ico

Obiady 2018/19

Jesteś tutaj: Home » Obiady 2018/19
   Opłata  za   obiady  w czerwcu  2019 r. wynosi:
klasy   1 – 8:  12 dni  x  4,00  =  48,00 zł
Wpłat   dokonać  w   terminie   od  29.05.2019   do – 04.06.2019 r.
W związku z zakończeniem roku szkolnego 2018/2019 wpłat należy dokonać  tylko  i   wyłącznie  do 04.06.2019 r. Po tym terminie wpłaty nie będą  przyjmowane.
Odpisy  obiadowe  za miesiąc  czerwiec  będą wypłacane  po zakończeniu  roku szkolnego.  Należności  będzie można odebrać  w  sekretariacie  szkoły.
Należność za wyżywienie  dla  oddziału  przedszkolnego  podana  będzie wychowawcy.

ZOBACZ Harmonogram opłat za obiady w stołówce szkolnej
w r.szk. 2018/2019
Uwaga Rodzice: zmiana kwoty za obiady na listopad 2018 r. Dzień 12 listopada jest dniem wolnym,  19 dni = 76,00 zł

ZOBACZ  Regulamin korzystania ze stołówki