Rekrutacja do klasy 1 szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023

Przypominamy, że termin złożenia wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z obowiązującymi dokumentami to: 1 – 18 marca 2022 r.

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową:

nabor.pcss.pl

Na ww. stronie w zakładce Dokumenty zamieszczony jest informator „Jak zapisać dziecko do klasy 1”

Prosimy rodziców/opiekunów prawnych o komputerowe wypełnienie druku  „Wniosku” lun „Zgłoszenia”. W sytuacji, gdy dziecko zgłoszone zostanie TYLKO do szkoły obwodowej, należy wypełnić także „Oświadczenie o miejscu zamieszkania” (rodzicom, którzy będą „Zgłoszenie” wypełniać komputerowo, „Oświadczenie” będzie Si e generowało w systemie automatycznie).

Uwaga! Zgodnie z Ustawą z dnia 7.10.1999 r. o języku polskim, język polski jest językiem urzędowym w szkołach i placówkach oświatowych wobec powyższego wszystkie dokumenty składane podczas procesu rekrutacji powinny być składane tylko w tym języku wraz z tłumaczeniem na język polski.

Udostępnij:

Facebook
Twitter