prac jest jednoznaczne z :
1. akceptacją regulaminu,
2. wyrażeniem zgody przez opiekunów prawnych ucznia na przetwarzanie jego danych osobowych,
3. wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych opiekuna szkolnego,
4. zgodą na nieodpłatne prezentowanie zdjęć.
Prace należy składać do 17.04.2015 r. do świetlicy szkolnej SP nr 46 w Szczecinie w godzinach 07:00 – 16:30.
Wyniki konkursu, nazwiska laureatów i wybrane prace będą zamieszczone na stronie internetowej SP 46.
Organizatorzy powiadomią laureatów o wynikach konkursu.
Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni .
Prace przechodzą na własność organizatora, nie będą zwracane.

Kryteria oceny:

– zgodność pracy z tematem
– zgodność zdjęcia z wymaganym rozmiarem
– pomysł
– oryginalność
– kreatywność

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny – 503 801 190.
Serdecznie zapraszamy – Wychowawcy Świetlicy SP 46 w Szczecinie

Katarzyna Borzycka
Elżbieta Górniewicz
Paulina Świątkowska
Halina Zamiatowska


MIĘDZYSZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych

SYMETRIA W PRZYRODZIE

,,Symetria jest naprawdę wokół nas – trzeba tylko uważnie patrzeć”

ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 46 w Szczecinie

CELE KONKURSU:
Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i matematycznych
Zwrócenie uwagi na występowanie zagadnień matematycznych w otaczającym nas świecie
Zachęcanie do obserwowania i podziwiania przyrody
Rozwijanie u uczniów dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie związków matematycznych w przyrodzie
Uświadomienie życiowej użyteczności matematyki

WARUNKI KONKURSU:
– uczestnicy wykonują fotografie obiektu przyrodniczego, w którym można dostrzec symetrię
– prace powinny być wykonane indywidualnie
– fotografie w formie papierowej mogą być wykonane dowolną techniką
– format zdjęć nie powinien być mniejszy niż 15 cm X 21 cm
Do pracy należy dołączyć wizytówkę zawierającą informacje:
– imię i nazwisko autora
– nazwa i adres szkoły
– imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego wykonano pracę, nr tel. kontaktowego
– fotografie wraz z wizytówką prosimy przesyłać pocztą (z dopiskiem „ Symetria
w przyrodzie”) na adres placówki:
Szkoła Podstawowa nr 46
ul. Felczaka 13
71-417 Szczecin
lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły w godz. 8.00 – 15.30
– na podstawie nadesłanych prac jury wyłoni laureatów konkursu
– przy ocenie prac stosowane będą następujące kryteria: zgodność z tematem, estetyka (kompozycja, jakość zdjęcia), oryginalność pomysłu (ciekawe, nietypowe uchwycenie tematu)
– laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz dyplomy
– organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac nadesłanych na konkurs bez konieczności ich zwrotu
– uczestnik może nadesłać maksymalnie trzy fotografie
– każdy uczestnik biorący udział w konkursie automatycznie akceptuje regulamin
i jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie danych (imienia i nazwiska autora oraz opiekuna, nazwy szkoły) na stronie internetowej SP 46

TERMINY:
– dostarczenie prac: do 10 kwietnia 2015 r.
– ogłoszenie wyników: do 15 kwietnia 2015 r. na stronie internetowej szkoły: www.sp46.szczecin.pl ; opiekunowie laureatów konkursu dodatkowo zostaną powiadomieni telefonicznie.

Laureatów wraz z opiekunami zapraszamy na uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród w dniu 22 kwietnia 2015 r. podczas szkolnych obchodów Dnia Ziemi.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować bezpośrednio do organizatorów:
symetriawprzyrodzie@wp.pl

Organizatorzy konkursu:
Ewa Czerniakiewicz
Donata Ćmielewska
Hanna Lango
Sylwia Zielińska

 


 

W szkolnych eliminacjach do Konkursu Języka Angielskiego ” English is Fun” organizowanego przez Gimnazjum nr 2 w Szczecinie pod patronatem Kuratora Oświaty zakwalifikowali się:
– na pierwszym miejscu: Aleksander Plisko (6b) oraz Wojciech Tomaszewicz (6c)
– drugie miejsce: Dominika Hury z kl. 6b (ponieważ Dominika zrezygnowała z udziału w kolejnym etapie konkursu) – szkołę reprezentować będzie Basia Łacny z klasy 6c. Konkurs odbędzie się 10 lutego 2015r. o godzinie 10.00.
Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnym etapie!

