Odważna Ósemka" - Warsztaty dla rodziców

W ramach Programu polityki zdrowotnej pn. Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających  do szczecińskich szkół podstawowych -,, Odważna Ósemka” zapraszamy na:
Warsztaty dla rodziców dotyczące problemu nadwagi i otyłości wśród dzieci.
Celem warsztatu jest uświadomienie zagrożeń zdrowia wynikających z nadmiernej masy ciała u dziecka oraz przekazanie rodzicowi zaleceń do redukcji masy ciała.
    Warsztat jest powadzony przez pięciu specjalistów: Zdrowia publicznego, lekarza, dietetyka, specjalistę aktywności ruchowej oraz psychologa.
Warsztaty realizowane są w: BIBLIOTECE MIĘDZYWYDZIAŁOWEJ, Filia  BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO al. Piastów 40b, budynek 3,  71-065 Szczecin w godz .9.00 -14.00.
     Najbliższy termin  warsztatów dla rodziców  09.06.2018 roku (sobota).    Zapisy na Warsztat – Infolinia 606 728 444,  czynna w poniedziałek , wtorek, czwartek, piątek w godzinach  15.00 -18.00.
 

Komunikat MOPR - Rodzicielstwo zastępcze

                                     UWAGA !!!!
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wznawia kampanię „Rodzicielstwo zastępcze – dom dla dziecka, satysfakcja i praca dla odpowiedzialnych”. Jej celem jest popularyzacja idei rodzicielstwa zastępczego i pozyskanie nowych kandydatów na rodziców zastępczych.
Obecnie w Szczecinie ponad 700 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych; w pieczy instytucjonalnej nadal przebywa około 300 dzieci. To głównie dla nich potrzebni są rodzice zastępczy.  W nowej rodzinie dziecko będzie miało szansę na prawidłowy  rozwój. To w rodzinie znajdzie miłość i tak bardzo potrzebne poczucie bezpieczeństwa.
Wszelkie informacje dotyczące  form rodzinnej pieczy zastępczej można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie ( Dział Pieczy Zastępczej ul. Słowackiego 13, tel. 91 421 12 21 lub ul. Sławomira 10 tel. 91 421 17 09).

Zaczynamy akcję Polskiego Czerwonego  Krzyża  „Gorączka złota”. Samorząd Uczniowski zachęca wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w akcji Gorączka złota , która polega na zbiórce monet 1gr, 2gr, 5 gr. Akcja trwa od 01 marca do 31 maja 2018r. Uczniowie odpowiedzialni za akcję będą zbierali monety do specjalnych pojemników. Liczy się każdy grosik.
                                                                                                                       Ela Buczkowska
     Marzena Wawer

 

Zaproszenie na Dzień Otwarty Szkoły

 Dyrektor i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie
zaprasza
wszystkie Dzieci urodzone w latach 2011 i 2012 wraz z Rodzicami
na Dzień Otwarty Szkoły,
 który odbędzie się 01 marca 2018 r. w godzinach 15.30 – 18.00
W programie:
– zapoznanie z ofertą edukacyjną szkoły
zwiedzanie szkoły
 udział w zajęciach  pokazowych   
prezentacja multimedialna
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące oferty szkoły, programu oraz zajęć dodatkowych.