Opłaty za obiady w listopadzie

Dla uczniów klas 1-8: 19 dni x 5zł = 95 zł
Dla dzieci z oddziału przedszkolnego: należność za wyżywienie podana będzie wychowawcom w dniu 29.10.2021 r.

Termin zapłaty: od 26.10 do 3.11

W przypadku nieuiszczenia opłaty we wskazanym terminie wydawanie obiadów będzie wstrzymane.

W naliczeniu należności za obiady uwzględniono dzień 11 listopada – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ustalony przez Dyrektora Szkoły.

Udostępnij:

Facebook
Twitter