ico

E-Dziennik

Jesteś tutaj: Home » E-Dziennik
Dostęp do E-Dziennika – kliknij, aby wejść na szczeciński Portal Edukacyjny
Otrzymaliście Państwo od wychowawców informacje konieczne do przeprowadzenia rejestracji na Portalu Edukacyjnym miasta Szczecina. Rejestracja jest konieczna, aby móc logować się w celu uzyskania dostępu do dziennika elektronicznego.
Jeżeli rodzic jest jednocześnie nauczycielem w którejkolwiek ze szczecińskich szkół, wówczas prosimy o kontakt z wychowawcą lub sekretariatem szkoły w godzinach urzędowania z przygotowanym własnym PESELEM oraz adresem e-mail.
Jeżeli mają Państwo problemy z zarejestrowaniem do Portalu Edukacyjnego oraz e-dziennika – zapraszam do zapoznania się z prezentacją:  Instrukcja rejestracji i logowania do e-dziennika
Częstym błędem jest wpisywanie podczas Rejestracji niewłaściwego numeru Pesel – należy wpisywać swój numer, a nie np. Pesel dziecka.
W razie zagubienia loginu i hasła – danych niezbędnych do rejestracji na portalu prosimy  o kontakt z wychowawcą lub sekretariatem szkoły. Jeśli natomiast zagubimy login i hasło po zarejestrowaniu się na portalu – szkoła nie ma możliwości wygenerowania nowego hasła, logujemy się wówczas z opcją “zapomniałem loginu oraz hasła, ale pamiętam e-mail podany przy rejestracji”
Linki aktywacyjne bardzo często pojawiają się w katalogu INNE, SPAM, Śmieci – szczególnie, gdy konto pocztowe jest na wp lub o2. Jeśli tego samego dnia nie będzie linku (lub Rodzic go nie znajdzie) – proszę nie czekać, lecz kontaktować się z serwisem.
W przypadku problemów z rejestracją proszę pisać na adres: serwis@pe.szczecin.pl ewentualnie tel. 91-435-11-77 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
Przykłady możliwych sytuacji i sposobów działania:
Przykład 1: Rodzic ucznia SP 46 jest n-lem w innej szkole, jest zarejestrowany w PE:
– nie dostaje w SP 46 nowego konta, nasza szkoła wprowadza jego e-mail i Pesel aktywując jego dotychczasowe konto (rodzic “widzi” wtedy obydwie swoje role, posługując się dotychczasowym loginem i hasłem);
Przykład 2: Rodzeństwo w SP 46 oraz w innej szkole, rodzic ma dostęp do
e-dziennika jedynie w innej szkole:

– rodzic otrzymuje w SP 46 dane do Rejestracji, ponownie musi się zarejestrować podając koniecznie swój nr Pesel oraz e-mail. Na tej podstawie konta jego zostaną połączone, logował się będzie na swój pierwotny login;
Przykład 3: Rodzeństwo w SP 46 oraz w innej szkole, ale rodzic nie ma dostępu do e-dziennika ( szkoła jeszcze nie wprowadziła dziennika bądź on się nie zarejestrował):
– sytuacja podobna jw.: z każdej szkoły rodzic powinien otrzymać dane do rejestracji, którą musi przeprowadzić podając swój nr Pesel oraz e-mail, po numerze Pesel rodzica konta  zostaną automatycznie powiązane.

Procedury dotyczące korzystania przez nauczycieli i opiekunów prawnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie  z modułu e-dziennika
pn. „Komunikator”
1. W dzienniku elektronicznym, który w Szkole Podstawowej nr 46 w Szczecinie funkcjonuje równolegle z tradycyjnym dziennikiem papierowym, do przekazywania    i wymiany informacji pomiędzy nauczycielami a opiekunami prawnymi uczniów służy moduł   „Komunikator”.
2. Moduł „Komunikator” służy do komunikacji i przekazywania informacji zwrotnej, nie może jednak zastąpić kontaktów osobistych i dokumentacji papierowej zgodnie z zapisami w  statucie placówki, ponieważ jest jedynie narzędziem wspomagającym.
3.Informacje przekazywane za pomocą „Komunikatora” mogą dotyczyć wyłącznie spraw bieżących:
a) nauczyciele – informacje dot. dłuższej nieobecności ucznia, informacje o składkach, sprawy organizacyjne, wyjścia, imprezy, ustalanie terminu spotkania indywidualnego rodzica  z nauczycielem.
b) opiekunowie prawni uczniów – ustalenie terminu osobistego spotkania z wychowawcą lub innym nauczycielem, informacja o dłuższej nieobecności ucznia  w szkole, zmiana danych osobowych (np. numeru telefonu  )
4. Wychowawca lub inny nauczyciel, do którego zwróci się opiekun prawny ucznia za pomocą „Komunikatora”, nie ma obowiązku odpowiadać drogą elektroniczną        na pytania wykraczające poza zakres wyznaczony w p. 3a (np. zachowanie uczniów, zadania domowe, sprawdziany,  informacje o uzyskanych ocenach, skargi itp.), ma natomiast prawo zaprosić opiekuna prawnego ucznia na rozmowę, która odbędzie się w szkole i poświęcona będzie poruszonym przez niego tematom.