Opłata za obiady w czerwcu 2022 r.

Opłata za obiady dla uczniów klas I-VIII wynosi: 15 dni x 5,00 zł = 75,00 zł.
Wymagany termin zapłaty za czerwcowe obiady: od 23 maja do 3 czerwca.

Wymagany termin zapłaty za czerwcowe obiady: od 23 maja do 3 czerwca.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2021/2022 wpłat za czerwcowe obiady należy dokonać najpóźniej do 03.06.2022. Po tym terminie wpłaty nie będą już przyjmowane.
Odpisy obiadowe za czerwiec 2022 r. będą odsyłane na konta bankowe po rozliczeniu miesiąca czerwca.
UWAGA! 17 czerwca jako dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich

Udostępnij:

Facebook
Twitter