Historia Autora: dcmielewska

Dzień Bezpiecznego Internetu na lekcjach informatyki

O konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z internetu nie trzeba nikomu  przypominać, a już na pewno nie uczniom naszej szkoły. W SP 46  Dzień  Bezpiecznego Internetu  obchodziliśmy przez  cały miniony tydzień. W dniach 8-12 lutego uczniowie klas 4-8  podczas  lekcji informatyki  rozmawiali na tematy związane z bezpieczeństwem w sieci. Nasi uczniowie wykonali mnóstwo ciekawych prac graficznych, niektóre spośród nich prezentujemy.

Jesteśmy Eko, zajdziemy daleko...

Uczniowie klas: 4b, 6c oraz 5a, 5b  uczestniczyli w  innowacji pedagogicznej „Jesteśmy Eko – zajdziemy daleko”. Głównym celem  projektu było kształtowanie postaw proekologicznych i budzenie szacunku do przyrody oraz wytworów pracy ludzkiej.

Na lekcjach przyrody,  techniki, biologii i  godzin wychowawczych  uczniowie zapoznawali  się z ideą i  potrzebą segregacji odpadów oraz  pojęciem recyklingu. Mieli możliwość zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Na lekcjach techniki  uszyli  ekologiczne worki na obuwie z niepotrzebnych  t-shirtów. Uszyte worki są  doskonałym przykładem odzyskiwania odpadów i będą mogły być stosowane na co dzień ( po powrocie do szkoły:). Mogą posłużyć  uczniom do przechowywania obuwia zmiennego lub strojów na lekcje WF.

Propozycja dla ósmoklasistów - zadania powtórkowe przed egzaminem

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet zadań powtórkowych dla uczniów klas VIII, który będzie publikowany codziennie od 16 do 25 marca.
Każdy taki zestaw będzie się składał z:
– zadań z języka polskiego zorganizowanych według lektur obowiązkowych w klasach VII-VIII;
– zadań z matematyki zorganizowanych według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej;
– zadań z języka angielskiego – zorganizowanych według umiejętności.
Zadania będą publikowane codziennie o godz. 9:00 na stronie internetowej www.cke.gov.pl, natomiast rozwiązania – o godz. 15:00. Zachęcamy do korzystania z zadań przygotowanych przez CKE!

Zapisy na obiady

W dniach 02.09.2017   –   06.09.2019 w godzinach 7:30 – 15:00 przyjmowane będą  zapisy dzieci  na obiady szkolne.W dniach 2 -3-4 września przyjmowane będą zapisy dzieci świetlicowych, dzieci osób samotnie wychowujących.W dniach 5 -6 września zapisywane będą pozostałe osoby( w zależności od ilości wolnych miejsc).Decyzje z MOPR przyjmowane są  bezterminowo. Z nowym rokiem szkolnym obowiązują  inne  numery obiadowe dla każdego dziecka, w związku z tym prosimy nie  regulować należności za obiady na numerach zeszłorocznych.W przypadku samowolnej wpłaty bez zapisu osoby takie  nie będą brane pod uwagę a należność odesłana. Informację o kwocie za posiłki we wrześniu  2019 r. uzyskać można przy zapisie dziecka na obiady. Płatności dokonuje się tylko przelewem na niżej podane konto szkoły.
                            31  1020  4795 0000 9102 0278 3306 
Informacja o terminach wpłat, koszcie posiłków za dany miesiąc umieszczana  będzie   na tablicy ogłoszeń przy  stołówce szkolnej, na tablicy ogłoszeń w szatni , na drzwiach wejściowych do szkoły oraz na stronie internetowej szkoły (zakładka obiady, z wyjątkiem września 2019r). Posiłki dla oddziału  przedszkolnego wydawane będą od dnia 02.09.2019r. Obiady  dla oddziałów szkolnych wydawane będą od dnia 09.09.2019 r.