opiekun konkursu Przemysław Krześlak


Konkurs XIII LO pod patronatem Kuratora Oświaty z historii odbędzie się
w czwartek 15 stycznia 2015 r. o godzinie 9.00 w harcówce.

opiekun konkursu mgr Gabriela Garczyńska


WYNIKI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
,,ŚWIĄTECZNA BOMKA”

Jest nam miło poinformować, że Międzyszkolny Konkurs Plastyczny ,,Świąteczna bombka’’ został rozstrzygnięty. Otrzymaliśmy 101 przepięknych, pomysłowych i kolorowych prac. Serdecznie dziękujemy za udział w naszym konkursie wszystkim uczestnikom oraz ich nauczycielom – opiekunom artystycznym. Komisja Konkursowa miała bardzo trudne zadanie. Niełatwo było wybrać laureatów spośród tak wielu pięknych, ciekawych, a jednocześnie tak różnych prac. Przy ocenie Komisja brała pod uwagę zgodność pracy z tematem, pomysł i oryginalność, estetykę oraz samodzielność wykonania pracy.
Po długich obradach przyznała 4 zwycięskie miejsca oraz 15 wyróżnień.

Wyniki konkursu:
I miejsce : Martyna Błachnio, kl. 1d, SP 46
II miejsce : Maja Wiśniewska, kl.3a,SP 59
II miejsce: Klaudia Budzichowska, kl.2b, SP 54
III miejsce: Nikola Sękowska, SP 1

Wyróżnienia otrzymali :
Maciej Hatała – SP 33, Rybicki Aron – SP 24, Kinga Uliczkowska – SP 46,
Kornelia Zenkowska – ZS 7, Bartosz Piaskowski- ,,Promyk Szkoła Jak Dom”,
Emilia Melanowicz – SP 46, Julia Klimczak – SP 56, Dominika Kurzawa – SP 35,
Kajetan Drewecki– SP 46, Błażej Uchniewicz – SP 10, Natalia Kuźma – SP 35,
Alan Andrzejczak – SP 54, Kamil Śliwczyński – SP 69, Katarzyna Wyrwińska – SP 10,
Arleta Sadowska – SP 24

Gratulujemy!!!

A oto niektóre spośród nadesłanych prac:

Jeszcze raz dziękujemy za udział w naszym konkursie.
Życzymy pięknych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.

Organizatorzy: Wychowawcy Świetlicy Szkolnej SP 46


Konkursy przyrodnicze:

1) Konkurs organizowany przez LOP Okręg w Szczecinie ,,Domowy kodeks eko – konsumpcji” – 8.12.14 r.

Uczniowie wypełniają dzienniczki eko – konsumenta i na ich podstawie sporządzają domowe kodeky eko- konsumpcji w formie plakatów.

2) Ogólnopolski Konkurs wiedzy na temat ochrony zdrowia MEDITEST – 15.12.14 r.

3) Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z Przyrody – OLIMPUS SESJA ZIMOWA – 14.01.2015 r.

4) III Konkurs Przyrodniczy XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie
– eliminacje szkolne odbędą się 14. 01. 2015r., o godzinie 9.00, finał odbędzie się 19.02.2015r. o godzinie 15.30 w XIII LO w Szczecinie. Do finału zakwalifikuje się troje uczniów, którzy w eliminacjach szkolnych zdobędą największą liczbę punktów.

Przypominamy, że w roku szkolnym 2014/ 2015 zbieramy zużyte baterie, które przynosimy do pani S. Zielińskiej.


Konkurs plastyczny pt. ” Szczecin 2050 – pływające ogrody”

Do dnia 16 stycznia 2015 roku należy dostarczyć do p.Garczyńskiej prace – format A3, techniki: wycinanka, wydzieranka, pastele olejne, farby, grafika komputerowa.


Konkurs historyczny “Olimpus”odbędzie się dnia 13 stycznia 2015 roku,
godzina 14 .35, sala 21.


Konkurs plastyczny – “Zima na lodowisku”

Już 5. grudnia otwarcie lodowiska na Arkonce. Rozpoczynamy o godzinie 12, otwarte będzie do 21. Później – siedem dni w tygodniu w godzinach 9 – 21. Już teraz zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, gdzie do wygrania są karnety na lodowisko. Poniżej regulamin:

Miejsce wydarzenia: kompleks rekreacyjny ARKONKA

Data rozpoczęcia: 2014-11-27

Data zakończenia: 2014-12-05

Dodatkowe informacje: Konkurs prowadzony jest w ramach propagowania aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

Nagrody: indywidualny karnet (10 godzinnych wejść na lodowisko) dla 2 najlepszych prac w poszczególnych grupach wiekowych oraz 2 wejścia całych klas w poszczególnych grupach wiekowych, w których znajdują się zwycięzcy indywidualni.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO “ZIMA NA LODOWISKU”

Organizatorem konkursu jest Zakład Usług Komunalnych.

