mLegitymacja

Miło nam poinformować, że nasza Szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. Już teraz na wniosek rodziców ucznia.  Szkoła może wydać elektroniczną wersję tradycyjnej, papierowej legitymacji.

 

mLegitymacja szkolna to bezpieczne, trudne do podrobienia narzędzie, umożliwiające weryfikację informacji, jakie obecnie znajdują się w jej  papierowej wersji.

Można ją zweryfikować wizualnie – posiada takie zabezpieczenia jak hologram i animowana flaga. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości, można wykorzystać ogólnodostępną aplikację mWeryfikator, która sprawdzi nie tylko autentyczność dokumentu, ale także fakt czy dokument nie został zastrzeżony w szkole (w przypadku np. zagubienia telefonu).

 

mLegitymacja szkolna, identycznie jak papierowa wersja dokumentu, poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych. Jest także podstawą do otrzymania innych, przysługujących uczniom, zniżek. Uczniowie mogą z niej korzystać w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów. Nie tylko w trakcie kontroli biletów, ale także np. przy zakładaniu karty w bibliotece czy zakupie biletów do kina.

 

Co jest w środku?

W mLegitymacji zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w „tradycyjnych” dokumentach:

      – imię i nazwisko ucznia,

      – numer legitymacji,

      – datę wydania,

      – termin ważności,

      – status użytkownika (uczeń),

      – datę urodzenia,

      – PESEL,

      – nazwę i adres szkoły.

Aby uruchomić mLegitymację uczniowie muszą posiadać telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0.

Od lutego 2020 roku dostępna również na systemy IOS

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wydano wcześniej tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest tożsamy z okresem ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji z powodu uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

 

OGŁOSZENIE SAMORZĄDU SZKOLNEGO
Pod koniec września zostaną przeprowadzone
WYBORY DO NOWEJ RADY UCZNIOWSKIEJ
 
Przypominamy, że do 18 września uczniowie klas 4-8 wybierają swoje samorządy klasowe,
a następnie przedstawiciela do Rady Uczniowskiej.
TERMINARZ
  • – do 18.09 (piątek)
Wybory samorządu klasowego oraz kandydata do Rady Uczniowskiej.
  • – do 25.09 (piątek)
Zgłaszanie plakatów z opisem swojego kandydata do opiekuna SU (p. Marzena Wawer)
  • – od 28.09 do 01.10 – kampania wyborcza
  • 2.10 – głosowanie
  • 6.10 – ogłoszenie wyników wyborów
ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU WSZYSTKICH UCZNIÓW KLAS 4-8.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Zapisy uczniów klas młodszych do świetlicy szkolnej odbywać się będą drogą elektroniczną. Karty zgłoszenia (do pobrania w załączniku) należy przesłać do dnia 01.09.2020 r. (wtorek) na adres e-mail: pswiatkowska@lekcje.sp46.szczecin.pl. Rodzice uczniów klas pierwszych składają wnioski droga elektroniczną lub osobiście w dniu rozpoczęcia roku szkolnego w wyznaczonym miejscu.
            Do świetlicy szkolnej przyjmowane będą tylko dzieci rodziców pracujących. Obowiązkiem każdego rodzica, który chce żeby jego dziecko uczęszczało do świetlicy szkolnej jest dostarczenie zaświadczenia o zatrudnieniu obojga rodziców/opiekunów prawnych do dnia 05.09.2020 r.(piątek).
Wychowawcy Świetlicy SP 46
Formularz zgłoszeniowy

