Opłata za obiady w listopadzie

Opłata za obiady dla klas 1-8 w listopadzie 2022 r. wynosi: 19 dni  x  5,00  = 95,00 zł.

Wpłat dokonać w terminie od 21.10.2022 – do 31.10.2022

W przypadku nieuiszczenia opłaty we wskazanym terminie wydawanie obiadów będzie wstrzymane. W naliczeniu należności za obiady uwzględniono dzień 2 listopada dodatkowy dzień  wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ustalonych  przez dyrektora szkoły.

Dla dzieci z oddziału przedszkolnego: należność za wyżywienie podana będzie wychowawcy.

Udostępnij:

Facebook
Twitter