Rekrutacja dla szkół ponadpodstawowych

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie w zakładce “Szkoły i organy prowadzące – Rekrutacja” podane są wszystkie niezbędne informacje oraz terminy związane z rekrutacją do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.

Nabór do szczecińskich szkół ponadpodstawowych odbywać się będzie przez stronę internetową”

nabor.pcss.pl

Termin złożenia wniosku, w tym zmiany tego wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica lub prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej:

9.05.2022 r. – 31.05.2022 r. do godz. 15:00

Terminy rekrutacji

Udostępnij:

Facebook
Twitter