ico

Regulamin obiadów

Jesteś tu: Home » Regulamin obiadów
ZASADY KORZYSTANIA Z OBIADÓW W SP 46
• Obiady wydawane są w stołówce szkolnej w godz. 11.45-14.15
• Opłaty za obiady przyjmowane są tylko w wyznaczonych dniach (dotyczy to również uczniów nieobecnych w szkole, np. z powodu choroby).
O terminie wpłat i kwocie będą informowały osobne ogłoszenia.
Po wyznaczonym terminie opłacenie obiadów nie będzie możliwe.
Uczniowie, którzy chcą zrezygnować z obiadów, zgłaszają to osobie przyjmującej opłaty za obiady do ostatniego dnia danego miesiąca.
• Rodzice uczniów korzystających z obiadów za pośrednictwem MOPR dostarczają decyzję o przyznaniu obiadów osobie przyjmującej opłaty za obiady.
• Istnieje możliwość pomniejszenia opłaty w kolejnym miesiącu za niewykorzystane obiady (tzw. ,,odpis’’). Odpis zostanie uznany, jeżeli nieobecność na obiedzie ucznia będzie zgłoszona telefonicznie lub osobiście do godz. 14.00 (należy podać nazwisko ucznia i dni nieobecności). Odpis naliczany jest od drugiego dnia nieobecności dziecka.
• Na prośbę rodzica dziecka chorego istnieje możliwość zabrania obiadu
do domu (obiad mogą odebrać tylko prawni opiekunowie
w godz. 14.00 -14.15).
• Wychowawcy klas informują osobę przyjmującą opłaty za obiady
o wyjściach klasowych, wycieczkach 3 dni przed planowanym wyjściem lub wyjazdem w celu dokonania odpisu.
Obiady są wydawane w określonej kolejności :
1. Dzieci z grupy „0” i dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej – przed pierwszą przerwą obiadową.
2. Uczniowie, którzy skończyli lekcje – po I przerwie.
3. Uczniowie z klas IV – I przerwa obiadowa.
4. Uczniowie z klas V i VI – II przerwa obiadowa.
5. Uczniowie klas I-III – w trakcie 5, 6 godz. lekcyjnej .
Kolejność przyznawania obiadów: (liczba obiadów jest ograniczona)
1. Dzieci korzystające za pośrednictwem MOPR.
2. Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej.
3. Dzieci rodziców samotnie wychowujących i pracujących.
4. Uczniowie klas czwartych. Pozostali uczniowie, jeżeli będą wolne miejsca (kolejność obowiązuje wg kolejności wpłat w terminie).