 

 

Nabór do szkół ponadpodstawowych (i ponadgimnazjalnych)

Szanowni Państwo – Rodzice ósmoklasistów,
W systemie Nabór na kontach kandydatów została udostępniona funkcjonalność, która pozwala na wprowadzenie przez kandydatów wyników ze świadectwa, wyników egzaminu oraz szczególnych osiągnięć kandydata.
W jaki sposób kandydat może wprowadzić wyniki do systemu Nabór:
 1. Należy zalogować się na swoje konto.
 2. Po zalogowaniu przy wniosku ze statusem Zweryfikowany w rekrutacji podstawowej należy kliknąć przycisk Wybierz akcję i wybrać Wyniki ze świadectwa.
 3. Wprowadzić wszystkie dane ze świadectwa, wyniki egzaminu oraz szczególne osiągnięcia.
 4. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy kliknąć przycisk Zapisz.

Należy pamiętać, że kopię świadectwa potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły kandydat musi dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru w dniach 19-25.06.2019 r. do godz. 15:00 (w przeciwnym razie nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym). Dane ze świadectwa, które zostały wpisane na koncie kandydata, zostaną jeszcze zweryfikowane przez komisję rekrutacyjną.
Zachęcamy do samodzielnego wprowadzanie danych do systemu przez rodziców kandydatów do szkół ponadpodstawowych (i ponadgimnazjalnych).

Wakacje

UDANYCH  I  WSPANIAŁYCH  WAKACJI 
ŻYCZY  SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Życzymy wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, miłego wypoczynku i uśmiechu na co dzień, oraz szczęśliwego powrotu do szkoły. Wakacje to czas odpoczynku od książek, zeszytów, szkoły, porannego wstawania. Wielu z was będzie miało możliwość poznawania najpiękniejszych zakątków naszej ojczyzny. Wędrówki szlakami górskimi, jeziora, morze – pozostaną na zawsze najpiękniejszymi wakacyjnymi wspomnieniami młodości.
W imieniu Samorządu Uczniowskiego życzymy wszystkim, by nadchodzące wakacje były spokojne i pełne niezapomnianych wrażeń.
W poniższych załącznikach przygotowaliśmy informacje dotyczące bezpieczeństwa w czasie wakcji.

