Kotylion patriotyczny – konkurs

Zapraszamy uczniów klas 4-8 do udziału w konkursie plastycznym „Kotylion patriotyczny”. Technika wykonania prac jest dowolna: włóczka, filc, wstążka, papier, tkanina itp.

Kotylion powinien być wykonany zgodnie z wytycznymi Prezydenta RP:
„Kokarda narodowa to rozeta z kolorem białym w środku, a czerwonym na zewnątrz. Kolejność ta może zostać odwrócona, tylko jeśli jest ona podkładką pod Orła”.

Termin oddania pracy: 07.11.2022 ( kotyliony należy oddać pani Eli Buczkowskiej).
Do kotylionu należy dołączyć metryczkę: imię, nazwisko, klasa.

Przygotowane kotyliony będą oceniane przez szkolne jury, które weźmie pod uwagę:
• zgodność z tematyką konkursu,
• oryginalność i kreatywność,
• estetykę,
• wkład pracy artystycznej,
• samodzielność.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 10.11.2022 roku podczas uroczystego apelu z okazji Święta Niepodległości.
Wszystkie kotyliony zostaną zaprezentowane na szkolnej wystawie, a każdy uczestnik konkursu może liczyć na ocenę celującą z plastyki.

Czekamy właśnie na Ciebie.
Zespół humanistyczny

Udostępnij:

Facebook
Twitter