Konkurs ekologiczny „Coś z niczego”

Świetlica Szkolna ogłasza konkurs Ekologiczny dla uczniów klas 0-3 „Coś z niczego”.

22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi, z tej okazji chciałybyśmy zachęcić Was do uczestnictwa w konkursie,  który ma na celu powtórne wykorzystanie różnych przedmiotów, aby stworzyć coś nowego. Obudźmy naszą kreatywność i wykonajmy pracę przestrzenną z tego co już mamy w domach. Dbajmy o naszą planetę, pamiętajmy o ekologii.

Cele konkursu:

 • rozwijanie postaw proekologicznych wśród uczniów
 • rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywności
 • promowanie ekologicznego stylu życia
 • wtórne wykorzystanie odpadów jako tworzywa artystycznego.

Regulamin konkursu:

 • konkurs adresowany jest do uczniów klas 0-III
 • każdy uczestnik może dostarczyć jedną wykonaną pracę
 • autorem pracy może być tylko jeden uczeń
 • praca musi być podpisana: imię, nazwisko i klasa
 • technika pracy dowolna: praca przestrzenna, wykonana z przedmiotów, które można ponownie użyć np.: butelka, słomka, papier, nakrętki, materiał itp.
 • praca powinna przedstawiać praktyczny lub ozdobny przedmiot
 • prace należy przynieść do świetlicy szkolnej do 12 maja 2023 r. (piątek)
 • dostarczenie prac jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, wyrażeniem zgody przez opiekunów prawnych ucznia na przetwarzanie jego danych osobowych oraz prezentowanie pracy
 • oddane prace przechodzą na własność organizatorów konkursu
 • organizatorzy powiadomią laureatów o wynikach konkursu
 • zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni.

Kryteria oceny:

 • zgodność pracy z tematem
 • pomysł i oryginalność
 • przestrzeganie wymagań konkursowych

Serdecznie zapraszamy!  

Wychowawcy świetlicy SP 46

Udostępnij:

Facebook
Twitter