Ogólnopolski Konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej pn. Zostań czEKO BOHATEREM

Zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla dzieci i młodzieży szkolnej pn. Zostań czEKO BOHATEREM

CEL:

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na kwestię ochrony środowiska oraz propagowanie proekologicznych postaw wśród uczniów i młodzieży szkolnej.

UCZESTNICY:

Zespół liczący od 3-6 uczniów przygotowuje koncepcję projektu, który ma na celu rozwiązanie wybranego lokalnego problemu środowiskowego lub zwrócenie uwagi na lokalne i globalne problemy związane z ochroną środowiska i wybiera sobie opiekuna (nauczyciela) ,który zgłasza projekt.

Projekt powinien prowadzić do trwałych, rzeczywistych efektów, które będą miały pozytywny wpływ na środowisko i będą zwiększać świadomość ludzi.

NAGRODA:

Najlepsze projekty otrzymają po 20 000 zł na realizację swojego pomysłu, a ich autorzy wysokie nagrody finansowe.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIE :

Szczegółowe informacje o projekcie, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy udostępnione pod adresem: https://zostanczekobohaterem.pl

Udostępnij:

Facebook
Twitter