Zajęcia wspomagające dla uczniów klas 4-8

W naszej szkole organizowane są dla uczniów klas 4-8 zajęcia wspomagające mające na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, czyli języka polskiego, języka angielskiego i matematyki.

Zajęcia wspomagające odbywają się wyłącznie na terenie szkoły i realizowane są od 13 września do 22 grudnia br.

Warunkiem udziału ucznia w zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów jest złożenie przez rodzica dyrektorowi pisemnej deklaracji.

Harmonogram ww. zajęć zamieszczony jest poniżej.

Udostępnij:

Facebook
Twitter