 1. Czas trwania konkursu: 27.11.2014 – 5.12.2014 r.
 2. Adresatami konkursu są uczniowie:
 • Przedszkoli
 • Szkół Podstawowych
 • Gimnazjum.
  – Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej w dowolnej technice, tematycznie nawiązującej do zimy.
  – Prace konkursowe indywidualne (w formacie A4, A3 lub dowolnej formie przestrzennej) należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście na kompleks rekreacyjny ARKONKA, ul. Spacerowa 1, 71-373 Szczecin w terminie do 05 grudnia 2014 r.
  – Prace muszą być opatrzone metryczką zawierającą następujące dane: imię, nazwisko, wiek, adres, nazwę przedszkola/szkoły oraz dane kontaktowe opiekuna uczestnika wraz z numerem telefonu i adresem mailowym.
  – Jeden autor może przedłożyć do konkursu 1 pracę.
  – Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą autora na wykorzystanie pracy.
  – Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 grudnia 2014 r. w obiekcie kompleksu rekreacyjnego Arkonka z siedzibą w Szczecinie przy ul. Spacerowej 1.
  – Nad przebiegiem konkursu czuwa jury w składzie powołanym przez Pana Andrzeja Sumisławskiego Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie.
  – Jury wyłoni laureatów, którym zostaną przyznane nagrody oraz dyplomy spośród 3 kategorii wiekowych.
  – Werdykt jury jest ostateczny.
  – Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefoniczna. Lista zwycięzców zostanie zamieszczona na stronie internetowej zuk.szczecin.pl oraz na https://www.facebook.com/#!/pages/Arkonka-w-Szczecinie/705682726135395?fref=ts Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej
  – Organizatorów konkursu reprezentują Elżbieta Kononiuk (pracownik kompleksu rekreacyjnego ARKONKA – Zakładu Usług Komunalnych) – tel. 723 578 444

OLIMPUSEK DLA KLAS I – III (sesja zimowa)

Drodzy nauczyciele!

W sesji zimowej OLIMPUS przygotował dla wszystkich najmłodszych uczniów (kl. I-III) olimpiadę Olimpusek (test zintegrowany – edukacja polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza) i olimpiadę Olimpusek z języka angielskiego.

Testy zostaną przeprowadzone w dniach 8 – 9 stycznia 2015 r. Wszystkich chętnych uczniów należy zgłosić do 5 grudnia 2014 r. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.olimpus.edu.pl/olimpusek, gdzie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące Olimpuska.

 


 

ZAPRASZAMY NA COROCZNY SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI
„To mi w sercu gra”

Uczniowie klas 1-3 proszeni są o przygotowanie wiersza, którego recytacja nie powinna przekroczyć 3 minut.

Uczniowie klas 4- 6 proszeni są o przygotowanie fragmentu prozy, którego recytacja nie powinna przekroczyć 3 minut.

KONKURS ODBĘDZIE SIĘ 09.12.2014 O GODZINIE 12:45 (6 i 7 GODZINA LEKCYJNA) NA SALI GIMNASTYCZNEJ.

Chętni uczniowie zgłaszają swój udział w bibliotece i/lub nauczycieli języka polskiego.


ŚWIETLICA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46 ogłasza międzyszkolny

Konkurs plastyczny ,,Świąteczna bombka”

DLA KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ ŚWIETLIC SZKOLNYCH
W SZCZECINIE


KONKURSY DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI w r. szk. 2014 / 2015:

Konkurs Matematyczny XIII LO – styczeń/luty 2015 r., opiekun – p. H. Lango

Konkurs Matematyczny organizowany przez Gimnazjum Katolickie w Szczecinie:
etap szkolny – grudzień 2014 r. , finał – styczeń 2015 r.; wyniki do końca stycznia 2015 r., opiekunowie konkursu: p. E. Czerniakiewicz, p. H. Lango