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

         Zapisy uczniów klas młodszych do świetlicy szkolnej odbywać się będą drogą elektroniczną. Karty zgłoszenia (do pobrania w załączniku) należy przesłać do dnia 01.09.2020 r. (wtorek) na adres e-mail: pswiatkowska@lekcje.sp46.szczecin.pl. Rodzice uczniów klas pierwszych składają wnioski droga elektroniczną lub osobiście w dniu rozpoczęcia roku szkolnego w wyznaczonym miejscu.
            Do świetlicy szkolnej przyjmowane będą tylko dzieci rodziców pracujących. Obowiązkiem każdego rodzica, który chce żeby jego dziecko uczęszczało do świetlicy szkolnej jest dostarczenie zaświadczenia o zatrudnieniu obojga rodziców/opiekunów prawnych do dnia 05.09.2020 r.(piątek).
Wychowawcy Świetlicy SP 46 🙂
formularz zgłoszeniowy

WYPRAWKA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ

KLASA I – Rok szkolny 2020 /2021
– zeszyt w trzy linie ( kolor) – 16 k  podpisany- imieniem i nazwiskiem
– zeszyt w kratkę  – 16 k podpisany imieniem i nazwiskiem
– zeszyt w kratkę podpisany – 32 k  (zeszyt do korespondencji)
– piórnik powinien zawierać: kredki ołówkowe, trzy zatemperowane ołówki, temperówkę,  gumkę, linijkę, klej, nożyczki
– okładki na podręczniki ( folia lub kolorowy papier) format A4

– plastelina
– farby plakatowe
– ( dwa pędzle cienki i gruby)
– kredki świecowe
– pastele olejne
– ryza papieru ksero
–  2  bloki techniczne  z białymi kartkami
–  2 bloki techniczne z kolorowymi kartkami
–  2 bloki rysunkowe z kolorowymi kartkami
– teczka papierowa  – format A4
Każda rzecz musi być podpisana.

W-F
– obuwie sportowe
– granatowe spodenki
– biała bluzka
– białe skarpetki

Należy zaopatrzyć dziecko w pojemnik (śniadaniówkę) na II śniadanie i chusteczki nawilżane.
Obowiązuje obuwie zmienne i worek do szatni na  obuwie.
Strój galowy: – biała bluzka, granatowa spódnica ( dziewczynki)
                      – biała bluzka, ciemne spodnie ( chłopcy)
Wychowawczynie klas pierwszych: p. Agata, p. Małgosia

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Drodzy Ósmoklasiści!
Informuję, że 31 lipca br. od godz. 10:00 w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl) można sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty. Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klas VIII otrzymali od wychowawcy klasy.
Oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu można odebrać w sekretariacie szkoły od piątku tj. 31.07.2020 r. od godz. 10.30 do 14.00.
Przypominam o zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa i przestrzeganiu wymogów sanitarno-epidemiologicznych, w szczególności należy pamiętać o założeniu maseczki.

 

Przypominam najważniejsze terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.
1) Do 4 sierpnia br. do godz. 15:00 należy uzupełnić wniosek  o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje. W 2020 r. możliwe jest:
a) przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
ALBO
b) przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej skanu/zdjęcia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
2) 12 sierpnia br. ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej.
3) Od 13 sierpnia do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (do 4 sierpnia).
W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zdający przedkłada również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
Szczegóły dotyczące harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 są dostępne na:
stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021)
stronach internetowych kuratoriów oświaty
stronach internetowych poszczególnych szkół ponadpodstawowych.
Z pozdrowieniami
Magdalena Zawacka-Walczak
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 46

 

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO
samych radosnych chwil
w gronie bliskich i rówieśników
oraz spełnienia marzeń z okazji
DNIA DZIECKA
  wszystkim dzieciom życzą
                                                             Nauczyciele i  pracownicy w SP 46
Do życzeń załączamy piosenkę „Nie bój się chcieć” w wykonaniu Pauliny Przybysz i  wyśpiewaną w Polskim Języku Migowym. Bohaterami teledysku są dzieci z Instytutu Głuchoniemych w Warszawie.
https://www.youtube.com/watch?v=krTkCFsPJtQ
Dla rodziców w załączniku pomysły na wspólne świętowanie.
20 pomysłów na świętowanie Dnia Dziecka