Opłata za obiady w październiku

Opłata za obiady w październiku 2022r. wynosi:
klasy: 1 -8 19 dni x 5,00 =95,00 zł

Wpłaty należy dokonać w terminie od 26.09.2022 – do 30.09.2022
W przypadku nieuiszczenia opłaty we wskazanym terminie wydawanie obiadów będzie wstrzymane.
W naliczeniu należności za obiady uwzględniono dni 14 i 31 października – dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ustalonych przez Dyrektora Szkoły.

Dla dzieci z oddziału przedszkolnego: należność za wyżywienie podana będzie wychowawcy w dniu 30.09.2022 r

Udostępnij:

Facebook
Twitter