MUSIC WORLD – MUSIKWELT

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS O TEMATYCE MUZYCZNEJ w języku angielskim lub języku niemieckim

Jeśli lubisz muzykę ,ten konkurs jest dla Ciebie 🙂

Zapraszamy do udziału w konkursie o tematyce muzycznej

Music World / Musikwelt

Organizatorem konkursu -quizu jest Zespół Szkół nr 3 ul.3 Maja 1a

Konkurs ma charakter jednoetapowy. Odbywa się w formie pisemnej w wyznaczonych salach ZS nr 8  w dniu 1 marca 2022 roku w godzinach 13:30 – 14.30  

Opiekę nad uczestnikami w drodze na konkurs i z powrotem zapewniają rodzice (nie wchodzą na teren szkoły). Przed przystąpieniem do konkursu organizator odbiera od uczestników zgody rodziców na przetwarzanie danych uczestników konkursu.

Uczestnicy indywidualnie wykonują następujące zadania na poziomie A2+/B1 w języku angielskim lub niemieckim: (poziom egzaminu 8 klasy)

1. Czytanie artykułu o tematyce muzycznej i wykonywanie zadań typu prawda/fałsz, dobieranie, test wielokrotnego wyboru, odpowiadanie na pytania do tekstu.

2. Słuchanie tekstu o tematyce muzycznej i wykonywanie zadań typu prawda/fałsz, dobieranie, test wielokrotnego wyboru oraz wysłuchanie utworu muzycznego i uzupełnianie luk brakującymi wyrazami.

3. Uzupełnianie luk w zadaniu sprawdzającym znajomość funkcji językowych.

4. Pisanie listu do wybranego przez siebie/ulubionego wykonawcy/zespołu muzycznego.

5. Udzielanie odpowiedzi na kilkanaście pytań ułożonych w formie quizu muzycznego.

Szkoła może zgłosić dowolną ilość osób.

Jeśli interesuje Cię ten konkurs ,zgłoś się do swojego nauczyciela języka obcego. Termin zgłoszeń do: 24 lutego.

Otrzymasz wymagane zgody do podpisania i szczegóły organizacyjne.

Konkurs jest objęty patronatem Kuratora Oświaty w Szczecinie.

Marzena Wawer

Udostępnij:

Facebook
Twitter