Konkurs plastyczny dla uczniów klas I-IV „Podwodna przygoda”

Wychowawcy świetlicy SP46 w Szczecinie ogłaszają międzyszkolny konkurs plastyczny  dla uczniów klas I-IV „Podwodna przygoda”.

Cele konkursu:
– Rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych dzieci.
– Rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywności.
– Promowanie aktywności twórczej dzieci.

Regulamin konkursu:

 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas I– IV.
 • Każdy uczestnik może dostarczyć jedną wykonaną pracę.
 • Autorem pracy może być tylko jeden uczeń.
 • Wymagania: Format A4, praca płaska, technika dowolna, praca musi przedstawiać ,,podwodną przygodę”.
 • Prace oceniać będzie jury.
 • Każda praca plastyczna powinna być podpisana – imię i nazwisko ucznia, szkoła, klasa, numer telefonu do nauczyciela ucznia.
 • Prace niepodpisane nie wezmą udziału w konkursie.
 • Oddanie prac jest jednoznaczne z: akceptacją Regulaminu,
  wyrażeniem zgody przez opiekunów prawnych ucznia na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodą na prezentowanie pracy plastycznej.
 • Oddana praca plastyczna przechodzi na własność organizatora.
 • Prace należy dostarczyć do 24.04.2024 r. (środa) do świetlicy szkolnej w SP46 mieszczącej się przy ulicy Felczaka 13.
 • Organizatorzy powiadomią laureatów o wynikach konkursu.
 • Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni.

 

Kryteria oceny:

 • zgodność pracy z tematem
 • pomysł i oryginalność
 • estetyka wykonania
 • samodzielność wykonania

 

Serdecznie zapraszamy 

Udostępnij:

Facebook
Twitter