Konkurs Miejski Sudoku organizowany przez Szkoły Salezjańskie pod patronatem Kuratora Oświaty – termin: grudzień 2014 r. /styczeń 2015 r. Szkołę reprezentować będą 2 ekipy – z kl. III -IV oraz V-VI. Opiekunowie: E. Czerniakiewicz, H. Lango, S. Zielińska, D.Ćmielewska

IX Międzynarodowy Konkurs Informatyczny “Bóbr” – 14 XI 2014 g. 10.00,
zgłoszenia:p. D.Ćmielewska, M. Załęska

• Harmonogram ogólnopolskich Olimpiad OLIMPUS sesja zimowa:
08-01-2015 r. – język polski;
09-01-2015 r. – matematyka (wyniki do 06-03-2015 r.);
12-01-2015 r. – język angielski;
12-01-2015 r. – język niemiecki;
13-01-2015 r. – historia (sala 22, godzina 14.30);
14-01-2015 r. – przyroda.
Zgłoszenia i opłaty w wysokości 9 zł należy dokonać u nauczycieli przedmiotów.
w terminie do 10 grudnia 2014 r.

• Harmonogram Olimpiad OLIMPUS sesja jesienna:
04-11-2014 r. – matematyka (wyniki – początek stycznia 2015 r.);
05-11-2014 r. – język angielski;
07-11-2014 r. – przyroda (wyniki do stycznia 2015 r.)

• Ogólnopolski Konkurs Multitest 2014:
20-10-2014 r. – matematyka (wyniki do 05-12-2014 r. , opiekunowie p. E. Czerniakiewicz, p. H. Lango)
20-10-2014 r. – historia
21-10-2014 r. – przyroda (wyniki do 08-12-2014 r. , opiekun p. S. Zielińska);
17-10-2014 r. -język angielski;

• Konkurs historyczny KLIO -“Polskie Symbole Narodowe” (organizator CEO):
– termin zgłoszeń do 10-10-2014 r., opiekun p. G. Garczyńska

• Konkursy Kuratora Oświaty:
– matematyka: 08-10-2014 r. – etap szkolny; 14-11-2014 r. – etap rejonowy, opiekunowie: p. E. Czerniakiewicz, p. H. Lango. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się uczniowie: Alicja Żygadło, Karolina Piekarska, Dominika Hury z kl. 6 b oraz Wojciech Tomaszewicz z kl. 6 c. Ogłoszenie wyników na stronie Kuratorium Oświaty w dniu 28-11-2014 r.

– język polski: do etapu rejonowego w dniu 13-11-2014 r. zakwalifikowali się uczniowie: Alicja Żygadło, Karolina Piekarska, Dominika Hury z kl. 6 b oraz Maksymilian Maron z kl. 6 a.

IMG_5822

• Konkurs Plastyczny “Burza na morzu” – organizator SP 42
– termin zgłoszeń do 10-11-2014 r. , opiekun p. Garczyńska

• Konkurs Plastyczny “Trzeźwyświat” – organizator Klub Skolwin
– termin zgłoszeń do 10-11-2014 r. , opiekun p. Garczyńska


 

KONKURSY DLA UCZNIÓW KLAS 0- III w r. szk. 2014 / 2015:

• Międzynarodowy „Kangur matematyczny”
• Konkursy ogólnopolskie:
– „Z poprawną polszczyzną na co dzień”
– „Z ortografią na co dzień”
– Alfik matematyczny
– “Plus, minus” – matem.

• Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny „W magicznym ogrodzie”: IV 2015
• Międzyszkolny konkurs plastyczno-techniczny „Zabytki Szczecina – makieta”: IV 2015
• Najpiękniejszy różaniec wykonany samodzielnie: X 2014
• „Zaczarowany pojazd” – konkurs plastyczny: XI 2014
• Konkurs matematyczny dla kl. III: XI 2014
• Konkurs na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową: XII 2014
• „Najpiękniejsza laurka dla babci i dziadka” – gr. „0”: I 2015
• Plakat „Nie pal przy mnie, proszę” – kl. I – III: II 2015
• Konkurs literacki – Najpiękniejszy „List dla Ziemi”: IV 2015
• Konkurs plastyczny „Święty Jan Paweł II w oczach dzieci” : IV 2015
• Konkurs ortograficzny dla kl. III: VI 2015
• Konkurs ortograficzny dla kl. II: VI 2015
• Konkurs piosenki angielskiej: V 2015
• Konkurs kaligraficzny kl. I-II: V 2015
• Konkurs plastyczny „Czyste powietrze wokół nas” – gr. „0”: V 2015
• Turniej sportowy kl. III: V 2015