Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w naszej szkole

Informujemy, że nasza szkoła realizuje „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Wartość dofinansowania:  12 000 000 zł

Całkowita wartość  zadania: 15 000 000 zł

Otrzymane przez szkołę wsparcie finansowe zostanie wykorzystane na zakup do biblioteki książek, elementów wyposażenia oraz realizację różnych działań promujących wśród uczniów i rodziców czytelnictwa. Proponowana do zakupu lista książek została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski naszej szkoły.

Udostępnij:

Facebook
Twitter