ico

Szkoła Podstawowa

Jesteś tutaj: Home » Szkoła Podstawowa

                  LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY PIERWSZEJ               ROK SZKOLNY 2020/2021

Potwierdzenie woli

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, na rok szkolny 2020/2021.
Zarządzenie i harmonogram rekrutacji

 


Uchwała Nr XIII/467/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że utracił moc Art. 7 Ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35 ze zm.), na podstawie którego dziecko realizujące w latach 2015/16–2018/19 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła obwodowa, było przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (było traktowane jako dziecko z obwodu).
W związku z powyższym w ww. uchwale pojawiło się dodatkowe kryterium rekrutacji:
„2) Kandydat do klasy I uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której ubiega się o przyjęcie – 10 punktów”
Zmianie uległa również wartość punktowa przyporządkowana pozostałym kryteriom.
Uchwała_XIII_467_19_kryteria postępowania rekrutacyjnego_SP
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, na rok szkolny 2020/2021
TERMINY REKRUTACJI