Zebrania z rodzicami

Przypominamy rodzicom, że 27 stycznia (czwartek) o godz. 17:00 odbędą się zebrania z wychowawcami podsumowujące wyniki klasyfikacji śródrocznej.

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną w kraju spotkania będą miały charakter online, z wykorzystaniem platformy edukacyjnej GSuite i aplikacji Classroom. Chętni rodzice mogą również uzyskać dodatkowe informacje od nauczycieli przedmiotowców. Warunkiem koniecznym spotkania online jest wcześniejszy kontakt rodzica z nauczycielem danego przedmiotu poprzez dziennik elektroniczny Librus w celu ustalenia terminu rozmowy.

Udostępnij:

Facebook
Twitter