Zapisy na obiady

W dniach 02.09.2017   –   06.09.2019 w godzinach 7:30 – 15:00 przyjmowane będą  zapisy dzieci  na obiady szkolne.W dniach 2 -3-4 września przyjmowane będą zapisy dzieci świetlicowych, dzieci osób samotnie wychowujących.W dniach 5 -6 września zapisywane będą pozostałe osoby( w zależności od ilości wolnych miejsc).Decyzje z MOPR przyjmowane są  bezterminowo. Z nowym rokiem szkolnym obowiązują  inne  numery obiadowe dla każdego dziecka, w związku z tym prosimy nie  regulować należności za obiady na numerach zeszłorocznych.W przypadku samowolnej wpłaty bez zapisu osoby takie  nie będą brane pod uwagę a należność odesłana. Informację o kwocie za posiłki we wrześniu  2019 r. uzyskać można przy zapisie dziecka na obiady. Płatności dokonuje się tylko przelewem na niżej podane konto szkoły.
                            31  1020  4795 0000 9102 0278 3306 
Informacja o terminach wpłat, koszcie posiłków za dany miesiąc umieszczana  będzie   na tablicy ogłoszeń przy  stołówce szkolnej, na tablicy ogłoszeń w szatni , na drzwiach wejściowych do szkoły oraz na stronie internetowej szkoły (zakładka obiady, z wyjątkiem września 2019r). Posiłki dla oddziału  przedszkolnego wydawane będą od dnia 02.09.2019r. Obiady  dla oddziałów szkolnych wydawane będą od dnia 09.09.2019 r.

 

 

Nabór do szkół ponadpodstawowych (i ponadgimnazjalnych)

Szanowni Państwo – Rodzice ósmoklasistów,
W systemie Nabór na kontach kandydatów została udostępniona funkcjonalność, która pozwala na wprowadzenie przez kandydatów wyników ze świadectwa, wyników egzaminu oraz szczególnych osiągnięć kandydata.
W jaki sposób kandydat może wprowadzić wyniki do systemu Nabór:
  1. Należy zalogować się na swoje konto.
  2. Po zalogowaniu przy wniosku ze statusem Zweryfikowany w rekrutacji podstawowej należy kliknąć przycisk Wybierz akcję i wybrać Wyniki ze świadectwa.
  3. Wprowadzić wszystkie dane ze świadectwa, wyniki egzaminu oraz szczególne osiągnięcia.
  4. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy kliknąć przycisk Zapisz.

Należy pamiętać, że kopię świadectwa potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły kandydat musi dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru w dniach 19-25.06.2019 r. do godz. 15:00 (w przeciwnym razie nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym). Dane ze świadectwa, które zostały wpisane na koncie kandydata, zostaną jeszcze zweryfikowane przez komisję rekrutacyjną.
Zachęcamy do samodzielnego wprowadzanie danych do systemu przez rodziców kandydatów do szkół ponadpodstawowych (i ponadgimnazjalnych).