Konsultacje dla klas IV-VIII

Wystawianie ocen

Przypominamy Uczniom i Rodzicom, że 8 lutego to ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych.

W dniach od 18 stycznia do 8 lutego uczniowie klas IV-VIII mają możliwość udziału w organizowanych na terenie szkoły konsultacjach ze wszystkich przedmiotów.

  • Konsultacje mają dla uczniów charakter dobrowolny. Grupa uczniów nie może liczyć więcej niż 12 osób
  • Uczeń chcąc skorzystać z konsultacji, zobowiązany jest skontaktować się wcześniej ( najpóźniej dzień przed terminem konsultacji z danego przedmiotu -do godz. 16) z wyznaczonym nauczycielem mailowo
  • Harmonogram konsultacji podany jest w załączniku
  • Nauczyciel wyznacza uczniowi konkretny termin konsultacji
  • W sytuacji, gdy uczeń nie może przyjść na konsultację w wyznaczonym terminie, telefonicznie lub drogą mailową uprzednio wcześniej odwołuje swoją wizytę w szkole
  • Uczniowie nie przynoszą do szkoły innych rzeczy poza podręcznikami, zeszytami i przyborami do pisania. Szkoła nie udostępnia uczniowi biorącemu udział w konsultacjach podręczników


Ważne!!!

Uczniowie oraz Rodzice, którzy decydują się na dobrowolny udział dziecka w konsultacjach, zobowiązani są do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej Procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w SP 46. Przebywanie ucznia klasy IV-VIII w szkole na konsultacjach będzie się wiązało z zaakceptowaniem ww. procedur oraz jednocześnie z wyrażeniem zgody na pomiar temperatury ciała ucznia.

Udostępnij:

Facebook
Twitter