Powrót uczniów klas 1-3 do szkół

Od 18 stycznia br. Uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS, opracowaliśmy Procedury funkcjonowania SP 46 w Szczecinie dla klas I-III w czasie epidemii Covid-19 obowiązujące od 18 stycznia br. do odwołania.

Prosimy Rodziców o zapoznanie się z niżej zamieszczonym dokumentem.

O zmianie godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć każdej klasy oraz zmianie przydziału Sali lekcyjnej poinformują Państwa wychowawcy. Wprowadzone modyfikację mają na celu ograniczenie możliwości kontaktowania się poszczególnych grup uczniów ze względów epidemiologicznych.

Udostępnij:

Facebook
Twitter