Informacja dla ósmoklasistów - ARKUSZE DO EGZAMINU PRÓBNEGO

W związku z przeciążeniem stron do pobierania arkuszy egzaminu próbnego zalecamy  cierpliwe sprawdzanie innych dostępnych linków (w załączniku) . Po pobraniu właściwego załącznika rozwiązujemy zadania we właściwym czasie przeznaczonym na tę część egzaminu od momentu pobrania. (w przypadku języka obcego pobrać należy też nagrania)
język polski- 120 min.
matematyka-100 min.
język angielski-90 min.
Uczniowie ,którzy  mają  ustalone  dostosowania warunków lub formy egzaminu pobierają odpowiedni dla siebie arkusz i mogą pisać w wydłużonym czasie do 50 %, jeżeli mieli przyznane takie dostosowanie.
Egzamin próbny to szansa na sprawdzenie Twoich możliwości.
Próbny egzamin ósmoklasisty

INFORMACJE O PRÓBNYM EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego)

W próbnym egzaminie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy wyrażą taką chęć.

Próbny egzamin będzie  przeprowadzony od 30 marca do 1 kwietnia br. Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

 · 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski

· 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka

· 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

 

W załączniku PRZEBIEG EGZAMINU I  DODATKOWE INFORMACJE
przebieg egzaminu próbnego