Konkurs czytelniczy z języka angielskiego dla klas 4-8 „Reading Challenge”

Regulamin:

  • Co trzeba zrobić?

Należy przeczytać jedną książeczkę w języku angielskim z biblioteki (klasy 4-8) Jakie zadanie trzeba wykonać?

Po przeczytaniu książki każdy z Was ma za zadanie:

Klasa IV – narysować ulubioną scenę, postać lub inną, według Was, fascynującą rzecz  z książki (format A4) i ją krótko, czytelnie opisać na osobnej kartce. Praca ma mieć od 20 do 40 słów i oczywiście ma to być opis w języku angielskim.

Klasa V – opisać ulubioną scenę lub postać z waszej książki. Praca ma mieć od 40 do 60 słów i oczywiście ma to być opis w języku angielskim. Opis powinien był czytelny, może zawierać elementy ozdobne (narysowane samodzielnie lub dekoracje wklejone).

Klasa VI – opisać ulubioną scenę lub postać z waszej książki LUB napisać nowe, alternatywne zakończenie do Waszej książki. Praca ma być napisana  w języku angielskim i ma mieć od 60 do 80 słów.

Klasa VII –VIII – opisać ulubioną scenę lub postać z waszej książki LUB napisać nowe, alternatywne zakończenie. Praca ma być napisana  w języku angielskim i powinna zawierać od 80 do 100 słów.

  • Do kiedy należy oddać prace?

Prace oddajemy nauczycielom języka angielskiego do końca marca. Prace oddane po terminie nie będą brane pod uwagę. Pamiętajcie podpisać  prace:  imię, nazwisko i klasa + tytuł wybranej książki i autora.

Udostępnij:

Facebook
Twitter