Chemia wokół nas

Dnia 25 kwietnia w czasie dwóch długich przerw obiadowych uczniowie klas 4-7 uczestniczyli w zabawie “Chemia Wokół Nas”, przygotowanej przez uczniów z klasy 7c (Marcela Bartczaka, Urszuli Wesołowskiej i Oliwii Sobaś) i prowadzonej przez naszą nauczycielkę od chemii Agnieszkę Olender. Pierwsza część tej zabawy polegała na odpowiadaniu na proste pytania odnośnie chemii w życiu codziennym, a druga część polegała na ułożeniu puzzli. Do wygrania były pyszne ciasta, a w niektórych ciastach znajdowały się bony, które zwalniały z odpowiedzi
i niezapowiedzianych kartkówek.

Zakończenie projektu e-Twinning 2018

Projekt eTwinning ” Special and Valuable Days” rozpoczął się 29.11.2017 i trwał  do końca kwietnia 2018 roku.
Wzięły w nim udział dwie  szkoły: Szkoła Podstawowa nr 46 ze Szczecina i  Alaçam İlkokulu  z  Turcji. W projekcie wzięli udział uczniowie z klas 1-3 z wychowawcami z Turcji oraz cała społeczność szkolna z naszej szkoły.
Głównym celem projektu było poszerzenie słownictwa języka angielskiego, zachęcenie uczniów do wspólnego poznania się, podniesienie umiejętności uczniów w zakresie technologii ICT, poszerzenie wiedzy o kulturze i zwyczajach Turcji, poszerzenie horyzontów poznawczych i społecznych uczniów.
W każdym miesiącu mieliśmy zaplanowane różne działania w obu szkołach, a następnie wymienialiśmy się zdjęciami oraz relacjami z tych wydarzeń. Podczas trwania projektu na bieżąco utrzymywaliśmy kontakt z partnerami, wymieniając się pomysłami, koordynując kolejne prace, ewaluując projekt na bieżąco. Wiele się nauczyliśmy, przede wszystkim współpracy, pracy w grupach, odpowiedzialności za powierzone zadania, podszkoliliśmy nasz angielski.
Przez kilka miesięcy trwania projektu uczniowie pracowali nad:
  1. Zaprezentowaniem siebie i swoich szkół.
  2. Przedstawieniem  tradycyjnych świąt obchodzonych w swoim kraju.
  3. Znalezieniem informacji na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu i stworzeniem plakatów dotyczących bezpiecznego Internetu i szacunku w sieci.
  4. Przedstawieniem  rezultatów wykonanych działań na  stronie internetowej projektu Twin Space oraz na stronie internetowej szkoły .
Wszystkie działania przebiegły zgodnie z harmonogramem. Obecnie jesteśmy w fazie ewaluowania całego procesu.
Uczniowie pracowali pod opieką i wsparciem Marzeny Wawer. Wiele materiałów udostępnili też inni nauczyciele ,którzy byli odpowiedzialni za organizację różnych imprez szkolnych .
Aby zobaczyć relację z naszych wspólnych działań zapraszamy na platformę Twinspace, gdzie zamieszczone są zdjęcia i opisy .Wystarczy kliknąć w link:
https://twinspace.etwinning.net/53967/home
Współpraca z partnerami z innego kraju pozwoliła nam poznać ich kulturę, nauczyć się tolerancji i pokazać, że mimo iż jesteśmy tak różni, jesteśmy podobni. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w zakładce GALERIA/eTwinning.
Marzena Wawer

Pokazy z fizyki

   Uczniowie klas: 7a i 7d, wraz z p. E. Gajos i p. P. Szafraniakiem wybrali się 26 kwietnia do XIII Liceum Ogólnokształcącego na „Pokazy z fizyki”. W przygotowanym przez gospodarzy dwugodzinnym programie zaprezentowano w osobnych salach wiele fascynujących eksperymentów. W pierwszej sali uczniowie klas siódmych obejrzeli doświadczenia z hydrostatyki, fal mechanicznych i dźwiękowych, oraz mechaniki i fizyki niskich temperatur. Najbardziej zainteresowało ich działanie ciekłego azotu na niektóre substancje, oraz zjawisko magnetycznej lewitacji nadprzewodnika. W drugiej sali nasi uczniowie obejrzeli eksperymenty z elektrostatyki, prądu elektrycznego  i magnetyzmu. Uczniowie klas siódmych wręcz chłonęli wiedzę przekazywaną przez licealistów, dając się wciągnąć w magię doświadczeń. Niewątpliwie wszystkie eksperymenty pozwoliły naszym uczniom lepiej zrozumieć niektóre zagadnienia z fizyki.

Odważna Ósemka" - Warsztaty dla rodziców

W ramach Programu polityki zdrowotnej pn. Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających  do szczecińskich szkół podstawowych -,, Odważna Ósemka” zapraszamy na:
Warsztaty dla rodziców dotyczące problemu nadwagi i otyłości wśród dzieci.
Celem warsztatu jest uświadomienie zagrożeń zdrowia wynikających z nadmiernej masy ciała u dziecka oraz przekazanie rodzicowi zaleceń do redukcji masy ciała.
    Warsztat jest powadzony przez pięciu specjalistów: Zdrowia publicznego, lekarza, dietetyka, specjalistę aktywności ruchowej oraz psychologa.
Warsztaty realizowane są w: BIBLIOTECE MIĘDZYWYDZIAŁOWEJ, Filia  BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO al. Piastów 40b, budynek 3,  71-065 Szczecin w godz .9.00 -14.00.
     Najbliższy termin  warsztatów dla rodziców  09.06.2018 roku (sobota).    Zapisy na Warsztat – Infolinia 606 728 444,  czynna w poniedziałek , wtorek, czwartek, piątek w godzinach  15.00 -18.00.
 

Komunikat MOPR - Rodzicielstwo zastępcze

                                     UWAGA !!!!
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wznawia kampanię „Rodzicielstwo zastępcze – dom dla dziecka, satysfakcja i praca dla odpowiedzialnych”. Jej celem jest popularyzacja idei rodzicielstwa zastępczego i pozyskanie nowych kandydatów na rodziców zastępczych.
Obecnie w Szczecinie ponad 700 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych; w pieczy instytucjonalnej nadal przebywa około 300 dzieci. To głównie dla nich potrzebni są rodzice zastępczy.  W nowej rodzinie dziecko będzie miało szansę na prawidłowy  rozwój. To w rodzinie znajdzie miłość i tak bardzo potrzebne poczucie bezpieczeństwa.
Wszelkie informacje dotyczące  form rodzinnej pieczy zastępczej można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie ( Dział Pieczy Zastępczej ul. Słowackiego 13, tel. 91 421 12 21 lub ul. Sławomira 10 tel. 91 421 17 09).