Szanowni Rodzice!
Do wakacji pozostało już tylko kilka dni. Część dzieci i młodzieży wyjedzie poza miasto na obozy, kolonie. Aby czas ten spędzony był w bezpieczny sposób chcemy Państwu przekazać kilka rad, które mogą uchronić Was i Waszych najbliższych przed niebezpieczeństwem.
Podróżując pociągiem – pamiętaj:
 • Unikaj pustych przedziałów lub tych gdzie są osoby nietrzeźwe,
 • Nigdy nie zostawiaj bagażu bez nadzoru,
 • W trakcie wsiadania i wysiadania z pociągu zwróć szczególna uwagę na otaczające Cię osoby – najczęściej w takich sytuacjach dochodzi do kradzieży kieszonkowych,
 • Jeżeli Twoje dziecko musi samotnie podróżować bezwzględnie pozostaw go pod opieką konduktora (poproś konduktora o jego nr tel. komórkowego),
 • Unikaj przyjmowania od nieznajomych jakichkolwiek poczęstunków (napoje, alkohol),
Bezpieczny wypoczynek nad wodą:
 • Korzystaj tylko z kąpielisk strzeżonych,
 • Nigdy nie wchodź do wody po alkoholu,
 • Nigdy nie skacz do płytkiej wody o nieznanym dnie – taki skok może zakończyć się nieodwracalnym kalectwem,
 • Po długim leżeniu na słońcu nie zanurzaj się gwałtownie w wodzie – stopniowe schładzanie organizmu pozwoli Ci uniknąć szoku termicznego,
 • Zwracaj szczególna uwagę na osoby będące pod Twoją opieką,
Dziecko na kolonii, obozie:
 • Sprawdzaj, kto organizuje pobyt Twojego dziecka i czy ma ku temu odpowiednie kwalifikacje,
 • Uczulaj i ostrzegaj dziecko na kontakty z osobami z nowopoznanymi, które mogą go skrzywdzić (np. pedofil),
 • Uświadamiaj i ostrzegaj swoje dziecko o niebezpieczeństwie, jakie niosą za sobą skutki używania narkotyków, pamiętając, że wakacje sprzyjają pierwszym kontaktom z nimi,
 • Przestrzegaj dziecko przez zwierzętami, które mogą być nosicielami wścieklizny,
Zagrożenia wynikające z propozycji używania środków odurzających lub narkotyków:
 • Nie przyjmuj poczęstunków od nieznajomych, zwłaszcza w środkach komunikacji,
 • Pamiętaj, że posiadanie nawet najmniejszej ilości narkotyku jest prawnie zakazane,
 • O pojawieniu się narkotyków powiadamiaj opiekuna lub osobę dorosłą, w razie potrzeby policję,
Zagrożenia wynikające ze spożywania alkoholu:
 • Zdecydowanie odmawiaj każdorazowej propozycji spożycia napoju alkoholowego.
 • Miej świadomość, że każdy rodzaj alkoholu działa na organizm tak samo, opóźnia reakcję
 • Będąc pod wpływem alkoholu narażasz się na ryzyko stania się ofiarą przestępstwa lub jego sprawcą,
Ryzyko zagrożeń przypadkowymi kontaktami seksualnymi:
 • Unikaj miejsc ustronnych, nieoświetlonych i odludnych,
 • Zapewniaj sobie towarzystwo osób znanych i życzliwych,
 • Nie obdarzaj zaufaniem nieznajomych,
 • Jeżeli napad stanie się faktem, głośno krzycz np. „pali się”, „pożar”,
Inne niebezpieczne zachowania:
 • Nie wpuszczaj do domu nieznanych, obcych osób,
 • Nie obdarzaj zaufaniem nowopoznanych osób, które mogą wykorzystać łatwowierność grupy psychomanipulacyjnej,
 • W rozmowach telefonicznych i osobistych kontaktach z nieznajomymi nie podawaj majątku i nieobecności dorosłych w domu,
 • Nie korzystaj z windy, gdy pasażerem jest osoba nieznana,
 • Zachowaj ostrożność w kontaktach z wolno biegającymi psami,
 • Będąc na dyskotece nigdy nie przyjmuj poczęstunku od nieznajomych — do podane dosypane substancje psychoaktywne, w różnym stopniu ograniczające świadomość,
 • Własny napój miej stale w zasięgu wzroku, aby uniknąć przykrej niespodzianki,
Przy opracowaniu wykorzystano materiały Komendy Głównej Policji.
Każdego roku w czasie letniego wypoczynku dochodzi do dużej ilości zdarzeń i wypadków z udziałem nieletnich. Przyczyną jest nie tylko brak zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży, ale często również niewłaściwa opieka nad nimi ze strony rodziców czy prawnych opiekunów. Dochodzi do utonięć, spożywania alkoholu i narkotyków, uszkodzeń ciała podczas prac polowych, wypadków komunikacyjnych.

 

 

Dni Kultury Ukraińskiej

W dniach 14.06- 18.06.2019 r.  w naszej szkole odbyły się Dni Kultury Ukraińskiej zorganizowane  przez uczniów  pochodzenia ukraińskiego. Była to pierwsza impreza, której celem była prezentacja tradycji i obyczajów naszych wschodnich sąsiadów.
Uczniowie i nauczyciele mieli możliwość poczęstowania się ukraińskim przysmakiem
„pampuchami”, które przygotował Artem, uczeń kl.7b. Uczniowie mogli poćwiczyć podstawowe zwroty w języku rosyjskim, poznawali rosyjski alfabet i dowiedzieli się różnych ciekawostek o kraju swoich rówieśników z Ukrainy. W tle można było wsłuchać się w piosenki śpiewane w języku rosyjskim.
Przy organizacji wystawy pomagali szczególnie następujący uczniowie : Illia i Mariia (7c), Makar (6a), Daniela i Veronika (6c). Podziękowania dla p. Anny Kowalczuk
za wypożyczenie ukraińskiego stroju oraz p. Agacie Ołowskiej i klasie 2a za fantastyczne niebiesko-żółte flagi.
Marzena Wawer