ico

Obiady 2019/20

Jesteś tutaj: Home » Obiady 2019/20

 


Harmonogram  opłat obiadowych w roku szkolnym 2019/2020
Wpłaty za obiady planowane na cały kolejny miesiąc można dokonywać wg podanego  niżej harmonogramu. Do ostatniego dnia podanego w harmonogramie  kwota musi wpłynąć na rachunek bankowy szkoły. Wpłaty dokonane po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane   (zostaną odesłane). W podanych kwotach uwzględnione są wszystkie dni wolne  od zajęć  dydaktycznych.          
Informacja o koszcie posiłków za dany miesiąc umieszczana jest  na tablicy ogłoszeń przy  stołówce szkolnej, na tablicy ogłoszeń w szatni , na drzwiach wejściowych do szkoły oraz na stronie internetowej szkoły (zakładka obiady). 
 
  Płatności można dokonać  tylko  przelewem na niżej podane konto Szkoły. 
31 1020 4795 0000 9102 0278 3306    

Koszt jednego obiadu   klas 1 – 8  wynosi – 4,50
Koszt posiłków  grupy zerowej wynosi  – 6,50 zł.

 


ZOBACZ  Regulamin korzystania ze stołówki