Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo,

rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 rozpoczyna się 9 maja 2023 r. i jest przeprowadzana w formie elektronicznej przy użyciu internetowego systemu Nabór:

Na w/w stronie w zakładce DOKUMENTY  znajdują się materiały dotyczące zasad i kryteriów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Na stronie strony Naboru zamieszczane na bieżąco będą informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego, a także instrukcje i wskazówki jak ósmoklasiści mogą przejść przez elektroniczną rekrutację do szkoły ponadpodstawowej.

Udostępnij:

Facebook
Twitter