Day: 31 sierpnia, 2022

Stypendia Socjalne w roku szkolnym 2022/23

Pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin przysługuje w formie: stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego.   STYPENDIUM SZKOLNE Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej

Czytaj więcej »