INFORMACJE O PRÓBNYM EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego)

W próbnym egzaminie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy wyrażą taką chęć.

Próbny egzamin będzie  przeprowadzony od 30 marca do 1 kwietnia br. Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

 · 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski

· 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka

· 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

 

W załączniku PRZEBIEG EGZAMINU I  DODATKOWE INFORMACJE
przebieg egzaminu próbnego

Propozycja dla ósmoklasistów - zadania powtórkowe przed egzaminem

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet zadań powtórkowych dla uczniów klas VIII, który będzie publikowany codziennie od 16 do 25 marca.
Każdy taki zestaw będzie się składał z:
– zadań z języka polskiego zorganizowanych według lektur obowiązkowych w klasach VII-VIII;
– zadań z matematyki zorganizowanych według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej;
– zadań z języka angielskiego – zorganizowanych według umiejętności.
Zadania będą publikowane codziennie o godz. 9:00 na stronie internetowej www.cke.gov.pl, natomiast rozwiązania – o godz. 15:00. Zachęcamy do korzystania z zadań przygotowanych przez CKE!