MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA -20 LISTOPADA

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka.
Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

Samorząd Uczniowski zachęca wszystkich uczniów do poszerzenia swoich wiadomości o prawach dziecka w  załączniku ,pt. Prezentacja o prawach dziecka oraz do udziału w konkursach opisanych  poniżej.

Szkoła Podstawowa nr 11 im. UNICEF – u w Szczecinie zaprasza do udziału w XIV Ogólnopolskim Festiwalu UNICEF, który odbędzie się dnia 11 grudnia 2020r. Celem organizowanego festiwalu jest popularyzacja praw dziecka oraz priorytetów działalności humanitarnej prowadzonej przez UNICEF POLSKA.
W związku z organizacją Festiwalu ogłaszamy cykl konkursów dla uczniów szkół podstawowych z całego kraju, (w tym roku w formie zdalnej) którego myślą przewodnią jest popularyzacja praw dziecka, podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na temat ochrony prawnej przysługującej z racji bycia niepełnoletnim członkiem społeczeństwa polskiego oraz uwrażliwienie na potrzeby dzieci z całego świata, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

W tym roku zapraszamy do udziału w dwóch konkursach :

– Konkurs plastyczny dla klas 0-3 i 4-8

– Konkurs na poetycki mem  dla klas 4-8

Zainteresowani uczniowie  proszeni są o kontakt mailowy z p.Wawer lub na strumieniu Samorządu Uczniowskiego w Classroomie w celu wypełnienia karty zgłoszenia i oświadczenia RODO. mwawer@lekcje.sp46.szczecin.pl )

Prace należy odesłać w formie elektronicznej do M.Wawer do 3 grudnia 2020. Prosimy też o zapoznanie się z regulaminami konkursów w załącznikach .

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w związku z ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2  u nauczyciela uczniowie z  klasy IIA podlegają obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020 poz. 1845) w terminie od 27.10.2020 r. do 05.11.2020 r.